22 August, 2019
 • Hotărârea nr. 567/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

 • Hotărârea nr. 568/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 569/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 569/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 57/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 57/2008 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.120/2006

 • Hotărârea nr. 57/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 57/2008 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 570/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 570/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007

 • Hotărârea nr. 571/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 571/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, şi pentru modificarea art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 • Hotărârea nr. 572/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

 • Hotărârea nr. 573/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 573/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 574/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 574/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Spital Judeţean de Urgenţă Slatina judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 575/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 575/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al comunei Urziceni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Urziceni, judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 576/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 576/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri şi sectoare de drumuri locale, completarea traseului şi lungimii unor drumuri judeţene clasate, precum şi modificarea lungimii unor drumuri judeţene şi comunale situate în judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 577/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii

 • Hotărârea nr. 578/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 578/2008 privind stabilirea cuantumului primei de stabilitate pentru personalul din sistemul sanitar, precum şi a modului de acordare a acesteia

 • Hotărârea nr. 579/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 579/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 19 Oradea-Satu Mare km 5+853 – km 135+600

 • Hotărârea nr. 58/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 58/2008 privind recunoaşterea Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România

 • Hotărârea nr. 58/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 58/2008 privind numirea unui membru titular şi a unui membru supleant ai Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 580/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 79 Arad-Oradea km 4+150 – km 115+923

 • Hotărârea nr. 581/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 581/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 15 Reghin-Topliţa km 109+940-km 182+800

 • Hotărârea nr. 582/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare DN 12 Chichiş-Topliţa km 0+000 – km 166+625

 • Hotărârea nr. 583/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 583/2008 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001

 • Hotărârea nr. 584/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 585/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 586/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 586/2008 pentru modificarea şi completarea Statutului Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 641/2007

 • Hotărârea nr. 587/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 • Hotărârea nr. 588/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 588/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2008

 • Hotărârea nr. 589/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 589/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005

 • Hotărârea nr. 59/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 59/2008 pentru aprobarea Memorandumului privind cooperarea dintre Ministerul Economiei şi Finanţelor al României şi Ministerul Finanţelor al Republicii Ungare în domeniul ajutorului de stat, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007

 • Hotărârea nr. 59/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 59/2008 pentru alegerea unui secretar al Senatului

 • Hotărârea nr. 590/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2008 privind trecerea imobilului Palat administrativ, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, pe perioada executării lucrărilor de consolidare a acestuia

 • Hotărârea nr. 591/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 592/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 592/2008 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 593/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 593/2008 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 594/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Hotărârea nr. 595/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 595/2008 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2010 Un Oraş Mai Bun, O Viaţă Mai Bună, Shanghai, China

 • Hotărârea nr. 596/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 596/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Caracal şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal

 • Hotărârea nr. 597/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 597/2008 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Hotărârea nr. 598/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 598/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.798/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional Secţiunea 4 Drajna-Feteşti şi Secţiunea 5 Feteşti-Cernavodă din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Bucureşti-Cernavodă pe teritoriul localităţilor Borcea, Dragalina şi Perişoru din judeţul Călăraşi şi al localităţii Feteşti din judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 599/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 599/2008 privind recunoaşterea asociaţiei Forumul Democrat al Germanilor din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 6/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 6/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 6/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2008 privind numirea unui membru supleant al Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 6/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 6/2008 privind interpretarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Hotărârea nr. 6/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 6/2008 privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 6/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 6/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 6/2008, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 6/2008 privind procedura de acreditare pe lângă birourile şi oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din 30 noiembrie 2008

 • Hotărârea nr. 60/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 60/2008 pentru alegerea preşedintelui Senatului

 • Hotărârea nr. 60/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 60/2008 pentru aprobarea Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012

 • Hotărârea nr. 600/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 600/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 601/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 601/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

 • Hotărârea nr. 602/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 602/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

 • Hotărârea nr. 603/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 603/2008 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Hotărârea nr. 604/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 604/2008 privind organizarea şi desfăşurarea în România, în anul 2008, a unor activităţi conduse de experţi ai Centrului de programe NATO, ai Agenţiei NATO de Comandă, Control şi Consultanţă, precum şi ai Agenţiei NATO pentru Întreţinere şi Aprovizionare

 • Hotărârea nr. 605/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 605/2008 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin judecătorească a asociaţiei Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război

 • Hotărârea nr. 606/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 606/2008 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 607/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 607/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru Festivalul Internaţional de Film Transilvania

 • Hotărârea nr. 608/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 608/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru municipiul Bacău

 • Hotărârea nr. 609/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 609/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010

 • Hotărârea nr. 61/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 61/2008 privind procedura de selecţie pentru acordarea unei licenţe naţionale de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele de date şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz

 • Hotărârea nr. 61/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 61/2008 pentru alegerea unui secretar al Senatului

 • Hotărârea nr. 61/2008, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili

  Hotărârea nr. 61/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale nr. 07/58/2007

 • Hotărârea nr. 611/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

 • Hotărârea nr. 612/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 612/2008 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Apărării în proprietatea privată a municipiului Reşiţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 613/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 613/2008 privind plata de către Ministerul Sănătăţii Publice a contribuţiei României la Federaţia Europeană a Academiilor de Medicină (FEAM)

 • Hotărârea nr. 614/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 614/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru anul 2008, pentru finanţarea achiziţionării de la proprietari a unor imobile ce au fost retrocedate, în scopul desfăşurării activităţii instructiv-educative a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 614/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 614/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 615/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 615/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 616/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 616/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 617/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 617/2008 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009

 • Hotărârea nr. 617(r1)/2003, Guvernul României

  Hotărârea nr. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată

 • Hotărârea nr. 618/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 618/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Hotărârea nr. 619/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 619/2008 privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea unui proiect din cadrul Programului de cooperare transfrontalieră/vecinătate 2005 între România şi Ucraina

 • Hotărârea nr. 62/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 62/2008 privind bugetul Senatului pe anul 2009

 • Hotărârea nr. 620/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 620/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM Bucureşti

 • Hotărârea nr. 621/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 621/2008 privind aprobarea stemelor comunelor Costeşti, Lăpuşata, Mitrofani şi Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 622/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 622/2008 privind aprobarea stemelor comunelor Bobiceşti şi Coloneşti, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 623/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 623/2008 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a doua reuniuni a Comitetului de monitorizare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

 • Hotărârea nr. 624/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 624/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 603/2006 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Hotărârea nr. 625/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 625/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei C.I.D. România (Children in Distress – Copii în Dificultate) ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 625/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 625/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007

 • Hotărârea nr. 626/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 626/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Catharsis din Braşov ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 627/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 627/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi medicinei, semnat la Bucureşti la 5 martie 2004

 • Hotărârea nr. 628/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 628/2008 privind recunoaşterea Statutului cultului musulman

 • Hotărârea nr. 629/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 629/2008 privind recunoaşterea Statutului Bisericii Evanghelice Române

 • Hotărârea nr. 63/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 63/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru aniversarea la data de 24 ianuarie 2008 a 149 de ani de la Unirea Principatelor Române

 • Hotărârea nr. 63/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 63/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 630/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 630/2008 privind modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 631/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 631/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 632/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 632/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 633/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 633/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, precum şi pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 634/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2008 pentru atribuirea competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de a semna Actul adiţional nr. 2 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited

 • Hotărârea nr. 635/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/ programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

 • Hotărârea nr. 635(r1)/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/ programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

 • Hotărârea nr. 636/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 636/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de coordonare a măsurilor pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

 • Hotărârea nr. 637/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2008 privind reorganizarea Institutului de Medicină Comparată – I.M.C.

 • Hotărârea nr. 638/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2008 privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3600-3657 MHz şi 3700-3757 MHz

 • Hotărârea nr. 64/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 64/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 64/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 64/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 640/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Ţincu Ion

 • Hotărârea nr. 641/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2008 privind încetarea exercitării funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Siminiceanu Gabriel-Nicolae

 • Hotărârea nr. 642/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Silviu George Didilescu