21 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 116/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 116/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 1160/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1160/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1160/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1160/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 63 alin. 1, art. 64 alin. 1, art. 90 alin. 2 şi art. 215 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1161/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1161/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 şi art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 1161/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1161/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, ale art. 180 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000

 • Decizia nr. 1162/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1162/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decizia nr. 1162/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1162/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 1163/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1163/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 611 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1163/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1163/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 raportate la cele ale art. 69 alin. (1) lit. d) şi alin. (3) teza a doua din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1164/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1164/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1164/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1164/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 1165/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1165/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. 6 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1165/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1165/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2), (3) şi (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 1166/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1166/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 184 alin. 1, 3 şi 41 din Codul penal

 • Decizia nr. 1166/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1166/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (7) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 • Decizia nr. 1167/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1167/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1167/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1167/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c) şi art. 262 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale

 • Decizia nr. 1168/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1168/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1168/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1168/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1169/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1169/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1169/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1169/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 578 şi art. 579 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 117/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 117/2008 pentru eliberarea domnului Alexandru Victor Micula din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 117/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 117/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1170/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1170/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1170/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1170/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 1171/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1171/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 şi ale art. 145 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1171/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1171/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1172/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1172/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1172/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1172/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1), ale art. 99 alin. (1) pct. 8 şi ale art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1173/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1173/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 1173/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1173/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214 din Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1174/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1174/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 1174/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1174/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1175/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1175/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12, art. 13, art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ale art. 2, art. 15, art. 17, art. 20, art. 24, art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, precum şi ale art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

 • Decizia nr. 1175/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1175/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. 6 şi art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia nr. 1176/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1176/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil

 • Decizia nr. 1176/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1176/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1177/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1177/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. c), art. 58 şi art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi ale art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 1178/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1178/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1178/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1178/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 970, art. 977, art. 978, art. 979, art. 982 şi art. 984 din Codul civil şi ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

 • Decizia nr. 1179/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1179/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 şi ale art. 3 din Titlul X Circulaţia juridică a terenurilor al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1179/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1179/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

 • Decizia nr. 118/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 118/2008 privind promovarea temporară a domnului Alexandru Victor Micula în funcţia publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 118/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 118/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1180/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1180/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 1180/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1180/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1181/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1181/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1181/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1181/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 şi 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 1182/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1182/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

 • Decizia nr. 1182/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1182/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

 • Decizia nr. 1183/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1183/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1183/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1183/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 1184/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1184/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 1184/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1184/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1185/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1185/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3852 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 362 alin. 2 din acelaşi cod

 • Decizia nr. 1185/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1185/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1186/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1186/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1186/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1186/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi (5) şi ale art. 28 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1187/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1187/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia nr. 1187/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1187/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. b), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane

 • Decizia nr. 1188/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1188/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1188/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1188/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1189/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1189/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 63 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1189/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1189/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 119/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 119/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius Octavian Popa din funcţia de comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 119/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 119/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1190/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1190/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1190/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1190/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate

 • Decizia nr. 1191/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1191/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 1191/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1191/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 1-3 şi art. 3031 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1192/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1192/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1192/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1192/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1193/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1193/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77, art. 164 alin. (3), art. 165, art. 180 alin. (1) şi ale art. 198 liniuţa a şaptea, precum şi cele ale Capitolului IX Dispoziţii tranzitorii din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1193/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1193/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2) şi art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1194/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1194/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 • Decizia nr. 1194/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1194/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) şi ale art. 2 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1195/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1195/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (2) şi ale art. 93 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Decizia nr. 1195/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1195/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi art. 2481 din Codul penal

 • Decizia nr. 1196/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1196/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1196/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1196/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) şi art. 34 lit. k) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 • Decizia nr. 1197/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1197/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Codul familiei, art. 29 alin. (6) şi art. 30 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, precum şi ale art. 614 şi art. 616 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1197/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1197/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 1198/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1198/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 lit. a), b) şi c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1198/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1198/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 1199/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1199/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 183 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1199/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1199/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic punctul 1 din Legea nr. 249/2003 pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Decizia nr. 12/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 12/2008 privind numirea doamnei Gavrilă Isabela-Maria în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 12/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 12/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor/rezervelor de nisip şi pietriş din perimetrul Bilieşti Nord, judeţul Vrancea

 • Decizia nr. 12/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 12/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind consecinţele modificării (în sensul majorării) preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în cazul infracţiunilor ce aduc atingere fondului forestier

 • Decizia nr. 12/2008, Senatul României

  Decizia nr. 12/2008 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-15 noiembrie 2008

 • Decizia nr. 12/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 12/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 215 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 120/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 120/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 273 şi art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 120/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 120/2008 privind numirea domnului Gheorghe Constantin Rusu în funcţia de comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 1200/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1200/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (3), (4) şi (7) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată şi modificată

 • Decizia nr. 1200/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1200/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional

 • Decizia nr. 1201/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1201/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 4 din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1201/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1201/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 64/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2005

 • Decizia nr. 1202/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1202/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2, art. 5 alin. (1), art. 16, art. 18 alin. (1), (5) şi (7), precum şi ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 1202/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1202/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi art. 6132 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1203/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1203/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 din Codul de procedură civilă