20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 295/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 295/2008 privind analiza cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile

 • Hotărârea nr. 296/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 296/2008 privind analiza cantitativă a amestecurilor ternare de fibre textile

 • Hotărârea nr. 297/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 297/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru desfăşurarea, în bune condiţii, a Summitului NATO organizat la Bucureşti în perioada 2-4 aprilie 2008

 • Hotărârea nr. 298/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 298/2008 privind numirea doamnei Marcu Mihaela în funcţia publică de prefect al judeţului Brăila

 • Hotărârea nr. 299/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 299/2008 privind numirea domnului Bâzoi Sevastian în funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 3/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 3/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 3/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2008 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 64/2007 pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 3/2008, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 3/2008 pentru stabilirea Normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

 • Hotărârea nr. 3/2008, Consiliul Naţional de Integritate

  Hotărârea nr. 3/2008 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Hotărârea nr. 3/2008, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România

  Hotărârea nr. 3/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

 • Hotărârea nr. 3/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 3/2008 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 3/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 3/2008 privind unele precizări referitoare la cerinţele listelor de candidaţi ale organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale

 • Hotărârea nr. 3/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 3/2008 pentru aprobarea Normei nr. 2/2008 privind organizarea activităţii de arhivă la administratorii de fonduri de pensii private

 • Hotărârea nr. 3/2008, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 3/2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente

 • Hotărârea nr. 3/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 3/2008 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 30/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 30/2008 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 30/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 30/2008 pentru aprobarea Normei nr. 17/2008 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative în caz de invaliditate şi în caz de deces

 • Hotărârea nr. 30/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 30/2008 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 30/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 30/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale de apărare a ţării

 • Hotărârea nr. 30/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 30/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Hotărârea nr. 300/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 300/2008 privind numirea domnului Grigore Marin în funcţia publică de subprefect al judeţului Olt

 • Hotărârea nr. 301/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 301/2008 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Riedl Rudolf, subprefect al judeţului Satu Mare

 • Hotărârea nr. 302/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 302/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către domnul Pataki Csaba

 • Hotărârea nr. 303/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 303/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Lazăr Mirel-Nicolae

 • Hotărârea nr. 304/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 304/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor aferente Summitului NATO organizat la Bucureşti în perioada 2-4 aprilie 2008

 • Hotărârea nr. 305/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 305/2008 privind modificarea componenţei Grupului de lucru pentru elaborarea şi monitorizarea Planului de acţiuni referitor la îmbunătăţirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001

 • Hotărârea nr. 306/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 306/2008 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Comitetul pentru Turism şi Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat din cadrul Comitetului pentru Industrie, Inovaţie şi Antreprenoriat

 • Hotărârea nr. 307/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 307/2008 privind modificarea art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 230/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la programul Life Mediu, conform contractului LIFE05 ENV/RO/000106 Dezvoltarea unui sistem de supraveghere şi avertizare a impactului poluării aerului asupra mediului urban – AIR AWARE

 • Hotărârea nr. 308/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 308/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Reabilitarea liniei de cale ferată Bucureşti-Constanţa, secţiunea Feteşti-Constanţa, componentă a Coridorului IV paneuropean

 • Hotărârea nr. 309/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 309/2008 pentru aprobarea fuziunii prin absorbţie a Societăţii Comerciale Turism şi Agrement C.F.R. – S.A. de către Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Hotărârea nr. 31/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 31/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Hotărârea nr. 31/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 31/2008 pentru acordarea încrederii Guvernului

 • Hotărârea nr. 31/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 31/2008 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 31/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 31/2008 privind interpretarea art. 52 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 31/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 31/2008 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 310/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 310/2008 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin judecătorească, a Asociaţiei International Road Safety Academy Association din Olanda

 • Hotărârea nr. 311/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 311/2008 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării

 • Hotărârea nr. 312/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 312/2008 privind transmiterea unor părţi din imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 313/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 313/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judeţului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara

 • Hotărârea nr. 314/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 314/2008 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor

 • Hotărârea nr. 315/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 315/2008 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei suprafeţe de teren situate în comuna Folteşti, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 316/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 316/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 317/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 317/2008 privind transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a municipiului Piteşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piteşti, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 318/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 318/2008 privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în proprietatea publică a municipiului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 319/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 319/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise pentru buna organizare a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 32/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 32/2008 privind înfiinţarea Institutului de Istorie a Religiilor

 • Hotărârea nr. 32/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 32/2008 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 32/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 32/2008 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 18/2008 pentru încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic

 • Hotărârea nr. 32/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 32/2008 privind continuarea participării României cu unităţi şi subunităţi din Ministerul Apărării la stabilizarea Republicii Irak

 • Hotărârea nr. 320/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 320/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 272/2008 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 321/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 321/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

 • Hotărârea nr. 321(r1)/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant

 • Hotărârea nr. 322/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2

 • Hotărârea nr. 323/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2008 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud – S.A. şi pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud – S.A.

 • Hotărârea nr. 324/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008

 • Hotărârea nr. 325/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 325/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Brăila şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila

 • Hotărârea nr. 326/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 326/2008 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Instituţia Prefectului Judeţului Alba

 • Hotărârea nr. 327/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 327/2008 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Ilie Gavril Bolojan ca urmare a demisiei din funcţia publică de secretar general al Guvernului

 • Hotărârea nr. 328/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 328/2008 privind trecerea domnului Berca Gabriel din funcţia publică de prefect al judeţului Bacău în funcţia publică de secretar general al Guvernului

 • Hotărârea nr. 328/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 328/2008 pentru modificarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 73/2007

 • Hotărârea nr. 329/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Banţa Victor

 • Hotărârea nr. 33/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 33/2008 privind ieşirea din indiviziune cu suprafeţele de teren şi construcţiile din domeniul privat al statului, aferente imobilului Casa Presei Libere din municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1, în prezent aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat şi, respectiv, în capitalul social al Companiei Naţionale a Imprimeriilor Coresi – S.A.

 • Hotărârea nr. 33/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 33/2008 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 33/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 33/2008 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 330/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 330/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Mocănescu Georgian

 • Hotărârea nr. 331/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 331/2008 privind încetarea raportului de serviciu al prefectului judeţului Alba, domnul Covaciu Cosmin Adrian, prin acordul părţilor

 • Hotărârea nr. 332/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 332/2008 privind numirea domnului Stan Constantin-Cătălin în funcţia publică de subprefect al judeţului Prahova

 • Hotărârea nr. 333/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 333/2008 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 334/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 334/2008 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 335/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 335/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2008 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 336/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 336/2008 pentru aprobarea organizării expoziţiei agRO – România. Tradiţii şi recunoaştere la Bruxelles, în perioada 31 martie-2 aprilie 2008

 • Hotărârea nr. 337/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 337/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 338/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 338/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea proiectului de investiţie în infrastructura de transport Drum de centură în municipiul Oradea – etapa a II-a

 • Hotărârea nr. 339/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 339/2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate

 • Hotărârea nr. 34/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 34/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Flenchea Mioara

 • Hotărârea nr. 34/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 34/2008 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 34/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei nr. 18/2008 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 34/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 34/2008 cu privire la validarea unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 340/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 340/2008 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 341/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2008 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 342/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 342/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 72 Găeşti-Ploieşti km 0+000 – km 76+180

 • Hotărârea nr. 342/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 342/2008 privind Norma pentru Finanţarea proiectelor prioritare, în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-II/0)

 • Hotărârea nr. 343/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 343/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 67B, Scoarţa-Piteşti, km 0+000 – km 188+200

 • Hotărârea nr. 344/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 344/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Lărgire la 4 benziCentura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)

 • Hotărârea nr. 345/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 345/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 346/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 346/2008 pentru modificarea anexei Activităţile pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, cuantumul acestuia, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi la Hotărârea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 347/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 347/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială Cupru Min – S.A. Abrud, Societatea Comercială Moldomin – S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului Minvest – S.A. Deva, Societatea Comercială Băiţa – S.A. Ştei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase Remin – S.A. Baia Mare, Societatea Comercială Minbucovina – S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora

 • Hotărârea nr. 348/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 348/2008 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din România şi Ministerul Afacerilor Sociale şi Muncii din Republica Ungară, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007

 • Hotărârea nr. 349/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 349/2008 pentru aprobarea Protocolului celei de-a cincea reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare, semnat la Eger la 26 octombrie 2007, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 26 mai 1997

 • Hotărârea nr. 35/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 35/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 35/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 35/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Camerei Deputaţilor în Grupul de lucru interparlamentar al Dimensiunii parlamentare a Procesului de cooperare în Europa de Sud-Est

 • Hotărârea nr. 35/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 35/2008 pentru aprobarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces

 • Hotărârea nr. 35/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 35/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 350/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 350/2008 pentru modificarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 73/2007

 • Hotărârea nr. 350/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 350/2008 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Aiud

 • Hotărârea nr. 351/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 351/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2007

 • Hotărârea nr. 351/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 351/2008 privind modificarea şi completarea Normei pentru Finanţarea proiectelor prioritare, în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-II/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 342/2008

 • Hotărârea nr. 352/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 352/2008 privind modificarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 72/2007

 • Hotărârea nr. 352/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 352/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local situate în judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 353/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 353/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judeţul Dolj