21 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 1203/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1203/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1077 din Codul civil

 • Decizia nr. 1204/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1204/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1970

 • Decizia nr. 1204/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1204/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1205/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1205/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane

 • Decizia nr. 1205/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1205/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1206/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1206/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1206/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1206/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. b), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane

 • Decizia nr. 1207/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1207/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor

 • Decizia nr. 1207/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1207/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 pct. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1208/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1208/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 2 şi 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1208/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1208/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 1209/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1209/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1209/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1209/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 121/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 121/2008 privind unele măsuri pentru reactualizarea componenţei nominale a Comisiei pentru bursa specială Guvernul României, aprobată prin Decizia primului-ministru nr. 393/2005

 • Decizia nr. 121/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 121/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1210/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1210/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16-20 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1210/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1210/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1), art. 18 alin. (1) şi (5) şi art. 24 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1211/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1211/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. 2 şi art. 52 alin. 2, 3 şi 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1211/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1211/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 şi ale art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1212/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1212/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1212/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1212/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 607 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1213/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1213/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit. c) şi art. 35 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1213/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1213/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 1214/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1214/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice şi art. 11 din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire

 • Decizia nr. 1214/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1214/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1215/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1215/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1215/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1215/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. 2 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1216/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1216/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1216/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1216/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (32) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 1217/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1217/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) lit. f), art. 26 şi art. 261 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

 • Decizia nr. 1217/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1217/2008 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic punctul 8 din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decizia nr. 1218/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1218/2008 referitoare la constituţionalitatea Legii pentru completarea art. 5 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 1218/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1218/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1219/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1219/2007 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (10) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 1219/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1219/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 şi 8 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 122/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 122/2008 privind constatarea încetării mandatului de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al domnului Jan Gavrilă

 • Decizia nr. 122/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 122/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821, art. 299, art. 317, art. 318 şi art. 322 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1220/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1220/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale art. 17 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1220/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1220/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (2) lit. a) şi art. 46 alin. (1) lit. a), raportate la art. 15 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Decizia nr. 1221/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1221/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1221/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1221/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008

 • Decizia nr. 1222/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1222/2008 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României, pe de o parte, şi puterea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte

 • Decizia nr. 1222/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1222/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

 • Decizia nr. 1223/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1223/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 1223/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1223/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi 2781 din Codul de procedură penală şi ale art. 29 alin. (3) şi (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1224/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1224/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1224/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1224/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil şi ale art. I pct. 3 din Titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1225/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1225/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 1225/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1225/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 1226/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1226/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1226/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1226/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Decizia nr. 1227/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1227/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 1227/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1227/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 105 alin. (1) şi art. 106 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1228/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1228/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 971 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 1228/2008, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Decizia nr. 1228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislaţiei referitoare la accesul terţilor la sistemele de transport al gazelor naturale şi de la metodologiile de tarifare

 • Decizia nr. 1228/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1228/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

 • Decizia nr. 1228/2008, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii

  Decizia nr. 1228/2008 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

 • Decizia nr. 1229/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1229/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1229/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1229/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 123/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 123/2008 privind promovarea temporară a domnului Jan Gavrilă în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 123/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 123/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 162 alin. 11 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1230/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1230/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1230/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1230/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 şi art. 78 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1231/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1231/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1231/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1231/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. 1, art. 56 alin. 1 şi art. 57 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1232/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1232/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1232/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1232/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 393 alin. 1 şi art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1233/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1233/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cap. I pct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 1233/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1233/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. a) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1234/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1234/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1234/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1234/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1235/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1235/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1235/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1235/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) din Codul penal

 • Decizia nr. 1236/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1236/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205, art. 210, art. 211, art. 214, art. 216 şi art. 218 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1236/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1236/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Codul de procedură civilă, ale art. 21 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii şi ale art. 14 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

 • Decizia nr. 1237/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1237/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1238/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1238/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1239/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1239/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 18 alin. (1) şi (2), art. 24 alin. (1) şi ale art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 124/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 124/2008 privind trecerea domnului Deaconescu Ionuţ Cătălin din funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 124/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 124/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1240/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1240/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1241/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1241/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1451 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1242/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1242/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 1243/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1243/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 279 alin. 1, art. 280 şi art. 403 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1244/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1244/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1245/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1245/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 şi art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1246/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1246/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1247/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1247/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 1 şi 12, art. 8 alin. (7) şi ale art. 33 alin. (2), (4) şi (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1248/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1248/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) lit. e) şi g) şi ale art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în integralitatea lor

 • Decizia nr. 1249/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1249/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Legea pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, dispoziţii prin care a fost modificat art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000

 • Decizia nr. 125/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 125/2008 privind eliberarea domnului Silviu George Didilescu din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 125/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 125/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 328 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1250/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1250/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10, art. 11 alin. 1 lit. d), art. 12, art. 13, art. 14, art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, precum şi a dispoziţiilor art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 • Decizia nr. 126/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 126/2008 privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 126/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 126/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1261/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1261/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 şi art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1263/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1263/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi ale alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1264/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1264/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1266/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1266/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1268/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1268/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 8 lit. k) şi art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism