21 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 887/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 887/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 şi art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 888/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 888/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. II din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 888/2008, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii

  Decizia nr. 888/2008 privind procedura de verificare şi omologare a sistemelor informatice destinate operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, precum şi normele de performanţă şi securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitanţe şi bonuri fiscale în formă electronică

 • Decizia nr. 888/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 888/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 889/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 889/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

 • Decizia nr. 89/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 89/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 89/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 89/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Szasz Attila din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene

 • Decizia nr. 890/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 890/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (3), (4) şi (7) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 891/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 891/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale COMPLEX ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 891/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 891/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor

 • Decizia nr. 892/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 892/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 893/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 893/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5802 şi art. 5803 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 894/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 894/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 895/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 895/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 896/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 896/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 • Decizia nr. 896/2008, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii

  Decizia nr. 896/2008 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

 • Decizia nr. 897/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 897/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 898/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 898/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 77 alin. (3) lit. b), art. 81 alin. (1) şi art. 82 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 898/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 898/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PRIVAT CONSULTING – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 899/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 899/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale VLT EXPERT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 899/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 899/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 pct. 61 din Legea nr. 45/1993 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, cu referire la art. 38518 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 9/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 9/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional şi ale art. 97 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic

 • Decizia nr. 9/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 9/2008 privind numirea domnului Costache Cristian-Ioan în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 9/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 9/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri polimetalice şi auro-argentifere din perimetrul Oraviţa, judeţul Caraş-Severin

 • Decizia nr. 9/2008, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 9/2008 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti

 • Decizia nr. 9/2008, Senatul României

  Decizia nr. 9/2008 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 9/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind verificarea legalităţii şi temeiniciei actului de trimitere în judecată, conform art. 264 alin. 3 din Codul de procedură penală, în cazul când înaintarea rechizitoriului instanţei competente se face prin adresă, sub semnătura prim-procurorului, procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel sau a procurorului ierarhic superior

 • Decizia nr. 90/2008, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 90/2008 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Jersey

 • Decizia nr. 90/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 90/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 90/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 90/2008 pentru numirea doamnei Lorincz Csilla în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene

 • Decizia nr. 900/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 900/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 168 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 901/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 901/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 902/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 902/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MAFF ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 902/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 902/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 903/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 903/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 904/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 904/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

 • Decizia nr. 905/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 905/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 906/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 906/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 907/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 907/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 • Decizia nr. 908/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 908/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea aplicării termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 908/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 908/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale I.M. BRATU – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 909/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 909/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 91/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 91/2008 privind numirea domnului Rujan Cristinel Ion în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 91/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 91/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 910/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 910/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 911/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 911/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 912/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 912/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 137 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 913/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 913/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 914/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 914/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 915/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 915/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 916/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 916/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 917/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 917/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanţei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997, ale Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998, ale Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, ale Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a dispoziţiilor cuprinse în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la titlul IX Impozite şi taxe locale, care a preluat dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale Ordonanţei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997

 • Decizia nr. 918/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 918/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 919/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 919/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 364 şi art. 366 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 92/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 92/2008 privind modificarea componenţei Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

 • Decizia nr. 92/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 92/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 • Decizia nr. 920/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 920/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. 1 şi art. 201 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 920/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 920/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASISCO – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 921/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 921/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 922/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 922/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 923/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 923/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 şi art. 257 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 924/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 924/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 925/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 925/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131-137 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi a legii, în ansamblul ei

 • Decizia nr. 926/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 926/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii

 • Decizia nr. 927/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 927/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3712 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 928/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 928/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 929/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 929/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7, 8, 9 şi 15 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale

 • Decizia nr. 93/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 93/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 93/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 93/2008 privind modificarea componenţei Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 930/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 930/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 931/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 931/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi art. 12 fraza a doua teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 932/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 932/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 933/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 933/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 934/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 934/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal, precum şi a prevederilor art. 264, art. 291 şi art. 314 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 935/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 935/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 936/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 936/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 84 alin. (2) şi art. 87 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 937/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 937/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 şi art. 209 din Codul penal, precum şi a prevederilor art. I pct. 158 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 938/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 938/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 939/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 939/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MERCEDES – BENZ INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 939/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 939/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 361 alin. 1 lit. c), art. 3851 alin. 1 lit. c), art. 3856 alin. 3 şi art. 38514 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 94/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 94/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 94/2008, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 94/2008 privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 31/2006 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească asociaţiile editorilor pentru a putea participa la negocierea protocolului de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată

 • Decizia nr. 94/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 94/2008 privind modificarea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

 • Decizia nr. 940/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 940/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

 • Decizia nr. 941/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 941/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 140 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 942/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 942/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 942/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 942/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INTEGRA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L

 • Decizia nr. 943/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 943/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 944/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 944/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 944/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 944/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 862 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 945/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 945/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 6, art. 171 alin. 1, art. 172 alin. 1 şi art. 224 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 946/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 946/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 500 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 947/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 947/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 948/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 948/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 949/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 949/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 95/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 95/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (2), art. 267 şi art. 268 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 95/2008, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 • Decizia nr. 95/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 95/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Popescu Octavian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 950/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 950/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (5) şi art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 951/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 951/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru