21 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 176/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 176/2008 privind promovarea temporară a domnului Pandelea Pelmuş în funcţia publică de secretar general al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Decizia nr. 176/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 176/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti

 • Decizia nr. 177/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 177/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 177/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 177/2008 privind numirea doamnei Claudia Ioana Szabo în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Decizia nr. 178/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 178/2008 pentru numirea doamnei Corina Georgeta Chertes în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Decizia nr. 178/2008, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 178/2008 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin reproducere şi/sau comunicare publică, prin punere la dispoziţia publicului prin internet sau alte reţele de comunicaţii de date, cu fir sau fără fir, şi remuneraţiile cuvenite în mod corespunzător titularilor de drepturi de autor

 • Decizia nr. 178/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 178/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 179/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 179/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată

 • Decizia nr. 179/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 179/2008 privind numirea domnului Petre Roman în calitate de înalt reprezentant al Guvernului României pentru românii din străinătate

 • Decizia nr. 18/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 18/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Tănăsoiu Daniel Dragoş, a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Transporturilor, până la data încetării suspendării din funcţie a titularului

 • Decizia nr. 18/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 18/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea zăcământului de minereuri auro-argentifere din perimetrul Săsar-Valea Roşie-Dealu Crucii, judeţul Maramureş

 • Decizia nr. 18/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 18/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 37 lit. b), în concurs cu cele ale art. 37 lit. a) din Codul penal, atunci când prima condamnare a fost avută în vedere ca prim termen al recidivei postexecutorii în cauza care atrage aplicarea art. 37 lit. a) din acelaşi cod

 • Decizia nr. 18/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 18/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. e), art. 21 alin. (1) şi ale art. 42 alin. (10) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 • Decizia nr. 180/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 180/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 180/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 180/2008 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 181/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 181/2008 pentru eliberarea, la cerere, a Principelui Radu al României din funcţia de reprezentant special al Guvernului României şi de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 181/2008, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 181/2008 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind remuneraţia echitabilă datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ ori a reproducerilor acestora prin intermediul internetului sau al altor reţele de comunicaţii de date

 • Decizia nr. 181/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 181/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 182/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 182/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 182/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 182/2008 pentru numirea domnului Dorin-Liviu Nistoran în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii

 • Decizia nr. 183/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 183/2008 privind numirea domnului Cononov Paul în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 183(r1)/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 183/2005 preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale

 • Decizia nr. 183/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 183/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 şi ale art. 282 din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) şi c), ale art. 13 lit. i), ale art. 14 alin. (3), ale art. 15, ale art. 26 alin. (3) lit. b), ale art. 27 alin. (3) lit. h), ale art. 28 alin. (1) şi (2), ale art. 31 alin. (3), ale art. 37 lit. d), ale art. 54, ale art. 62 şi ale art. 66 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Decizia nr. 184/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 184/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Codul familiei

 • Decizia nr. 184/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 184/2008 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 185/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 185/2008 privind trecerea domnului Simion Costel din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 185/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 185/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia nr. 186/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 186/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 186/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 186/2008 privind numirea domnului Marius Vasile Iosif Roman în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

 • Decizia nr. 187/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 187/2008 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 187/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 187/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia nr. 188/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 188/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia nr. 188/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 188/2008 privind constatarea încetării mandatului de preşedinte al Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale a doamnei Mariana Câmpeanu

 • Decizia nr. 189/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 189/2008 privind numirea domnului Ionescu Daniel în funcţia publică de secretar general în cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

 • Decizia nr. 189/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 189/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 189/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 189/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a), art. 33 alin. (2), (4) şi (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 19/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 19/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 19/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în Dosarul nr. 44/2006 cu privire la încadrarea juridică a faptei cetăţeanului român aflat în străinătate de a se prezenta sub o identitate falsă autorităţii unui stat străin

 • Decizia nr. 19/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 19/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea zăcământului de minereuri auro-argentifere din perimetrul Băiţa-Nistru-Coroana de Aur, judeţul Maramureş

 • Decizia nr. 19/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 19/2008 privind trecerea domnului Adrian Gorun din funcţia publică de secretar general al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în funcţia publică de secretar general al Comisiei Naţionale de Prognoză

 • Decizia nr. 19/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu stabilirea termenului în vederea audierii persoanei solicitate, arestată conform art. 89 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 224/2006

 • Decizia nr. 190/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 190/2008 pentru numirea doamnei Hîrţan Alexandrina-Luminiţa în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii

 • Decizia nr. 190/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 190/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 362 alin. 1 lit. a) teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 191/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 191/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 191/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 191/2008 pentru numirea doamnei Meran Codruţa Georgeta în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii

 • Decizia nr. 191/2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 191/2008 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 403/2005 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală

 • Decizia nr. 192/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 192/2008 pentru numirea domnului Gabriel Berca în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 192/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 192/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 193/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 193/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (31) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 193/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 193/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Alice Cezarina Bîtu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor

 • Decizia nr. 194/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 194/2008 privind trecerea domnului Elvădeanu Mihai din funcţia publică de subprefect al judeţului Botoşani în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 194/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 194/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 447 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 195/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 195/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 592 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 195/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 195/2008 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

 • Decizia nr. 196/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 196/2008 privind modificarea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 196/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 196/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 197/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 197/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 197/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 197/2008 privind modificarea componenţei Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 198/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 198/2008 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Zaharia Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 198/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 198/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 199/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 199/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 199/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 199/2008 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Şendrea Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 2/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 2/2008 privind numirea doamnei Răduţa Dana Matache în funcţia de secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 2/2008, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 2/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi medicul primar în ortodonţie

 • Decizia nr. 2/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 2/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Firiza – Rotunda, judeţul Maramureş

 • Decizia nr. 2/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la compatibilitatea de a participa la judecarea cererii de revizuire sau a contestaţiei în anulare a judecătorului care a soluţionat anterior fondul cauzei

 • Decizia nr. 2/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la încadrarea juridică a primului act de tăinuire şi a celor ulterioare dacă, după primul act, tăinuitorul a lăsat să se înţeleagă că va asigura mai departe valorificarea bunurilor sustrase

 • Decizia nr. 2/2008, Senatul României

  Decizia nr. 2/2008 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 martie 2008

 • Decizia nr. 2/2008, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane

  Decizia nr. 2/2008 privind aprobarea Programului de interes naţional pentru îmbunătăţirea activităţilor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane (PIN 1/2008) şi a Metodologiei de alocare a fondurilor pentru derularea proiectelor specifice din cadrul programului de interes naţional

 • Decizia nr. 2/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Decizia nr. 2/2008 a Comisiei de proceduri fiscale

 • Decizia nr. 2/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 2/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30-35 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei şi a Decretului privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice

 • Decizia nr. 20/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 20/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 20/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 20/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea zăcământului de minereuri auro-argentifere din perimetrul Ilba-Nucuţ, judeţul Maramureş

 • Decizia nr. 20/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 20/2008 privind trecerea domnului Gheorghe Asănică din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică în funcţia publică de secretar general al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Decizia nr. 200/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 200/2008 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

 • Decizia nr. 200/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 200/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale NC SERVICES BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 200/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 200/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 201/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 201/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală

 • Decizia nr. 201/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 201/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Anton Anton din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 202/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 202/2008 privind numirea domnului Bunoaica Adrian în funcţia de secretar general al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 • Decizia nr. 202/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 202/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale FOCUS BROKER ASIGURARI – S.R.L.

 • Decizia nr. 202/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 202/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 203/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 203/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil

 • Decizia nr. 203/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 203/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Dumitru Pantea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 204/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 204/2008 pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din conducerea instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii

 • Decizia nr. 204/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 204/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 alin. 1 lit. a) teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 205/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 205/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 205/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 205/2008 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Popescu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 206/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 206/2008 privind eliberarea domnului Gheorghe Popa din funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române

 • Decizia nr. 206/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 206/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 207/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 207/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 207/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 207/2008 privind eliberarea domnului Gergely Olosz din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 208/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 208/2008 privind constatarea încetării mandatului de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor al doamnei Elena Doina Dascălu

 • Decizia nr. 208/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 208/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă, precum şi a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 209/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 209/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil şi art. 61 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 209/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 209/2008 privind încetarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Giugea Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 21/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

 • Decizia nr. 21/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 21/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Vlădeni II, judeţul Dâmboviţa

 • Decizia nr. 21/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 21/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, în raport cu prevederile art. I pct. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996, aprobată prin Legea nr. 334/2001, referitor la sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihică, în cuantum de 50% din salariul de bază brut lunar, pentru judecători, procurori şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor

 • Decizia nr. 21/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 21/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria