26 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 643/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 643/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare anuale a României la European Union National Institutes for Culture

 • Hotărârea nr. 644/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 644/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 645/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 646/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 646/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Washington DC la 11 ianuarie 2008 şi la Bucureşti la 17 ianuarie 2008 şi 23 ianuarie 2008, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 • Hotărârea nr. 647/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 647/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la datele de 27 noiembrie 2007 şi 14 februarie 2008 şi la Luxemburg la data de 28 ianuarie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii – Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 • Hotărârea nr. 648/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 648/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului

 • Hotărârea nr. 649/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2008 privind darea în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Gorj a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 65/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 65/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Tulcea de către domnul Simion Lucian-Eduard

 • Hotărârea nr. 65/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 65/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 650/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2008 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Sibiu

 • Hotărârea nr. 651/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 651/2008 pentru abrogarea art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

 • Hotărârea nr. 652/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 652/2008 privind aprobarea listei creanţelor comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi care se preiau de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 653/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 653/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române

 • Hotărârea nr. 654/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 654/2008 privind aprobarea stemei comunei Nufăru, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 655/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2008 pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 656/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 656/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat în judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 657/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 657/2008 pentru modificarea art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro

 • Hotărârea nr. 658/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 658/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Organizaţiei Religioase Martorii lui Iehova

 • Hotărârea nr. 659/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând obiectivele de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori, derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 659/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 659/2008 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 • Hotărârea nr. 66/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 66/2008 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 66/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 66/2008 privind mandatarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat să pună în executare Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţată în Cauza Hirschhorn împotriva României

 • Hotărârea nr. 660/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 660/2008 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 661/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2008 pentru aprobarea participării delegaţiei României la Jocurile Olimpice de Vară

 • Hotărârea nr. 662/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 662/2008 privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din Administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud, judeţul Alba, în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 663/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2008 privind numirea domnului Munteanu Codrin Dumitru în funcţia publică de subprefect al judeţului Covasna

 • Hotărârea nr. 664/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 664/2008 privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 ţigarete

 • Hotărârea nr. 665/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 665/2008 pentru stabilirea nominală şi pe porţiuni a căilor navigabile interioare ale României

 • Hotărârea nr. 666/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 666/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 667/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 667/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.124/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti obiect 5B – Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2

 • Hotărârea nr. 668/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 – km 13+800

 • Hotărârea nr. 669/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 669/2008 privind darea în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Judecătoria Mizil, a unui imobil proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 67/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 67/2008 privind indexarea unor venituri ale populaţiei începând cu luna ianuarie 2008

 • Hotărârea nr. 67/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 67/2008 privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor de senatori

 • Hotărârea nr. 670/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 670/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 671/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 672/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 673/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 673/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 181 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 674/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 674/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene şi comunale a unor drumuri de interes local, situate în judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 675/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 675/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 676/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 676/2008 privind trecerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, a unui imobil situat în municipiul Vaslui, aflat în proprietatea privată a statului

 • Hotărârea nr. 677/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 677/2008 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile

 • Hotărârea nr. 678/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 678/2008 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 • Hotărârea nr. 679/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 679/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Deciziei nr. 1.753/2000/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 2000 de stabilire a unui program de supraveghere a mediei emisiilor specifice de CO2 produse de autoturismele noi

 • Hotărârea nr. 68/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 68/2008 pentru modificarea şi completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 68/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 68/2008 privind validarea mandatelor senatorilor aleşi la data de 30 noiembrie 2008

 • Hotărârea nr. 680/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 680/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniul energiei, semnat la Bucureşti la 7 februarie 2008

 • Hotărârea nr. 681/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 681/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 682/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2008 pentru aprobarea Înţelegerii dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Sănătăţii Publice din România şi Ministerul Muncii şi Incluziunii Sociale din Norvegia privind exceptarea anumitor categorii de lucrători de la prevederile art. 13 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.408/71 pentru aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, semnată la Oslo la 7 noiembrie 2007

 • Hotărârea nr. 683/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 • Hotărârea nr. 684/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2008 privind aprobarea licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială NOVAGRAN – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 685/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 685/2008 privind aprobarea Programului cercetărilor statistice al Institutului Naţional de Statistică pentru anul 2008

 • Hotărârea nr. 686/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Hotărârea nr. 687/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 687/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 688/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 688/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 • Hotărârea nr. 689/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 689/2008 privind finanţarea şi realizarea obiectivului de investiţii Extindere Palat Victoria

 • Hotărârea nr. 69/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 69/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

 • Hotărârea nr. 69/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 69/2008 pentru alegerea preşedintelui Senatului

 • Hotărârea nr. 690/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 690/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului Electrificare 2007-2009 privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de management al programului

 • Hotărârea nr. 691/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 691/2008 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 643/2007 privind aprobarea Strategiei de selectare a investitorilor pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă

 • Hotărârea nr. 692/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 692/2008 privind completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 830/2007 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Internaţională 2008 Apa şi dezvoltarea durabilă, Zaragoza, Spania

 • Hotărârea nr. 693/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 693/2008 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 694/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 694/2008 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Compania Naţională a Huilei – S.A.

 • Hotărârea nr. 695/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 695/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Cluj Est

 • Hotărârea nr. 696/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 696/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Drum expres Arad-Oradea

 • Hotărârea nr. 697/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 697/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Drum expres Legătură rapidă la Drumul Nordului

 • Hotărârea nr. 698/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 698/2008 pentru aprobarea Înţelegerii dintre Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi Ministerul Învăţământului, Tineretului şi Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul învăţământului, semnată la Praga la 22 ianuarie 2008

 • Hotărârea nr. 699/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 699/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui sector de drum situat în comuna Derna, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 7/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 7/2008 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 7/2008, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 7/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în oficiile electorale constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2008

 • Hotărârea nr. 7/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 7/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 7/2007, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 7/2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali

 • Hotărârea nr. 7/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 7/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 7/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 7/2008 privind numirea secretarului general al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 7/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 7/2008 privind interpretarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Hotărârea nr. 70/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 70/2008 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Senatului

 • Hotărârea nr. 70/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 70/2008 privind alocarea, pe anul 2008, a fondurilor pentru realizarea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 • Hotărârea nr. 700/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 700/2008 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 701/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 701/2008 privind preluarea unui drum comunal din domeniul public al comunei Mirşid şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Mirşid, judeţul Sălaj, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 702/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 702/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri şi sectoare de drumuri locale, completarea traseului şi lungimii unor drumuri judeţene clasate, încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri locale, precum şi modificarea lungimii unor drumuri judeţene şi comunale, situate în judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 703/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 703/2008 pentru completarea anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 704/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 704/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj în domeniul public al comunei Cetate şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Cetate, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 705/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 705/2008 pentru modificarea art. 7 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013

 • Hotărârea nr. 706/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 706/2008 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, pentru Administraţia Naţională de Meteorologie

 • Hotărârea nr. 707/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 707/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Bucureşti

 • Hotărârea nr. 708/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 708/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 709/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 709/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei Institutul Social Democrat Ovidiu Şincai ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 71/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 71/2008 privind finanţarea obiectivului de investiţii Extindere Palat Victoria

 • Hotărârea nr. 71/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 71/2008 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 710/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 710/2008 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 711/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 711/2008 pentru aprobarea unor norme speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică în cazul obiectivului de investiţii Pasaj pe şoseaua Pipera Tunari, finanţat în cadrul Programului naţional PHARE 2004 Coeziune economică şi socială

 • Hotărârea nr. 712/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modul de constituire a surselor de finanţare a acestora

 • Hotărârea nr. 713/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 713/2008 pentru aprobarea cofinanţării proiectului ROE/011/07 Sistem de management de date pentru situri contaminate – Botoşani, România, aprobat în cadrul Programului de cooperare dintre Guvernul Flandrei şi Europa Centrală şi de Est – etapa 2007

 • Hotărârea nr. 714/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari

 • Hotărârea nr. 715/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 715/2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-31 martie 2010 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană.

 • Hotărârea nr. 716/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 716/2008 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Mureşul Târgu Mureş, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 717/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice

 • Hotărârea nr. 718/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor

 • Hotărârea nr. 72/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei Universitare Alma Mater ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 72/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 72/2008 privind contribuţia la schema de finanţare comună a parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene pentru IPEX