25 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 951/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 951/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) lit. b) şi art. 22 alin. (1) din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427 din 23 martie 2004

 • Decizia nr. 952/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 952/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale art. 29 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 953/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 953/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 954/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 954/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală şi art. I pct. 158 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 955/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 955/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 1 şi 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 956/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 956/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 956/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 956/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 957/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 957/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 957/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 957/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (1) pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 958/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 958/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Decizia nr. 958/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 958/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 959/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 959/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 959/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 959/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PROFINS – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 96/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 96/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Şendrea Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 96/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 96/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 241 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 960/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 960/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 961/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 961/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi a dispoziţiilor art. 15-20, art. 28 alin. (2), art. 29, art. 31-34 şi art. 39 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 962/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 962/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 171 alin. 2, art. 183 alin. 1 şi 2, art. 262 pct. 1 lit. a) şi ale art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 963/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 963/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 963/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 963/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 964/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 964/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 328 din Codul penal

 • Decizia nr. 965/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 965/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 965/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 965/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 907 şi art. 908 din Codul comercial

 • Decizia nr. 966/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 966/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 din Codul penal

 • Decizia nr. 967/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 967/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 968/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 968/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 969/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 969/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 97/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 97/2008 asupra cererii formulate de Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Guvernul României şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

 • Decizia nr. 97/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 97/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Popa Aurelian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 970/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 970/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a unor dispoziţii din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Decizia nr. 971/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 971/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale A.T. BROKER INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 971/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 971/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale O.G. nr. 11/1998, ale O.G. nr. 30/1999 şi a O.G. nr. 12/1998, ale O.G. nr. 34/2001, ale Legii nr. 203/2002, ale Legii nr. 571/2003, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea O.G. nr. 36/2002, ale H.G. nr. 561/2003, ale O.U.G. nr. 58/2003, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, ale Legii nr. 195/2004, ale H.G. nr. 783/2004, ale O.G. nr. 12/2005, ale H.G. nr. 797/2005, ale Codului de procedură civilă, în forma adoptată în 26 iulie 1993, cu referire la art. 75-78, art. 81 şi art. 89, şi ale art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 972/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 972/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 972/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 972/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale VNT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 973/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 973/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BALKAN INSURANCE BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 973/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 973/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 974/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 974/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor pct. 2.1 din anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale Apele Române

 • Decizia nr. 974/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 974/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AVANTGARDE-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 975/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 975/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1890 din Codul civil

 • Decizia nr. 976/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 976/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 977/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 977/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 317 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 978/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 978/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 131 alin. (1) şi art. 136 alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 978/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 978/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SL-TEAM ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 979/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 979/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 98/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 98/2008 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Guvernul României, formulată de primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu

 • Decizia nr. 98/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 98/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Popescu Bejat Ştefan Marian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 980/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 980/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 981/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 981/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 şi ale art. 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului şi ale întregului act normativ

 • Decizia nr. 982/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 982/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 983/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 983/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 alin. 1 şi art. 61 din Codul familiei

 • Decizia nr. 984/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 984/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 985/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 985/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1), art. 13 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Decizia nr. 986/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 986/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II raportat la art. I punctul 1 din Legea nr. 193/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, raportat la art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 987/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 987/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) şi art. 61 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 988/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 988/2008 asupra cererii formulate de domnul Călin Popescu-Tăriceanu, prim-ministru al Guvernului, privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între puterea legiuitoare şi cea executivă, pe de o parte, şi puterea judecătorească, pe de altă parte

 • Decizia nr. 989/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 989/2008 privind constituţionalitatea dispoziţiilor art. 155 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat

 • Decizia nr. 99/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 99/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 99/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 99/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 • Decizia nr. 990/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 990/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 şi art. 319 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 990/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 990/2008 privind constituţionalitatea dispoziţiilor art. 150 alin. (3) din Regulamentul Senatului

 • Decizia nr. 991/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 991/2008 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată

 • Decizia nr. 992/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 992/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 993/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 993/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 374 şi art. 376 din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 994/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 994/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 şi art. 30 alin. 1, 2 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 995/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 995/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

 • Decizia nr. 996/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 996/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 şi ale art. 5 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005

 • Decizia nr. 997/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 997/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 998/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 998/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35811 alin. 2, art. 364 şi art. 368 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 999/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 999/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei