20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 233/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 233/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, şi ai obiectivului de investiţii Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52+770 – km 100+900

 • Hotărârea nr. 234/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Autostrada Sebeş-Turda

 • Hotărârea nr. 235/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 235/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Drum expres Sibiu-Făgăraş

 • Hotărârea nr. 236/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente

 • Hotărârea nr. 237/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 237/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Drum expres Petea-Satu Mare-Baia Mare şi legăturile la drumurile existente

 • Hotărârea nr. 237(r1)/2001, Guvernul României

  Hotărârea nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice

 • Hotărârea nr. 238/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 238/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Cluj Est

 • Hotărârea nr. 239/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 239/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800 din cadrul obiectivului de investiţie Varianta de ocolire Domaşnea

 • Hotărârea nr. 24/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 24/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România, Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos, semnat la Lisabona la 1 octombrie 2007, pentru modificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos în domeniul afacerilor interne, semnat la Haga la 21 aprilie 2004

 • Hotărârea nr. 24/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 24/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 24/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 24/2008 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 24/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 24/2008 pentru aprobarea Normei nr. 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societăţii de administrare a investiţiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 24/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 24/2008 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 240/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 240/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Lugoj, între km 358+000 şi km 388+100 – Lot 2, pe teritoriul localităţii Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 241/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 241/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Lugoj, între km 358+000 şi km 388+100 – Lot 2, pe teritoriul localităţilor Orşova, judeţul Mehedinţi, Topleţ şi Mehadia, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 242/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 242/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5A – Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1

 • Hotărârea nr. 242/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 242/2008 pentru modificarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0), a Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului (exporturi de mărfuri generale) – cod ISO: NI-GAR-03-III/0, precum şi a Normelor privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0)

 • Hotărârea nr. 243/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 243/2008 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea activităţilor de zbor în spaţiul aerian al României pe durata Summitului NATO 2008

 • Hotărârea nr. 244/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 244/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti şi a Hotărârii Guvernului nr. 865/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţii Olari, judeţul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Bucureşti-Braşov, km 0+000-173+300

 • Hotărârea nr. 244/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 244/2008 privind aprobarea Normei pentru finanţarea proiectelor prioritare, în numele şi în contul statului (NI-FIN-07-I/0)

 • Hotărârea nr. 245/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 245/2008 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor, din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş, a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţie Austostrada Braşov-Cluj-Borş şi a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Ip şi Marca din judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 246/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 246/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 607/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 247/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 247/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea în România a acţiunilor de protocol specifice Ministerului Integrării Europene, precum şi a cheltuielilor ce se pot efectua în acest scop

 • Hotărârea nr. 248/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 248/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual Asistenţă tehnică pentru sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013, şi finanţarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Hotărârea nr. 249/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 249/2008 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Timişoara prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor Timişoara

 • Hotărârea nr. 25/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 25/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 25/2008 privind numirea consilierilor de conturi, a preşedintelui şi a vicepreşedintelui Curţii de Conturi

 • Hotărârea nr. 25/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 25/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 11/2008 privind structura serviciilor Senatului

 • Hotărârea nr. 25/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 25/2008 pentru aprobarea Normei nr. 13/2008 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în instrumente ale pieţei monetare pentru fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 25/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 25/2008 cu privire la validarea unor mandate de deputat

 • Hotărârea nr. 250/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 250/2008 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Bacău

 • Hotărârea nr. 251/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 251/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Hotărârea nr. 252/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 252/2008 privind trecerea unui bun aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Tulcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 253/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 253/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Maramureş

 • Hotărârea nr. 254/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 254/2008 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Olt

 • Hotărârea nr. 255/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 255/2008 privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 256/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 256/2008 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 257/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 257/2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în proprietatea publică a municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 258/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2008 privind preluarea unui drum judeţean din domeniul public al judeţului Maramureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Maramureş şi din domeniul public al judeţului Cluj şi din administrarea Consiliului Judeţean Cluj, prin Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 259/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2008 pentru completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 26/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 26/2008 pentru aprobarea afilierii Inspectoratului General al Poliţiei Române, reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi, la Asociaţia Europeană a Poliţiilor Transporturi Navale şi Autorităţilor Navale – AQUAPOL

 • Hotărârea nr. 26/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 26/2008 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 26/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2008 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 26/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 26/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2005 privind alegerea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 26(r1)/2002, Guvernul României

  Hotărârea nr. 26/2002 privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori

 • Hotărârea nr. 260/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 260/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 261/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 261/2008 privind înfiinţarea de lectorate de limba română, acordarea indemnizaţiilor şi a altor sume lunare pentru lectorii români care predau cursuri de limbă, literatură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate

 • Hotărârea nr. 262/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 262/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia – Tărâia, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 263/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 263/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Hotărârea nr. 263(r1)/2001, Guvernul României

  Hotărârea nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement

 • Hotărârea nr. 264/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 264/2008 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 265/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 265/2008 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităţilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 266/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 267/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 267/2008 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 268/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 268/2008 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al listei susţinătorilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 269/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 269/2008 privind stabilirea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 27/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 27/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

 • Hotărârea nr. 27/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 27/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi a biroului acesteia

 • Hotărârea nr. 27/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 27/2008 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 27/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 27/2008 pentru aprobarea Normei nr. 14/2008 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 27/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 27/2008 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 270/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 270/2008 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 271/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 271/2008 pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 272/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 272/2008 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 273/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 273/2008 pentru aprobarea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

 • Hotărârea nr. 274/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 274/2008 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Hotărârea nr. 275/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 275/2008 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Departamentul pentru Afaceri Europene

 • Hotărârea nr. 276/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 276/2008 pentru aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2008 potrivit Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003

 • Hotărârea nr. 277/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 277/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar şi a sumei totale alocate acestei activităţi

 • Hotărârea nr. 277/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 277/2008 pentru aprobarea Normei privind asigurarea cursului de schimb valutar (NI-CST-11-I/0)

 • Hotărârea nr. 278/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 278/2008 privind modificarea structurii sumelor alocate Ministerului Transporturilor din credite externe pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 279/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 279/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ghica Ioan

 • Hotărârea nr. 279/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 279/2008 pentru aprobarea modificării Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

 • Hotărârea nr. 28/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 28/2008 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 28/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 28/2008 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 28/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 28/2008 privind interpretarea unitară a unor prevederi din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 28/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 28/2008 privind aprobarea Normei nr. 15/2008 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 13/2007 privind autorizarea societăţii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative şi al unui fond de pensii administrat privat

 • Hotărârea nr. 28/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 28/2008 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 28/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

 • Hotărârea nr. 280/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 280/2008 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a accepta o ofertă de donaţie cu sarcini în favoarea statului român

 • Hotărârea nr. 281/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 281/2008 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2007 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti – S.A. prin fuziunea Companiei Naţionale Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Bucureşti – S.A. cu Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu – S.A.

 • Hotărârea nr. 282/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 282/2008 pentru completarea tabelului I din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

 • Hotărârea nr. 283/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 283/2008 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin judecătorească a Fundaţiei YANA-YOU ARE NOT ALONE din Liechtenstein

 • Hotărârea nr. 284/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 284/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România

 • Hotărârea nr. 285/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 285/2008 privind recunoaşterea Fundaţiei COMMUNITAS ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 286/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 286/2008 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2008 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Hotărârea nr. 287/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 287/2008 privind modificarea şi completarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 127/2002

 • Hotărârea nr. 288/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 288/2008 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul Nadeş-Prod-Seleuş-Sarmaţian VII, judeţul Mureş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială AMGAZ – S.A.

 • Hotărârea nr. 289/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 289/2008 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul Târgu Mureş Sm IV + Va, judeţul Mureş, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială DEPOMUREŞ – S.A.

 • Hotărârea nr. 29/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 29/2008 privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 29/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 29/2008 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 29/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 29/2008 pentru aprobarea Normei nr. 16/2008 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 29/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 29/2008 privind interpretarea unitară a unor prevederi referitoare la depunerea candidaturilor

 • Hotărârea nr. 29/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 29/2008 cu privire la validarea unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 29/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 29/2008 privind numirea unui vicepreşedinte al Curţii de Conturi, a preşedintelui şi a vicepreşedinţilor Autorităţii de Audit

 • Hotărârea nr. 290/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 290/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a argilei comune nr. 2.530/2001, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială SOMACO – S.A.

 • Hotărârea nr. 291/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 291/2008 privind aprobarea acordurilor de concesiune de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele E VII-1 Maramureş, E VII-4 Giurgiu şi E VII-5 Roşiori, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Petrom – S.A.

 • Hotărârea nr. 292/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 292/2008 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 293/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 293/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

 • Hotărârea nr. 294/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 294/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor