20 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 1269/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1269/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională

 • Decizia nr. 127/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 127/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 127/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 127/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 1270/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1270/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 212 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1271/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1271/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1272/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1272/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2141, art. 2142, art. 2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1273/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1273/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 163/2005

 • Decizia nr. 1274/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1274/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1276/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1276/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 1279/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1279/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275-278 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 128/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 128/2008 privind eliberarea domnului Daniel Popescu din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de management al Proiectului de participare a României la Expoziţia Internaţională 2008 Apa şi dezvoltarea durabilă, Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

 • Decizia nr. 128/2008, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 128/2008 pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, prin punerea la dispoziţia publicului a operelor muzicale pe internet sau alte reţele de comunicaţii de date, cu fir sau fără fir, şi drepturile patrimoniale cuvenite în mod corespunzător titularilor drepturilor de autor

 • Decizia nr. 128/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 128/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 şi art. 46 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1280/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1280/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1281/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1281/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (3) şi art. 881 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 1282/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1282/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1283/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1283/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 71 alin. 3 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie

 • Decizia nr. 1284/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1284/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor

 • Decizia nr. 1288/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1288/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1289/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1289/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic, pct. 2, anexa nr. 2 din Legea nr. 220/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 129/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 129/2008 privind numirea domnului Attila Demeter în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de management al Proiectului de participare a României la Expoziţia Internaţională 2008 Apa şi dezvoltarea durabilă, Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

 • Decizia nr. 129/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 129/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1290/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1290/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 21 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1294/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1294/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) şi art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1295/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1295/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

 • Decizia nr. 1297/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1297/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1298/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1298/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 13/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 13/2008 pentru numirea domnului Tudor-Alexandru Chiuariu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 13/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 13/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor/rezervelor de nisip şi pietriş din perimetrul Cicir Mândruloc, judeţul Arad

 • Decizia nr. 13/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 162 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 114 din Codul penal, în cazul scoaterii de sub urmărire penală a învinuitului sau inculpatului, pe motiv de iresponsabilitate, fără ca procurorul să fi dispus faţă de acesta, în cursul urmăririi penale, luarea în mod provizoriu a măsurii internării medicale

 • Decizia nr. 13/2008, Senatul României

  Decizia nr. 13/2008 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 2-11 ianuarie 2009

 • Decizia nr. 13/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 13/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 130/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 130/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (5) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 130/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 130/2008 privind unele măsuri pentru exercitarea mandatului de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 1301/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1301/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1303/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1303/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1306/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1306/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1307/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1307/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 şi art. 96-99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1308/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1308/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1309/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1309/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, precum şi ale art. 969 şi art. 1073 din Codul civil

 • Decizia nr. 131/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 131/2008 privind revocarea din funcţia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Theodor Cătălin Nicolescu şi pentru numirea în această funcţie a doamnei Ingrid Luciana Popa-Mocanu în cadrul aceleiaşi comisii

 • Decizia nr. 131/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 131/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi a art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1310/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1310/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 • Decizia nr. 1311/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1311/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) şi (3), art. 5 şi art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizaţilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici

 • Decizia nr. 1312/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1312/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1313/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1313/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă şi art. 168 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1314/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1314/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1315/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1315/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22-28 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1316/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1316/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 496 şi art. 497 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 132/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 132/2008 pentru numirea domnului Sorin Stănescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 132/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 132/2008 privind retragerea aprobării acordate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor domnului Mihail Emanuel Niculescu, administrator al Societăţii Comerciale AQ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 132/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 132/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, precum şi a prevederilor art. 172 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1321/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1321/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 490 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1322/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1322/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1325/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1325/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 1326/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1326/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1327/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1327/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 1328/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1328/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) din Codul penal

 • Decizia nr. 1329/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1329/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 133/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 133/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale AQ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 133/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 133/2008 privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 179/2007 pentru stabilirea componenţei Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Decizia nr. 133/2008, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 133/2008 privind avizarea constituirii şi funcţionării organismului de gestiune colectivă AGICOA ROMÂNIA

 • Decizia nr. 133/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 133/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1330/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1330/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 21 şi art. 7 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 1331/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1331/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1332/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1332/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1334/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1334/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1336/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1336/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1337/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1337/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 134/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 134/2008 privind revocarea din funcţia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a doamnei Ionela Mihaela Bărbulescu şi pentru numirea în această funcţie a domnului Theodor Cătălin Nicolescu în cadrul aceleiaşi comisii

 • Decizia nr. 134/2008, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 134/2008 pentru completarea Comisiei de negociere a Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică, prin punerea la dispoziţia publicului a operelor muzicale pe internet sau alte reţele de comunicaţii de date, cu fir sau fără fir, şi drepturile patrimoniale cuvenite în mod corespunzător titularilor drepturilor de autor, constituită prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 128/2008

 • Decizia nr. 134/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 134/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1341/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1341/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 şi art. 25 din Legea locuinţei nr. 114/1996, precum şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 • Decizia nr. 1342/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1342/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1343/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1343/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 1344/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1344/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 • Decizia nr. 1345/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1345/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei

 • Decizia nr. 1346/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1346/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1347/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1347/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 şi art. 1021 din Codul civil

 • Decizia nr. 1348/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1348/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 68 alin. (2) şi (3) şi art. 69 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 1349/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1349/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1312 alin. (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 135/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 135/2008 privind constatarea suspendării de drept a domnului Deaconescu Ionuţ Cătălin din funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 135/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 135/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1350/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1350/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

 • Decizia nr. 1351/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1351/2008 cu privire la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1353/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1353/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

 • Decizia nr. 1354/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1354/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) şi art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiinţarea închisorii contravenţionale

 • Decizia nr. 1355/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1355/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 109 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1356/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1356/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1357/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1357/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 şi 43 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 • Decizia nr. 1358/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1358/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 1359/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1359/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 136/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 136/2008 privind eliberarea doamnei Fekete Emoke din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 136/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 136/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1360/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1360/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

 • Decizia nr. 1365/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1365/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1366/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1366/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 şi art. 403 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1367/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1367/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 2 la notele anexelor nr. 1a – 1c din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 137/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 137/2008 privind eliberarea domnului Rotileanu Nicolae din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 137/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 137/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004