• Decizia nr. 138/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 138/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) şi art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 138/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 138/2008 privind numirea domnului Rotileanu Nicolae în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 1388/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1388/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua şi art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind somaţia de plată

 • Decizia nr. 139/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 139/2008 privind trecerea doamnei Coruţ Cristina-Ecaterina din funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 139/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 139/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1391/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1391/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 al in. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 14/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 14/2008 pentru aprobarea statului de funcţii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene

 • Decizia nr. 14/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 14/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de nisip şi argilă din perimetrul Colţul Văii, judeţul Sibiu

 • Decizia nr. 14/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea interpretării unitare a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la acordarea acestor beneficii procurorilor, judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, funcţionarilor publici, categorii de personal care nu îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, precum şi personalului contractual din cadrul instanţelor şi parchetelor

 • Decizia nr. 14/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 14/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

 • Decizia nr. 140/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 140/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 140/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 140/2008 pentru numirea domnului Adrian Toader în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale

 • Decizia nr. 141/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 141/2008 privind trecerea domnului Achim Gheorghe din funcţia publică de subprefect al judeţului Maramureş în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 141/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 141/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 142/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 142/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), precum şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 142/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 142/2008 privind trecerea domnului Curduman Vasile din funcţia publică de subprefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 142/2008, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 142/2008 privind revocarea deciziilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 128/2008 şi nr. 134/2008

 • Decizia nr. 143/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 143/2008 privind modificarea componenţei Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 143/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 143/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 144/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 144/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 şi art. 861 din Codul penal

 • Decizia nr. 144/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 144/2008 privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Bogdan Cristian Nica, secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii Publice

 • Decizia nr. 145/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 145/2008 privind constituirea comitetelor de coordonare pentru evaluarea pagubelor produse de inundaţii şi pentru stabilirea planurilor de reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţele Maramureş, Suceava, Iaşi, Botoşani, Neamţ şi Bacău

 • Decizia nr. 145/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 145/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 2 şi 51 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 146/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 146/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 146/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 146/2008 privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 147/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 147/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea ocupării unui post de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 147/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 147/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2811 din Codul penal

 • Decizia nr. 148/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 148/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 148/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 148/2008 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Decizia primului-ministru nr. 145/2008 privind constituirea comitetelor de coordonare pentru evaluarea pagubelor produse de inundaţii şi pentru stabilirea planurilor de reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţele Maramureş, Suceava, Iaşi, Botoşani, Neamţ şi Bacău

 • Decizia nr. 149/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 149/2008 privind numirea domnului Dinu Zamfirescu în funcţia de preşedinte al Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc

 • Decizia nr. 149/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 149/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 15/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 15/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7231 alin. 2 coroborat cu art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 15/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 15/2008 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 15/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 15/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Bălata, judeţul Hunedoara

 • Decizia nr. 15/2008, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 15/2008 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 6/2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 15/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 121 alin. 1 din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 336 alin. 5 din acelaşi cod, referitoare la soluţionarea cererilor formulate în procedurile necontencioase

 • Decizia nr. 150/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 150/2008 privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Berechet Constantin Nicolaie, secretar general al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Decizia nr. 150/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 150/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) şi art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 151/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 151/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 151/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 151/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gherguţ Dan Ion din funcţia de vicepreşedinte al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 152/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 152/2008 privind constituirea Comisiei pregătitoare a şedinţei comune a guvernelor României şi Republicii Ungare

 • Decizia nr. 152/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 152/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 153/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 153/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 153/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 153/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 153/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 153/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale UNION FIRST INSURANCE BROKERS – S.R.L.

 • Decizia nr. 154/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 154/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale LIDA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 154/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 154/2008 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Coruţ Cristina Ecaterina, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 154/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 154/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. VI alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, a prevederilor art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi a prevederilor art. 17 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Decizia nr. 155/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 155/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 155/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 155/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Curduman Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 156/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 156/2008 privind numirea doamnei Szenczi Bianka-Erna în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 156/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 156/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 şi art. 38 din Codul familiei

 • Decizia nr. 157/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 157/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) alin. 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 157/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 157/2008 privind promovarea temporară a domnului Mora A. Victor în funcţia publică de secretar general al Ministerului Sănătăţii Publice

 • Decizia nr. 158/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 158/2008 privind trecerea doamnei Dinu Cristina Elena din funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 158/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 158/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 159/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 159/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 159/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 159/2008 privind trecerea domnului Anghel Ion din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 16/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 16/2008 privind numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 16/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 16/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la raportul dintre infracţiunile de proxenetism prevăzută în art. 329 din Codul penal şi de trafic de persoane prevăzută în art. 12 din Legea nr. 678/2001, respectiv, dacă sunt în concurs real sau ideal

 • Decizia nr. 16/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 16/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. II şi ale art. 94 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, modificată şi completată, raportate la dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizaţia corespunzătoare funcţiei elective

 • Decizia nr. 16/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 16/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 160/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 160/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decizia nr. 160/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 160/2008 privind trecerea domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

 • Decizia nr. 161/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 161/2008 privind promovarea temporară a doamnei Rela Nicoleta Ştefănescu în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 161/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 161/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 162/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 162/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003

 • Decizia nr. 162/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 162/2008 privind prelungirea promovării temporare a domnului Marius Vasile Iosif Roman în funcţia publică vacantă de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

 • Decizia nr. 163/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 163/2008 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 256/2007 privind numirea membrilor Consiliului de Coordonare a Activităţii de Statistică

 • Decizia nr. 163/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 163/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 164/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 164/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia nr. 164/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 164/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 165/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 165/2008 privind eliberarea domnului Dan Cristian Georgescu din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 165/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 165/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 şi lit. b) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 166/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 166/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale

 • Decizia nr. 166/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 166/2008 pentru eliberarea domnului Adrian Ciocănea-Teodorescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 167/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 167/2008 pentru eliberarea domnului Aurel Ciobanu-Dordea din funcţia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene, precum şi a celorlalte instituţii comunitare şi pentru numirea acestuia în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 167/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 167/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) lit. g) teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi ale art. 2 teza întâi şi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

 • Decizia nr. 168/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 168/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 168/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 168/2008 pentru numirea domnului Dorin-Liviu Nistoran în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 169/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 169/2008 privind desemnarea domnului Horia Irimia, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, să coordoneze activităţile de reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţul Maramureş

 • Decizia nr. 169/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 169/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

 • Decizia nr. 17/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 17/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 1 raportate la art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 17/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 17/2008 privind numirea Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 17/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 17/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la admisibilitatea căii extraordinare de atac a revizuirii împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive, pronunţate în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) şi b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 17/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 17/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Talpa Coreea, judeţul Botoşani

 • Decizia nr. 17/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 17/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu stabilirea încadrării juridice a pluralităţii de acte sexuale săvârşite în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale atunci când victima este membru al familiei, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, atât înainte, cât şi după ce aceasta a împlinit 15 ani

 • Decizia nr. 170/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 170/2008 privind desemnarea domnului Septimiu Buzaşu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, să coordoneze activităţile de reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţul Suceava

 • Decizia nr. 170/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 170/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă şi art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 171/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 171/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (41) şi (6) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

 • Decizia nr. 171/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 171/2008 privind desemnarea doamnei Lucia Ana Varga, secretar de stat la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, să coordoneze activităţile de reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţul Iaşi

 • Decizia nr. 172/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 172/2008 privind desemnarea domnului Darius Meşca, secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor, să coordoneze activităţile de reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţul Botoşani

 • Decizia nr. 172/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 172/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4, 8 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia nr. 173/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 173/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Decizia nr. 173/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 173/2008 privind desemnarea domnului Gheorghe Albu, secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, să coordoneze activităţile de reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţul Neamţ

 • Decizia nr. 173/2008, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 173/2008 privind constituirea Comisiei de negociere a listei aparatelor şi suporturilor din domeniul sonor şi audiovizual pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale datorată autorilor de opere muzicale şi audiovizuale, artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme şi videograme

 • Decizia nr. 174/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 174/2008 privind desemnarea domnului Marian Petrache, secretar de stat la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, să coordoneze activităţile de reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii în judeţul Bacău

 • Decizia nr. 174/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 174/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 175/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 175/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi ale art. 27 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 175/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 175/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului