24 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 1116/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1116/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9, art. 13 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1116/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1116/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

 • Decizia nr. 1116/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1116/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SOLARIS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1117/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1117/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 409 din Codul de procedură civilă, art. 55 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 155 din Codul muncii

 • Decizia nr. 1117/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1117/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) şi art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 1118/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1118/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 1118/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1118/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 1119/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1119/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1119/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1119/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 2 cu referire la art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 112/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 112/2008 pentru numirea domnului Gabriel Tănăsescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 112/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 112/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4042 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1120/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1120/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi art. 34 lit. j) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, precum şi ale art. 3 şi art. 13 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României

 • Decizia nr. 1120/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1120/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5803 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1121/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1121/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1121/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1121/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1122/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1122/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi şi art. 71 din Codul penal

 • Decizia nr. 1122/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1122/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. 1 şi art. 100 din Codul familiei

 • Decizia nr. 1123/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1123/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1123/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1123/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. 2 şi ale art. 26 lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

 • Decizia nr. 1124/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1124/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 1125/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1125/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

 • Decizia nr. 1126/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1126/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale şi ale art. 2 alin. (2) şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 1126/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1126/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34-36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1127/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1127/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor titlului III (art. 77-108) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 1127/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1127/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1128/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1128/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 121 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 1129/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1129/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Decizia nr. 1129/2008, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii

  Decizia nr. 1129/2008 privind modificarea alin. (1) al art. 11 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 732/2008 privind procedura de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3600-3657 MHz şi 3700-3757 MHz şi stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3657-3685 MHz şi 3757-3785 MHz

 • Decizia nr. 113/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 113/2008 pentru numirea domnului Theodor Cătălin Nicolescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 113/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 113/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 1130/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1130/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 şi art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 1130/2008, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii

  Decizia nr. 1130/2008 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

 • Decizia nr. 1131/2008, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii

  Decizia nr. 1131/2008 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

 • Decizia nr. 1131/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1131/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1131/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1131/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 şi art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1132/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1132/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1132/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1132/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1132/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1132/2008 pentru revocarea măsurilor dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.063/2008 privind sancţionarea cu interzicere temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau de reasigurare a Societăţii Comerciale Unita Vienna Insurance Group – S.A.

 • Decizia nr. 1133/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1133/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1134/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1134/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (1) lit. d) şi alin. (4) şi art. 139 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1134/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1134/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 1135/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1135/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97, art. 102 şi art. 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a dispoziţiilor art. 108 din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002

 • Decizia nr. 1135/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1135/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1136/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1136/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi art. 27 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1136/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1136/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1137/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1137/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, ale art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului şi ale art. II pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex – S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 1137/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1137/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 şi ale art. 914 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1138/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1138/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal

 • Decizia nr. 1138/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1138/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi pct. 6, ale art. 31 alin. (1) şi ale art. 33 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1139/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1139/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1139/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1139/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 114/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 114/2008 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 184/2007 privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 114/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 114/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1140/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1140/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Decizia nr. 1140/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1140/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77, art. 80, art. 164 alin. (3) şi art. 180 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1141/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1141/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1141/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1141/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor anexei nr. I lit. A nr. crt. 39-44 şi nota explicativă indice 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Decizia nr. 1142/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1142/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007

 • Decizia nr. 1142/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1142/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1143/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1143/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DIVERS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1143/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1143/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Decizia nr. 1144/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1144/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1144/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1144/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ADELPHIA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1144/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1144/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 1145/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1145/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 1145/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1145/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2141 alin. (1)-(5), art. 2142 şi art. 2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1146/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1146/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor alin. (1) al articolului unic din Legea nr. 455/2006 pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România

 • Decizia nr. 1146/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1146/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57, art. 58, art. 59 alin. (2) şi art. 62 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

 • Decizia nr. 1147/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1147/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 şi 3, ale art. 163 alin. 3, ale art. 164 alin. 3, ale art. 165, ale art. 235, ale art. 238 alin. 2, ale art. 242 alin. 2 şi ale art. 244 din Codul de procedură civilă şi ale art. 148 lit. f) şi ale art. 1603 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1147/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1147/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 131 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1148/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1148/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1148/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1148/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor pct. 4 al articolului unic din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, a Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4), art. 8 alin. (1) şi (2) şi ale art. 10 din această ordonanţă

 • Decizia nr. 1149/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1149/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 1149/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1149/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 193/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 115/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 115/2008 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

 • Decizia nr. 115/2008, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 115/2008 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 2 iunie 2008 privind lămurirea înţelesului, întinderii şi aplicării Hotărârii arbitrale din 21 iunie 2005, având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale şi tabelul cuprinzând remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi de autor

 • Decizia nr. 115/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 115/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1150/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1150/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti

 • Decizia nr. 1150/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1150/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez

 • Decizia nr. 1151/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1151/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

 • Decizia nr. 1151/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1151/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală şi art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1152/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1152/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 1152/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1152/2008 privind autorizarea funcţionării ca societate de asigurare a Societăţii Comerciale AEGON ASIGURĂRI DE VIAŢĂ – S.A.

 • Decizia nr. 1152/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1152/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1153/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1153/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1153/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1153/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1154/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1154/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1154/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1154/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 223 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1155/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1155/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1155/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1155/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 1156/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1156/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1156/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1156/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor

 • Decizia nr. 1157/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1157/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1157/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1157/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Decizia nr. 1158/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1158/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1158/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1158/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 pct. 1 şi 4, precum şi ale art. 12 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1159/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1159/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1159/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1159/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 116/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 116/2008 privind promovarea temporară a doamnei Monica Aurite în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Decizia nr. 116/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 116/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MARSHALY ZEPTER INSURANCE FINANCIAL ASSOCIATED – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.