20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 410/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 410/2008 privind stabilirea specificaţiilor şi punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 şi 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România

 • Hotărârea nr. 411/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 411/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 413/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 413/2008 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.883/2004 privind achiziţia de servicii şi produse Suport logistic pe termen lung pentru fregatele T 22 R, Regele Ferdinand şi Regina Maria

 • Hotărârea nr. 414/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 414/2008 privind transmiterea parţială a unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia

 • Hotărârea nr. 415/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 415/2008 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei şi Aplicării Legii din Republica Ungară, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007

 • Hotărârea nr. 416/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 416/2008 privind darea în administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 417/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 417/2008 privind plata contribuţiei anuale a României la World Petroleum Council, din bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 418/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 418/2008 privind transmiterea pasarelei pietonale care traversează fasciculul de linii din Staţia C.F. Bucureşti Nord, zona Gării Basarab, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul privat al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi, după caz, a casării

 • Hotărârea nr. 419/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 26/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sediul Serviciului de Protecţie şi Pază

 • Hotărârea nr. 42/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 42/2008 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Argeş în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare – Sucursala Teritorială Argeş-Buzău – Unitatea de Administrare Argeş

 • Hotărârea nr. 42/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 42/2008 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 42/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 42/2008 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 420/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătăţiri funciare în anul 2008, a cuantumului acestuia şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 421/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 422/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 422/2008 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 270/2008 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 423/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 423/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul suplimentar al lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 388+100 şi km 408+895 – Lot 3, pe teritoriul localităţilor Mehadia, Iablaniţa, Cornea şi Domaşnea din judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 424/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 424/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţii Voluntari, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 425/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 425/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Dascălu, Ştefăneştii de Jos şi Nuci, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 426/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 426/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Comarnic-Braşov, pe teritoriul localităţilor Râşnov şi Cristian, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 427/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 427/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 6 – continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni

 • Hotărârea nr. 428/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 428/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 681/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 7 – Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A

 • Hotărârea nr. 429/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice

 • Hotărârea nr. 43/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 43/2008 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine

 • Hotărârea nr. 43/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 43/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 43/2008 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 43/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 43/2008 privind interpretarea prevederilor art. 55 alin. (8) lit. a) şi b) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 430/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 • Hotărârea nr. 431/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 431/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

 • Hotărârea nr. 432/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 432/2008 pentru aprobarea fuziunii prin absorbţie a Societăţii Comerciale Baza de Aprovizionare C.F.R. – S.A. de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Hotărârea nr. 433/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 433/2008 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi

 • Hotărârea nr. 434/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 434/2008 privind organizarea şi desfăşurarea în România, în perioada 5-6 mai 2008, a reuniunii Grupului tehnic de lucru al Comitetului pentru Fondul Social European, constituit în baza art. 147 din Tratatul privind înfiinţarea Comunităţii Europene

 • Hotărârea nr. 435/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 435/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Nechiti Doru Marius

 • Hotărârea nr. 436/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 436/2008 privind trecerea domnului Simion Lucian-Eduard din funcţia publică de subprefect al judeţului Tulcea în funcţia publică de prefect al judeţului Tulcea

 • Hotărârea nr. 437/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 437/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Mustăţea Vasile

 • Hotărârea nr. 438/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 438/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crăiţă Silvia

 • Hotărârea nr. 439/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 439/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Andrei Cosmin

 • Hotărârea nr. 44/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 44/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 44/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 44/2008 privind interpretarea unor prevederi din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 44/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 44/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 44/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 44/2008 privind eliberarea din funcţie a secretarului general al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 44/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 44/2008 pentru aprobarea Normei nr. 24/2008 privind condiţiile de autorizare şi organizare a activelor şi pasivelor pentru societăţile de administrare a fondurilor de pensii private

 • Hotărârea nr. 440/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 440/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

 • Hotărârea nr. 441/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 441/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Refuncţionalizarea obiectivului de investiţii Biblioteca Naţională a României prin integrarea corpului AULA în ansamblu

 • Hotărârea nr. 442/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 442/2008 privind finanţarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică organizate la misiunile României în vederea celebrării Sărbătorilor Pascale şi a Zilei Europei

 • Hotărârea nr. 443/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 443/2008 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea reuniunii informale a miniştrilor agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene din Europa Centrală şi de Sud-Est: Republica Cehă, Republica Slovenia, Republica Bulgaria, Republica Slovacă, Republica Ungară, Republica Polonă şi România

 • Hotărârea nr. 444/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 444/2008 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 12-13 mai 2008, a celei de a XI-a întâlniri a Grupului de lucru pentru Europa de Est, Caucaz şi Asia Centrală din cadrul Iniţiativei pentru Apă a Uniunii Europene (EECCA – EUWI)

 • Hotărârea nr. 445/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 445/2008 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 13-16 mai 2008, a Conferinţei Wilton Park cu tema “Energy Security in the European Union: Green Linkages and the Black Sea Synergy”

 • Hotărârea nr. 446/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 446/2008 privind aprobarea contribuţiei financiare a României pentru anul 2008 la bugetul Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

 • Hotărârea nr. 447/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 447/2008 privind darea în folosinţă gratuită a unui imobil, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, Patriarhiei Române, pentru Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale

 • Hotărârea nr. 448/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 448/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin diminuarea suprafeţei unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău

 • Hotărârea nr. 449/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 449/2008 privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 45/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 45/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de 58,87 ha teren agricol din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă în domeniul public al judeţului Tulcea şi în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea

 • Hotărârea nr. 45/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 45/2008 privind numirea secretarului general al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 45/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 45/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 450/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 450/2008 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2008 ca zi liberă

 • Hotărârea nr. 451/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 451/2008 privind aprobarea subvenţiei unitare acordate pentru acţiuni de ecologizare Societăţii Comerciale Romplumb – S.A. Baia Mare

 • Hotărârea nr. 452/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 452/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie

 • Hotărârea nr. 453/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 453/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor

 • Hotărârea nr. 454/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 455/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 455/2008 privind trecerea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor – Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime – S.A. Constanţa în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Hotărârea nr. 456/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 456/2008 pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006

 • Hotărârea nr. 457/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale

 • Hotărârea nr. 458/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 458/2008 privind desemnarea administratorului Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

 • Hotărârea nr. 46/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 46/2008 privind aprobarea stemei comunei Râciu, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 46/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 46/2008 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 46(r1)/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 46/2007 Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007 pentru aprobarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 460/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 460/2008 privind numirea domnului Gyorke Zoltan în funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj

 • Hotărârea nr. 461/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 461/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Tuţu Dumitru Octavian

 • Hotărârea nr. 462/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 462/2008 privind suspendarea, la cerere, din funcţia publică de subprefect al judeţului Prahova

 • Hotărârea nr. 462(r1)/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 462/2006 pentru aprobarea programului Termoficare 2006-2015 căldură şi confort şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului

 • Hotărârea nr. 463/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 463/2008 privind încetarea exercitării funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Dumitru Ion

 • Hotărârea nr. 464/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 464/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 465/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 465/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 466/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 466/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 467/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 467/2008 privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 468/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 468/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României către Organizaţia Maritimă Internaţională în vederea finanţării studiului privind modificările climaterice datorate gazelor cu efect de seră, ca urmare a emisiilor provenite de la navele maritime

 • Hotărârea nr. 469/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 469/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Hotărârea nr. 47/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 47/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 47/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 47/2008 privind înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea tăierilor ilegale din fondul forestier şi a modului în care s-au respectat contractele dintre statul român şi marile societăţi comerciale privatizate cu referire la angajamentele de protecţie a mediului

 • Hotărârea nr. 47/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 47/2008 privind interpretarea prevederilor art. 65 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 470/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 470/2008 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 17-19 iunie 2008, a celei de-a doua reuniuni a părţilor la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor

 • Hotărârea nr. 471/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 471/2008 privind reorganizarea Institutului Naţional de Inventică Iaşi

 • Hotărârea nr. 472/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 472/2008 privind recunoaşterea Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 473/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 473/2008 privind recunoaşterea Societăţii de Cultură Macedo-Română ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 474/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 474/2008 privind preluarea unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman, şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Zimnicea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 475/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 475/2008 privind preluarea unor sectoare de drum judeţean din domeniul public al judeţului Dolj şi al judeţului Gorj şi din administrarea Consiliului Judeţean Dolj şi a Consiliului Judeţean Gorj în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 476/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 476/2008 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 477/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 477/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene şi comunale a unor drumuri situate în judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 478/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 478/2008 privind preluarea unor sectoare de drum judeţean din domeniul public al judeţului Galaţi şi din administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, respectiv din domeniul public al judeţului Vrancea şi din administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 479/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 479/2008 privind aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul sesiunii a XIX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Baia Mare la 19 februarie 2008, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 • Hotărârea nr. 48/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 48/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui drum comunal situat în judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 48/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 48/2008 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă privind activitatea Institutului Cultural Român

 • Hotărârea nr. 482/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 482/2008 privind aprobarea proiectelor selectate şi a finanţării acestora în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 • Hotărârea nr. 483/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 483/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor la proiectul Direcţiei generale justiţie, libertate, securitate, 2007-2009, acţiunea Dezvoltarea FIU.NET, pentru perioada 2008-2009

 • Hotărârea nr. 484/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 484/2008 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 485/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 485/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 486/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 486/2008 pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008

 • Hotărârea nr. 487/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 487/2008 privind transmiterea obiectivului Amenajarea râului Argeş pentru apărare împotriva inundaţiilor, irigaţii şi alte folosinţe, precum şi a unor bunuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile – Administraţia Naţională Apele Române în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile – S.A. Constanţa, pentru realizarea unei căi navigabile de la Bucureşti la Dunăre

 • Hotărârea nr. 488/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 488/2008 privind organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în anul 2008, a celei de-a XXI-a întâlniri a responsabililor Panelului Senzori şi tehnologii electronice (SET), a întâlnirii de specialitate pe tema Utilizarea undelor submilimetrice la detectarea explozibililor în aplicaţii militare şi din domeniul securităţii (SET-129 SM) şi a întâlnirii Grupului de lucru TG SET-124/RTG/MSE Tehnologia undelor submilimetrice (THz) aplicată la detecţia explozibililor şi în alte domenii ale securităţii şi apărării

 • Hotărârea nr. 489/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 489/2008 privind rechemarea unui consul general