18 August, 2019
 • Hotărârea nr. 803/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 803/2008 privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor

 • Hotărârea nr. 804/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului şi a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achiziţionată în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură

 • Hotărârea nr. 805/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 805/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

 • Hotărârea nr. 806/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 806/2008 pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008

 • Hotărârea nr. 807/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 807/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Botoşani, Iaşi şi Neamţ

 • Hotărârea nr. 808/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 808/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Bacău şi Neamţ

 • Hotărârea nr. 809/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 809/2008 privind preluarea fără plată de la Instituţia Prefectului Judeţului Dolj la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a 150 de bucăţi construcţii uşoare din elemente modulate şi acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Maramureş şi Neamţ

 • Hotărârea nr. 81/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 81/2008 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 19-21 mai 2008, a celei de-a patra reuniuni a părţilor la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Convenţia Espoo)

 • Hotărârea nr. 81/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 81/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

 • Hotărârea nr. 81/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 81/2008 privind operaţiunile ce se vor realiza pentru centralizarea datelor referitoare la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 1 iunie 2008

 • Hotărârea nr. 810/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 810/2008 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 811/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 811/2008 privind numirea domnului Dumitru Silviu în funcţia publică de prefect al judeţului Dolj

 • Hotărârea nr. 812/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 812/2008 privind numirea domnului Caramitru Stelian în funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 813/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 813/2008 privind numirea domnului Nicolae Ştefan în funcţia publică de prefect al judeţului Olt

 • Hotărârea nr. 814/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 814/2008 privind numirea domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică de prefect al judeţului Teleorman

 • Hotărârea nr. 815/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 815/2008 privind numirea domnului Iftimoaei Ciprian Constantin în funcţia publică de prefect al judeţului Vaslui

 • Hotărârea nr. 816/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Păsat Dan

 • Hotărârea nr. 817/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2008 privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Satu Mare, domnul Pataki Csaba, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 817/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 817/2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006

 • Hotărârea nr. 818/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 818/2008 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 819/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 819/2008 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 1-3 septembrie 2008, a Reuniunii anuale a diplomaţiei române

 • Hotărârea nr. 82/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 82/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita, judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 820/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 820/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Teatrului Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti

 • Hotărârea nr. 822/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 822/2008 privind aprobarea repartizării sumei de 4.300.662 lei de la bugetul de stat pe anul 2008, destinată finanţării programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, pe specii şi rase

 • Hotărârea nr. 823/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 823/2008 privind unele măsuri referitoare la cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică

 • Hotărârea nr. 824/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 824/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 409/2008 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2008

 • Hotărârea nr. 825/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 825/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 826/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 826/2008 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 286/2008 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2008 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Hotărârea nr. 827/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 827/2008 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, şi a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 995/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 828/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 828/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5A – Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1

 • Hotărârea nr. 829/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 829/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 277/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar şi a sumei totale alocate acestei activităţi

 • Hotărârea nr. 83/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 83/2008 privind modificarea şi completarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 830/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Hotărârea nr. 831/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 831/2008 pentru modificarea articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 70/2008 privind alocarea, pe anul 2008, a fondurilor pentru realizarea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 • Hotărârea nr. 832/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 832/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006

 • Hotărârea nr. 833/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 833/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţiile din perioada 22 iulie-5 august 2008

 • Hotărârea nr. 834/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 834/2008 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţiile din perioada 22 iulie – 5 august 2008

 • Hotărârea nr. 835/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 835/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru decontarea cheltuielilor necesare lucrărilor provizorii executate în regim de urgenţă şi pentru refacerea stocurilor de materiale de intervenţie pentru prevenirea şi diminuarea efectelor inundaţiilor produse ca urmare a precipitaţiilor din perioada iulie-august 2008

 • Hotărârea nr. 836/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 836/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei pentru Implementarea Democraţiei ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 837/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 837/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Congo privind reglementarea datoriei Republicii Congo către România, semnat la Bucureşti la 29 mai 2008 şi la Brazzaville la 13 iunie 2008

 • Hotărârea nr. 838/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 838/2008 pentru modificarea pct. 6 al lit. B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

 • Hotărârea nr. 839/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 839/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 801/2008 pentru aprobarea Programului de reparare/reabilitare şi reconstruire a unor locuinţe afectate de calamităţile naturale produse în luna iulie 2008

 • Hotărârea nr. 84/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 84/2008 privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 840/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 840/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2008

 • Hotărârea nr. 841/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 841/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2008

 • Hotărârea nr. 842/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Reabilitare DN 2D Focşani – Ojdula km 0+000 km 118+873

 • Hotărârea nr. 843/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 843/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800, pe teritoriul localităţilor Plugova şi Iablaniţa

 • Hotărârea nr. 844/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România

 • Hotărârea nr. 845/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 845/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Extindere şi supraînălţare depozit zgură şi cenuşă la CET Drobeta-Turnu Severin, etapa a II-a, din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG-TERMO

 • Hotărârea nr. 846/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 846/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Instalaţia de evacuare în şlam dens a zgurii şi cenuşii din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG-TERMO

 • Hotărârea nr. 847/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 847/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Instalaţii de desulfurare a gazelor arse de la grupurile 1, 3, 5 şi 6 de 210 MW de la CTE Mintia

 • Hotărârea nr. 848/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 848/2008 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 15 ianuarie 2008 şi la Bucureşti la 23 mai 2008 între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti – B, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000

 • Hotărârea nr. 849/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 849/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2007 şi 12 februarie 2008 şi la Washington D.C. la 9 iulie 2008, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului Controlul poluării în agricultură, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002

 • Hotărârea nr. 85/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 85/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională, prin scrisorile semnate la Tokyo la 18 iunie 2007 şi la Bucureşti la 29 iunie 2007, respectiv la Tokyo la 22 iunie 2007 şi la Bucureşti la 6 iulie 2007, la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională – Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

 • Hotărârea nr. 850/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 850/2008 privind preluarea unor sectoare de drumuri naţionale, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 851/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 851/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.564/2003 privind înfiinţarea laboratoarelor publice pentru controlul calităţii şi igienei vinului

 • Hotărârea nr. 852/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

 • Hotărârea nr. 853/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 853/2008 pentru aprobarea Protocolului de cooperare în domeniul administraţiei publice dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, semnat la Paris la 22 aprilie 2008

 • Hotărârea nr. 854/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 854/2008 privind aprobarea Planului de acţiune pe anul 2008 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2007-2010

 • Hotărârea nr. 855/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice

 • Hotărârea nr. 856/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

 • Hotărârea nr. 857/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 857/2008 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu organizarea şi susţinerea candidaturii României în vederea obţinerii dreptului de organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) – ediţia de iarnă, 2013

 • Hotărârea nr. 858/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 858/2008 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 859/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 859/2008 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi sau în dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 iunie 2008

 • Hotărârea nr. 86/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 86/2008 privind interpretarea prevederilor art. 61 şi ale art. 103 lit. q) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 86/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 86/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, precum şi a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

 • Hotărârea nr. 860/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 860/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013

 • Hotărârea nr. 861/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 861/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 862/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 862/2008 privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel naţional a programelor de înzestrare de importanţă strategică ale Ministerului Apărării

 • Hotărârea nr. 863/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 863/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru anul 2008, pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional Cerbul de Aur

 • Hotărârea nr. 864/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 864/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe

 • Hotărârea nr. 865/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 865/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru acordarea de ajutoare băneşti destinate reparării locuinţelor afectate de calamităţile naturale

 • Hotărârea nr. 866/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 866/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare

 • Hotărârea nr. 867/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 867/2008 privind aprobarea stemelor comunelor Cheţani, Ibăneşti, Mădăraş, Sânpaul, Sântana de Mureş, Solovăstru, Stânceni, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 868/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 868/2008 privind protecţia cetăţenilor Uniunii Europene prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare

 • Hotărârea nr. 869/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 869/2008 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 870/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 870/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

 • Hotărârea nr. 871/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 871/2008 pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat şi pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 872/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 872/2008 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a 13-a reuniuni a Comitetului consultativ al Acordului privind conservarea liliecilor în Europa

 • Hotărârea nr. 873/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 873/2008 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Georgia, precum şi finanţarea unor măsuri speciale determinate de conflictul din zona Caucaz

 • Hotărârea nr. 874/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 874/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă

 • Hotărârea nr. 875/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 875/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 876/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 877/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 878/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 878/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Hotărârea nr. 879/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 879/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, refuncţionalizare, extindere spaţii Centrul Cultural Sala Palatului – Bucureşti, Obiectul 1, corpurile A, B, C şi scările exterioare

 • Hotărârea nr. 880/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

 • Hotărârea nr. 881/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 122/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 882/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 882/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 883/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor

 • Hotărârea nr. 884/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 884/2008 pentru aprobarea realizării unui nou aeroport în zona municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 885/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 885/2008 privind finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea misiunilor de evaluare Schengen în România în perioada 2009-2010

 • Hotărârea nr. 886/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile

 • Hotărârea nr. 887/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 887/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 888/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 889/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 • Hotărârea nr. 89/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 89/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007

 • Hotărârea nr. 890/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 890/2008 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008

 • Hotărârea nr. 891/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale Conversmin – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 892/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 892/2008 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2006 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe