22 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 1056/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1056/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 173/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

 • Decizia nr. 1057/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1057/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 1058/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1058/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1059/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1059/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 şi art. 28 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 106/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 106/2008 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 288/2007 privind desemnarea reprezentanţilor din partea Guvernului României în cadrul Comisiei mixte Guvern-Patriarhie

 • Decizia nr. 106/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 106/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 393 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1060/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1060/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. 2, 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 1060/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1060/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1061/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1061/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, precum şi a prevederilor art. 4 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005

 • Decizia nr. 1061/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1061/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare, la cerere, a Societăţii Comerciale Confort Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 1061/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1061/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1062/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1062/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 1063/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1063/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 6 şi art. 385 1 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1063/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1063/2008 privind sancţionarea cu interzicere temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau de reasigurare a Societăţii Comerciale Unita Vienna Insurance Group – S.A.

 • Decizia nr. 1064/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1064/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) şi art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 1065/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1065/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 1066/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1066/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 • Decizia nr. 1067/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1067/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. 1 şi alin. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 • Decizia nr. 1068/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1068/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 861 din Codul de procedură penală şi ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

 • Decizia nr. 1069/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1069/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38514 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 107/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 107/2008 privind numirea doamnei Elena Roxana Badea în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 107/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 107/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 1 şi art. 220 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 1070/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1070/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală şi ale art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1071/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1071/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 lit. a) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Decizia nr. 1072/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1072/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. 1 lit. b), art. 35 alin. 1 şi art. 913 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală, ale art. 62 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1073/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1073/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 1074/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1074/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi ale art. 34 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1075/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1075/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 6 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 1075/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1075/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1076/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1076/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 1076/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1076/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 din Codul penal

 • Decizia nr. 1077/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1077/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 1077/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1077/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 • Decizia nr. 1078/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1078/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INFO ASIG-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1078/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1078/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2811 din Codul penal

 • Decizia nr. 1079/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1079/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5221 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 108/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 108/2008 privind exercitarea atribuţiilor consilierului de stat coordonator al Direcţiei protocol din structura Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 108/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 108/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1080/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1080/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1081/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1081/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 şi ale art. 41 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 1082/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1082/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 974 din Codul civil şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1082/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1082/2008 privind stabilirea stării de insolvenţă, declanşarea procedurii de faliment şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Societatea de Asigurări şi Reasigurări EUROASIG – S.A.

 • Decizia nr. 1083/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1083/2008 privind închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societăţii Comerciale Societatea de Asigurări şi Reasigurări EUROASIG – S.A, precum şi revocarea administratorului special

 • Decizia nr. 1083/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1083/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1084/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1084/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1084/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1084/2008 privind revocarea măsurii dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 415/2008 şi aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societăţii Comerciale SOLVENTA – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1085/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1085/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Platinum Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 1085/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1085/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146, art. 246, art. 2481, toate din Codul penal, art. I pct. 51 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi şi art. 3 din Legea nr. 31/1968 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968

 • Decizia nr. 1086/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1086/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 288 alin. 1 şi art. 289 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 1087/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1087/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 1087/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1087/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1088/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1088/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 lit. c), art. 261, art. 263, art. 264 şi ale art. 265 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1089/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1089/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 lit. j) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decizia nr. 109/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 109/2008 privind modificarea componenţei Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici, aprobată prin Decizia primului-ministru nr. 17/2008

 • Decizia nr. 109/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 109/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a), art. 1084 şi art. 1085 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1090/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1090/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 1090/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1090/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Full Asig Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 1090/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1090/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CONSULTANT A.A. – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1091/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1091/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1092/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1092/2008 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1093/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1093/2008 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

 • Decizia nr. 1094/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1094/2008 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 56 [art. 107 alin. (1) şi (4)], pct. 12 [art. 12 alin. (2)], pct. 50 [art. 96], pct. 77 [art. 129 alin. (1)] şi pct. 53 [art. 105 alin. (2)] din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 • Decizia nr. 1095/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1095/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 611 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1096/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1096/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor capitolului II Dispoziţii speciale secţiunea a VI-a Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (art. 16-25) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 1097/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1097/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale

 • Decizia nr. 1097/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1097/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 şi art. 149 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1098/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1098/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 266-287 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 1099/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1099/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 11/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 11/2008 privind numirea domnului Popescu Paul-Cristian în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 11/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 11/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor/rezervelor de nisip şi pietriş din perimetrul Oniceni I, judeţul Suceava

 • Decizia nr. 11/2007, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 11/2007 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti

 • Decizia nr. 11/2008, Senatul României

  Decizia nr. 11/2008 privind exercitarea atribuţiilor de preşedinte al Senatului

 • Decizia nr. 11/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la organul judiciar căruia îi revine competenţa să dispună, în cursul urmăririi penale, prelungirea măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea sau de a nu părăsi ţara, în situaţia în care această măsură a fost luată de un judecător în temeiul dispoziţiilor art. 146 alin. 111 şi, respectiv, ale art. 1491 alin. 12 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 11/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 11/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. (1) şi art. 67 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 110/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 110/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată prin Legea nr. 102/2006

 • Decizia nr. 110/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 110/2008 pentru eliberarea domnului Gheorghe Mocuţa din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 1100/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1100/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi d), art. 11 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 1101/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1101/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1396 alin. (2) şi art. 1399 din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 1102/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1102/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1103/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1103/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1104/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1104/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 1105/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1105/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. a) şi art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

 • Decizia nr. 1105/2007, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 1105/2007 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 • Decizia nr. 1106/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1106/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1106/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1106/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 1107/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1107/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 163, art. 282 alin. 2 şi art. 299 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1108/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1108/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1108/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1108/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 din Codul de procedură civilă şi ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1109/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1109/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1109/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1109/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 şi art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 111/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 111/2008 pentru eliberarea doamnei Katalin-Barbara Kibedi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 111/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 111/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 1110/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1110/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1111/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1111/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1112/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1112/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1113/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1113/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1114/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1114/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi ale art. 144 alin. (1) lit. a) din Regulamentul din 21 decembrie 2006 de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006

 • Decizia nr. 1114/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1114/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi art. 138 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1115/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1115/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129, art. 149, art. 150 şi art. 273 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1115/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1115/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 şi art. 223 din Codul de procedură civilă