20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 49/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 49/2008 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Instituţia Prefectului Judeţului Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 49/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 49/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 490/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2008 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului PHARE 2004 Sprijin acordat României în participarea la iniţiativele comunitare

 • Hotărârea nr. 491/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 491/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

 • Hotărârea nr. 492/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 492/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 871/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 493/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 493/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei pentru Promovarea Femeii din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 494/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 494/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Centrul Diecezan Caritas Iaşi ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 495/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 495/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 18 decembrie 2007 şi la Paris la 20 decembrie 2007, dintre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finanţarea Proiectului privind refacerea şi consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundaţiile din aprilie-mai 2005 în judeţele Timiş şi Caraş-Severin, semnat la Bucureşti la 26 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005

 • Hotărârea nr. 496/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 496/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 497/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 497/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 498/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 498/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat – Vidin

 • Hotărârea nr. 499/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 499/2008 privind transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Fluvială a Dunării de Jos – Galaţi

 • Hotărârea nr. 5/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 5/2008 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Mîndrilă Eftandopolos Constantin, subprefect al judeţului Vrancea

 • Hotărârea nr. 5/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2008 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 5/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 5/2008 privind interpretarea art. 91 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali

 • Hotărârea nr. 5/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 5/2008 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 5/2008, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 5/2008 privind corectitudinea evidenţelor contabile electorale şi legalitatea plăţilor făcute de partidele politice, alianţele politice şi electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în campania electorală pentru alegerile locale din luna iunie 2008

 • Hotărârea nr. 5/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 5/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 50/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 50/2008 privind numirea secretarului general adjunct al Senatului

 • Hotărârea nr. 50/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 50/2008 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 • Hotărârea nr. 500/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2008 privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăştie, judeţul Hunedoara, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 501/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 501/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 502/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 502/2008 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului, respectiv din domeniul public al statului, şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Galaţi în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale respective

 • Hotărârea nr. 503/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2008 pentru completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 504/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 504/2008 privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea a două proiecte din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră 2004 ale României

 • Hotărârea nr. 505/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 505/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 506/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 506/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 507/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 507/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 decembrie 2007 şi la Paris la 11 decembrie 2007, dintre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului Săli de sport, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004

 • Hotărârea nr. 508/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 508/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică, semnat la Cairo la 21 februarie 2007

 • Hotărârea nr. 509/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 509/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei ROMTENS ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 51/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 51/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 51/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 51/2008 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 510/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

 • Hotărârea nr. 511/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 511/2008 pentru modificarea art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 323/2008 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud – S.A. şi pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud – S.A.

 • Hotărârea nr. 512/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 512/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 513/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 513/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013, şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Hotărârea nr. 514/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008

 • Hotărârea nr. 515/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 515/2008 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi alte acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, precum şi a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008

 • Hotărârea nr. 516/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 516/2008 privind preluarea străzii Ştefan cel Mare din domeniul public al oraşului Comăneşti şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Comăneşti în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acesteia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 517/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 517/2008 privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Galaţi, domnul Capră Mihai, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 518/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 518/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian

 • Hotărârea nr. 519/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 519/2008 privind numirea domnului Mitea Ilie Dumitru Haralambie în funcţia publică de prefect al judeţului Sibiu

 • Hotărârea nr. 52/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 52/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Hotărârea nr. 52/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 52/2008 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 520/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 520/2008 privind numirea domnului Ostropel Lilian în funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi

 • Hotărârea nr. 521/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 522/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 522/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 523/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 523/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Naţionale UNIFARM – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii Publice

 • Hotărârea nr. 524/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 524/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru proiectarea şi construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 525/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 525/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon. Tronson Universitate – Pantelimon

 • Hotărârea nr. 526/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 526/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei Ronald S. Lauder – România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 527/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2008 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei justiţiei în anul 2008

 • Hotărârea nr. 528/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României, aferentă lucrărilor pregătitoare pentru anii 2006 şi 2007 referitoare la Conferinţele Regionale de Radiocomunicaţii, organizate sub egida Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT)

 • Hotărârea nr. 529/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 529/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 53/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 53/2008 privind recunoaşterea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române

 • Hotărârea nr. 53/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 53/2008 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 530/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei Magistraţilor din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 531/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 531/2008 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităţi specifice ale Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

 • Hotărârea nr. 532/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 532/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă – S.A.

 • Hotărârea nr. 533/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 533/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică

 • Hotărârea nr. 534/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 534/2008 pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Damasc la 7 noiembrie 2004

 • Hotărârea nr. 535/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 535/2008 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor referitoare la exercitarea de către România a preşedinţiei Grupului director pentru coordonarea activităţilor Batalionului multinaţional de geniu, în anul 2008

 • Hotărârea nr. 536/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 536/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2007 şi la Washington DC la 25 februarie 2008 dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 • Hotărârea nr. 537/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 537/2008 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 538/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 538/2008 privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 538/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 538/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 • Hotărârea nr. 539/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 539/2008 privind scoaterea din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar

 • Hotărârea nr. 54/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 54/2008 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 54/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 54/2008 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 540/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 540/2008 privind trecerea unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 541/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 541/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor – Spitalul Universitar C.F. Timişoara în domeniul public al municipiului Caransebeş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 542/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2008 privind repartizarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare Ministerului Culturii şi Cultelor, în vederea finanţării obiectivului de finalizare a lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban

 • Hotărârea nr. 543/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 543/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 544/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 544/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 545/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 545/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide

 • Hotărârea nr. 546/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 546/2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere

 • Hotărârea nr. 547/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie

 • Hotărârea nr. 548/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 548/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă

 • Hotărârea nr. 55/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România

 • Hotărârea nr. 55/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 55/2008 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 550/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 550/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008

 • Hotărârea nr. 551/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 551/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 552/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 552/2008 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 553/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 553/2008 privind suplimentarea bugetului Autorităţii Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 554/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 554/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 556/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 556/2008 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2008-2010, precum şi a normelor de aplicare a acestuia

 • Hotărârea nr. 557/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 557/2008 privind darea în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 558/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 558/2008 privind aprobarea stemei comunei Galicea, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 559/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 559/2008 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în municipiul Ploieşti, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 56/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 56/2008 privind recunoaşterea Statutului organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

 • Hotărârea nr. 56/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 56/2008 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 56/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 56/2008 privind interpretarea dispoziţiilor art. 77 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 560/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 560/2008 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Albeştii de Muscel şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Albeştii de Muscel, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 561/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 561/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 850/2004 privind poluanţii organici persistenţi şi pentru modificarea Directivei 79/117/CEE

 • Hotărârea nr. 562/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 562/2008 privind unele măsuri pentru păstrarea confidenţialităţii unor ingrediente din compoziţia produselor cosmetice

 • Hotărârea nr. 563/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 563/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Spital Universitar Regional de Urgenţă judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 564/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 564/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Spital Universitar Regional de Urgenţă judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 564/2008, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 564/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 565/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 565/2008 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Populară Chineză

 • Hotărârea nr. 566/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 566/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport – Direcţia pentru Sport a Judeţului Dâmboviţa în domeniul public al oraşului Pucioasa şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa