19 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 173/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 173/2008 privind modificarea şi completarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) prin introducerea unui nou produs: credit pentru femei antreprenor

 • Hotărârea nr. 174/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 174/2008 privind completarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) şi a Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

 • Hotărârea nr. 174/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 174/2008 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 175/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor de avere şi Registrului declaraţiilor de interese

 • Hotărârea nr. 176/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 176/2008 privind elaborarea Rezumatului anual pentru fondurile structurale şi de coeziune şi pentru Fondul European pentru Pescuit

 • Hotărârea nr. 177/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 177/2008 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ECA 2000 – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 178/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 178/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 5.730/2004 a activităţii miniere de exploatare a andezitului industrial şi de construcţie, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ECA 2000 – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 179/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 179/2008 privind plata contribuţiei României pentru anul 2008 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 18/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 18/2008 privind asimilarea corespondenţilor speciali ai Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES în străinătate, în ceea ce priveşte salarizarea în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei, cu personalul trimis în misiune permanentă în străinătate

 • Hotărârea nr. 18/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 18/2008 privind prelungirea mandatului directorului general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

 • Hotărârea nr. 18/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 18/2008 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 11/2008 privind structura serviciilor Senatului

 • Hotărârea nr. 18/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 18/2008 pentru aprobarea Normei nr. 9/2008 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exerciţiul financiar 2007

 • Hotărârea nr. 18/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 18/2008 pentru încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru industrii şi servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic

 • Hotărârea nr. 180/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 180/2008 pentru completarea anexei nr. 28 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 181/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 181/2008 pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe, semnat la Praga la 23 octombrie 2007

 • Hotărârea nr. 182/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 182/2008 pentru aprobarea Înţelegerii dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnată la Bucureşti la 22 noiembrie 2007, privind aplicarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne din Republica Italiană, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 183/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 183/2008 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Atid, judeţul Harghita, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Atid, judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 184/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 184/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri locale neclasate, situate în judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 185/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 185/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui bun din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Bacău

 • Hotărârea nr. 186/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 186/2008 privind recunoaşterea Statutului Bisericii Reformate din România

 • Hotărârea nr. 187/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 187/2008 privind aprobarea Planului de măsuri pentru revenirea în ţară a cetăţenilor români care lucrează în străinătate

 • Hotărârea nr. 187(r1)/2000, Guvernul României

  Hotărârea nr. 187/2000 privind imitaţiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor

 • Hotărârea nr. 189/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 189/2008 privind recunoaşterea Statutului Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România

 • Hotărârea nr. 19/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 19/2008 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel cu privire la cooperarea economică şi tehnică, semnat la Ierusalim la 7 mai 2007

 • Hotărârea nr. 19/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 19/2008 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 13/2008 privind încuviinţarea efectuării de către Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a unei anchete cu privire la acuzaţiile de concurenţă neloială şi practică monopolistă practicate de supermarketuri

 • Hotărârea nr. 19/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 19/2008 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 19/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 19/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărârea nr. 190/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 190/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în domeniul public al judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului Judeţean Bihor

 • Hotărârea nr. 191/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2005 privind paza sediilor instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, precum şi protecţia magistraţilor

 • Hotărârea nr. 192/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 192/2008 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 193/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 193/2008 privind numirea domnului Sorescu Gheorghe în funcţia publică de prefect al judeţului Botoşani

 • Hotărârea nr. 194/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 194/2008 privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaţilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti, în perioada 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO

 • Hotărârea nr. 195/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 195/2008 privind organizarea unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internaţională a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 196/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 196/2008 privind plata contribuţiei României la bugetul Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI)

 • Hotărârea nr. 197/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 197/2008 privind abrogarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.400/2007 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 794/2000 privind strategia de privatizare a Societăţii Comerciale Antibiotice – S.A. Iaşi, inclusă în componenta Privatizarea societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

 • Hotărârea nr. 198/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 198/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006

 • Hotărârea nr. 199/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 199/2008 privind preluarea de către Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a competenţelor Secretariatului General al Guvernului, aferente contractului comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, încheiat la data de 15 aprilie 2004

 • Hotărârea nr. 2/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2/2008 pentru aprobarea unor măsuri privind participarea României la Carnavalul de la Veneţia în perioada 26 ianuarie – 5 februarie 2008

 • Hotărârea nr. 2/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 2/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor, cu modificările ulterioare

 • Hotărârea nr. 2/2008, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 2/2008 pentru aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 2/2008, Autoritatea Electorală Permanentă

  Hotărârea nr. 2/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2008

 • Hotărârea nr. 2/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 2/2008 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 2/2008, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 2/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, aprobate prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2006

 • Hotărârea nr. 2/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 2/2008 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 2/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 2/2008 privind întocmirea documentelor care însoţesc lista de candidaţi

 • Hotărârea nr. 20/2008, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 20/2008 privind interpretarea unitară a unor prevederi din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 20/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 20/2008 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 15/2008 privind constituirea Comisiei de anchetă a Camerei Deputaţilor pentru verificarea unor aspecte referitoare la activitatea unor membri din conducerea Curţii de Conturi

 • Hotărârea nr. 20/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 20/2008 privind aprobarea Normei nr. 10/2008 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 20/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 20/2008 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 20/2008, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 20/2008 referitoare la compatibilitatea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă cu natura procedurii jurisdicţionale în faţa Curţii Constituţionale

 • Hotărârea nr. 20/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 20/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară

 • Hotărârea nr. 20/2008, Consiliul Naţional de Integritate

  Hotărârea nr. 20/2008 privind modificarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008

 • Hotărârea nr. 20/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 20/2008 privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Olteniţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 200/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 200/2008 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2008 la capitolul 67.01 Cultură, recreere şi religie, titlul 59 Alte cheltuieli, articolul 59.11 Asociaţii şi fundaţii

 • Hotărârea nr. 201/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 201/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 727/2005 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Romtelecom – S.A.

 • Hotărârea nr. 202/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 202/2008 privind instituirea premiilor naţionale pentru arte

 • Hotărârea nr. 203/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 203/2008 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere între Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, Ministerul Apărării din Republica Croaţia, Ministerul Apărării din Georgia şi Ministerul Apărării din România privind înfiinţarea şi sprijinul unei unităţi multinaţionale logistice integrate cu specific de geniu pentru infrastructură de logistică (IEL MILU), semnat la Bruxelles la 7 noiembrie 2007

 • Hotărârea nr. 204/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 204/2008 privind constituirea comisiilor pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice şi juridice în vederea exproprierii terenurilor pentru realizarea lucrării de interes naţional LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nădab

 • Hotărârea nr. 205/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 205/2008 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinării unei persoane fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru realizarea lucrării de interes naţional Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an

 • Hotărârea nr. 206/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 206/2008 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 207/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 207/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui sector de drum judeţean situat în judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 208/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 208/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ungheni, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 209/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 209/2008 privind unele măsuri de asigurare a pazei şi protecţiei la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, cu ocazia organizării, la Bucureşti, a Summitului NATO

 • Hotărârea nr. 21/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 21/2008 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui teren proprietate publică a statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a lucrării Autostrada Braşov-Cluj-Borş, sector 2 Târgu Mureş-Cluj, secţiunea 2B Câmpia Turzii-Cluj Vest

 • Hotărârea nr. 21/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 21/2008 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2005 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei Interparlamentare Bucureşti-Chişinău

 • Hotărârea nr. 21/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 21/2008 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 21/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 21/2008 privind demisia unor deputaţi

 • Hotărârea nr. 210/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 210/2008 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin judecătorească, a Fundaţiei Kinderen in Nood din Olanda

 • Hotărârea nr. 211/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor

 • Hotărârea nr. 212/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări

 • Hotărârea nr. 213/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 213/2008 pentru aprobarea denunţării Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Economiei şi Muncii din Republica Austria privind cooperarea în domeniul infrastructurii medico-sanitare militare, semnat la Bucureşti la 25 iunie 2002 şi la Viena la 14 octombrie 2002

 • Hotărârea nr. 213/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 213/2008 pentru modificarea Normelor privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0)

 • Hotărârea nr. 214/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 214/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 215/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 215/2008 pentru aprobarea Normei privind recuperarea creanţelor administrate de EXIMBANK – S.A., în numele şi în contul statului (NI-ACF-08-II/0)

 • Hotărârea nr. 216/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 216/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui teren aflat în administrarea Serviciului de Informaţii Externe, în scopul restituirii către persoana îndreptăţită, şi pentru modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 217/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 217/2008 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 218/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 218/2008 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 219/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 219/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

 • Hotărârea nr. 22/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 22/2008 privind preluarea unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi, şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 22/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 22/2008 privind prelungirea mandatului membrilor Curţii de Conturi

 • Hotărârea nr. 22/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 22/2008 privind validarea unor mandate de deputat

 • Hotărârea nr. 22/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 22/2008 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 220/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 220/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud de către domnul Tămăşoi-Moisil Radu

 • Hotărârea nr. 221/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 221/2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti, în perioada 8-11 aprilie 2008, împreună cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), a celei de-a patra Reuniuni a înalţilor oficiali responsabili cu bugetul din Europa Centrală şi de Est

 • Hotărârea nr. 222/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 222/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Hotărârea nr. 223/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 223/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 224/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 • Hotărârea nr. 226/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 226/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor – Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Cluj

 • Hotărârea nr. 227/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 227/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat

 • Hotărârea nr. 228/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 228/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unei străzi situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Băbiciu, judeţul Olt, precum şi modificarea lungimii unui drum comunal existent

 • Hotărârea nr. 229/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 229/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri, precum şi modificarea lungimii unor drumuri judeţene şi comunale existente, situate în judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 23/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 23/2008 privind preluarea unor sectoare de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 23/2008, Senatul României

  Hotărârea nr. 23/2008 privind demisia unor senatori

 • Hotărârea nr. 23/2008, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 23/2008 pentru aprobarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 23/2008, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 23/2008 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 23/2008, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 23/2008 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 • Hotărârea nr. 230/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 230/2008 pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 231/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 231/2008 pentru realocarea pe anul 2008 a unor sume alocate, ca justă despăgubire pe anul 2007, în temeiul Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale

 • Hotărârea nr. 231/2008, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 231/2008 privind aprobarea modificării Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0)

 • Hotărârea nr. 232/2008, Guvernul României

  Hotărârea nr. 232/2008 pentru realocarea pe anul 2008 a unor sume alocate ca justă despăgubire pe anii 2006 şi 2007 în temeiul Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale