18 Octombrie, 2019
 • Decizia nr. 21/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 21/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (3) şi (8), art. 38 alin. (3) şi (9) şi art. 74 alin. (2), (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 210/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 210/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 299 şi art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 210/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 210/2008 privind trecerea domnului Florin Andrei din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 211/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 211/2008 pentru numirea domnului Tiberiu Valentin Mavrodin în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor

 • Decizia nr. 211/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 211/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 212/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 212/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 212/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 212/2008 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 213/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 213/2008 privind modificarea componenţei Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

 • Decizia nr. 213/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 213/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4) şi art. 8 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 214/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 214/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 214/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 214/2008 privind numirea domnului Niculae Aurel în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 214/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 214/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ELITASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 215/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 215/2008 privind numirea doamnei Daniela Ţenescu în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 215/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 215/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 216/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 216/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă şi ale art. 15-21 şi 23-27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 216/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 216/2008 privind numirea doamnei Florentina-Mirabela Drăgan în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 217/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 217/2008 privind numirea doamnei Maria-Liliana Băzăr în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 217/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 217/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 218/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 218/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 218/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 218/2008 privind constituirea Comitetului de monitorizare a Strategiei naţionale anticorupţie privind sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010

 • Decizia nr. 219/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 219/2008 privind trecerea domnului Drăgan Gabriel Vasile din funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 219/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 219/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 22/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 22/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 22/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 22/2008 privind trecerea domnului Boieru Ioan din funcţia publică de subprefect al judeţului Tulcea în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 220/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 220/2008 privind trecerea domnului Caramitru Stelian din funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 220/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 220/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 221/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 221/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 221/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 221/2008 privind eliberarea domnului Ştefan Cosmeanu din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 222/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 222/2008 pentru eliberarea domnului Pavel Abraham din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale Antidrog

 • Decizia nr. 222/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 222/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 223/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 223/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101, art. 12 alin. (6) şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

 • Decizia nr. 223/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 223/2008 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Căminescu Dorel, secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 224/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 224/2008 privind constituirea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Decizia nr. 224/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 224/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 225/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 225/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 93 alin. (5) şi art. 100 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 225/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 225/2008 privind numirea domnului Pandelea Pelmuş în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Decizia nr. 225/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 225/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CAVI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 226/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 226/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale LEUMI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 226/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 226/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Emanoil Neguţ din funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului de Control al Guvernului

 • Decizia nr. 226/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 226/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi ale dispoziţiilor art. 25 alin.(4) şi (5) din Legea arendării nr. 16/1994

 • Decizia nr. 227/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 227/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

 • Decizia nr. 227/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 227/2008 privind exercitarea atribuţiilor secretarului de stat, şeful Departamentului de Control al Guvernului

 • Decizia nr. 228/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 228/2008 pentru numirea domnului Radu Constantin Ragea în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 228/2008, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 228/2008 de constituire a Comisiei de negociere a Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor şi drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu

 • Decizia nr. 228/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 228/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 229/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 229/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) şi (7) şi ale art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 229/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 229/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Drăgan Gabriel Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 23/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 40 şi 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pe anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005, ale art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006, şi ale art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 23/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la natura juridică a acţiunii în regres exercitată de asigurător împotriva persoanelor culpabile de producerea unui accident

 • Decizia nr. 23/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 23/2008 pentru numirea domnului Andrei Alexandrescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 23/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 23/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 230/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 230/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 230/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2008 privind eliberarea doamnei Râşcanu Carmen-Gabriela din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 231/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2008 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 231/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 231/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a art. 56 din Codul comercial

 • Decizia nr. 232/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 232/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 232/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 232/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Simion Costel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 233/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Andrei Florin, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 233/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 233/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale INSURANCE CONSULTING BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 233/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 233/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 234/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 234/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 238 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 234/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 234/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Elvădeanu Mihai, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 235/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 235/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Anghel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 235/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 235/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 236/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 236/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

 • Decizia nr. 236/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 236/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 237/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 237/2008 privind exercitarea atribuţiilor secretarului de stat, şeful Departamentului de Control al Guvernului

 • Decizia nr. 237/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 237/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

 • Decizia nr. 238/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 238/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 238/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 238/2008 privind numirea domnului Georgescu Horia în funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 239/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 239/2008 privind transferul, la cerere, al domnului Dorel Fronea din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Justiţiei într-o funcţie publică vacantă în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor

 • Decizia nr. 239/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 239/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 24/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 24/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 24/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, şi ale art. 3 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei referitor la posibilitatea acordării indemnizaţiei lunare de 10% din salariul de bază tuturor grefierilor din cadrul instanţelor şi parchetelor

 • Decizia nr. 24/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 24/2008 privind suspendarea domnului Cazacu Marinică din funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 240/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 240/2008 privind promovarea temporară a doamnei Petrescu Neluţa Mihaela în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

 • Decizia nr. 240/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 240/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (51) şi alin. (52) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 241/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 241/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 241/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 241/2008 pentru numirea domnului Mora Victor Aron în funcţia de secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice

 • Decizia nr. 241/2008, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 241/2008 privind procedura de acordare a unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz

 • Decizia nr. 242/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 242/2008 privind promovarea temporară a domnului Stelianide Dumitru în funcţia publică de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 242/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 242/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 243/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 243/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 243/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 243/2008 privind eliberarea doamnei Berleanu Monica-Florentina din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 244/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 244/2008 privind eliberarea doamnei Tudoran Raluca-Mihaela din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 244/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 244/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 245/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 245/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă şi ale art. 229 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 245/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 245/2008 privind eliberarea doamnei Varga Rozalia-Dana din funcţia de secretar personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 246/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 246/2008 privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 139/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 246/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 246/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 247/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 247/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. 3 teza finală din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Decizia nr. 247/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 247/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Monica Mihaela Bărbuleţiu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

 • Decizia nr. 248/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 248/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Gheorghiu din funcţia de secretar de stat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, cultură, educaţie şi ştiinţă la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 248/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 248/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 106 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 249/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 249/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 lit. a), b) şi c), art. 249 alin. (1), (2) şi (4), art. 251-256, art. 258-261 şi ale art. 263-265 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 249/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2008 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 240/2008 privind promovarea temporară a doamnei Petrescu Neluţa Mihaela în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

 • Decizia nr. 25/2008, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 25/2008 privind completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 25/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 25/2008 pentru numirea domnului Şerban Pop în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 25/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 25/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de calcul al fracţiunii executate din pedeapsă pentru acordarea liberării condiţionate în cazul condamnaţilor la pedepse mai mari de 10 ani închisoare pentru infracţiuni deosebit de periculoase săvârşite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 140/1996

 • Decizia nr. 25/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 25/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 212 alin. 2 din Codul de procedură civilă