15 Iunie, 2019
 • Decizia nr. 819/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 819/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1)-(3), art. 6 şi art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 82/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 82/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. c) şi art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 82/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 82/2008 privind trecerea domnului Nicolaescu Adrian-Viorel din funcţia publică de subprefect al judeţului Constanţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 82/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 82/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală în cazul respingerii plângerii formulate în condiţiile art. 2781 din acelaşi cod împotriva rezoluţiei sau ordonanţei procurorului de netrimitere în judecată ori a dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinse în rechizitoriu

 • Decizia nr. 820/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 820/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (3) şi art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 821/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 821/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (1), (3) şi (11) şi art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 822/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 822/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 • Decizia nr. 823/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 823/2008 privind admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

 • Decizia nr. 824/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 824/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 825/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 825/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 826/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 826/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 584 şi art. 616 din Codul civil

 • Decizia nr. 827/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 827/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) şi (3), art. 5 şi art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizaţilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici

 • Decizia nr. 828/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 828/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 1, 2, 3 şi 4 şi ale art. 461 alin. 1 lit. a) şi d) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 829/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 829/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16, art. 17 şi art. 138 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 83/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 83/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 83/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 83/2008 privind numirea membrilor Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune

 • Decizia nr. 83/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 83/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 494 fraza I din Codul de procedură penală, referitoare la instanţa competentă să se pronunţe asupra reabilitării judecătoreşti în situaţia în care, prin schimbarea normelor legale de competenţă, instanţa care a judecat cauza în primă instanţă nu mai are această competenţă în momentul introducerii cererii

 • Decizia nr. 830/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 830/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 831/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 831/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 832/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 832/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 833/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 833/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 137 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 834/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 834/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 835/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 835/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CARION BROKER DE ASIGURARE – S.A.

 • Decizia nr. 835/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 835/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 836/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 836/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 837/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 837/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 838/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 838/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PRESTIGE INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 838/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 838/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate

 • Decizia nr. 839/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 839/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 839/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 839/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale QUICK INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 84/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 84/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 907 şi 908 din Codul comercial, raportate la prevederile art. 591 din Codul de procedură civilă, referitor la instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului în cauzele comerciale

 • Decizia nr. 84/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 84/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 84/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 84/2008 privind numirea Consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 840/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 840/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 841/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 841/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România

 • Decizia nr. 842/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 842/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 843/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 843/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

 • Decizia nr. 844/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 844/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 728 din Codul civil

 • Decizia nr. 845/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 845/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 846/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 846/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. (1) şi art. 68 din Legea nr. 59/1934 asupra Cecului

 • Decizia nr. 846/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 846/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BLITZ BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 847/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 847/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CONSILIUM BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 847/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 847/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decizia nr. 848/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 848/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Decizia nr. 849/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 849/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 85/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 85/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 85/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 85/2008 privind numirea domnului Nedelcu Vasile în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 85/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 85/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la competenţa materială de soluţionare a acţiunilor formulate împotriva înscrierii incidentului bancar la Centrala de Incidente şi Plăţi din cadrul Băncii Naţionale a României

 • Decizia nr. 850/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 850/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 851/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 851/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România şi ale art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 851/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 851/2008 privind revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau de reasigurare de către Societatea Comercială CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.A.

 • Decizia nr. 852/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 852/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 92 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 853/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 853/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 854/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 854/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 854/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 854/2008 privind suspendarea desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială EUROREALASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 855/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 855/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 195 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 856/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 856/2008 privind interzicerea temporară a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială MARSHALY INSURANCE FINANCIAL ASSOCIATED – BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 856/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 856/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 857/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 857/2008 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială CARPAŢI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 857/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 857/2008 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind completarea art. 28 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 • Decizia nr. 858/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 858/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6, art. 14, art. 18, art. 19, art. 26 alin. (3), art. 27, art. 38, art. 39, art. 55, art. 68, art. 70, art. 71, art. 85 şi ale art. 86 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 859/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 859/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 86/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 86/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la dispoziţiile legale aplicabile în cazul acţiunilor care au ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în teritoriile în care s-au aplicat prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, în materia prescripţiilor achizitive împlinite după intrarea în vigoare a Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 86/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 86/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi ale art. 33 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 86/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 86/2008 privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 860/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 860/2008 privind suspendarea, la cerere, a activităţii Societăţii Comerciale RIANA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 860/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 860/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 861/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 861/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 178 alin. 2 din Codul penal, precum şi ale art. I pct. 158 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 862/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 862/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 863/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 863/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 864/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 864/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 865/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 865/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 866/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 866/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 şi ale art. 337 alin. 1 din Codul de procedură penală şi ale art. I pct. 158 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 867/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 867/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) şi (3) lit. a) pct. (i) şi art. 84 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 868/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 868/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 869/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 869/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 74 alin. (5) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 87/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 87/2008 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei naţionale de autoevaluare Schengen

 • Decizia nr. 87/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 87/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 100 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească şi ale art. 78 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, referitor la dreptul magistraţilor la decontarea primelor de asigurare pentru viaţă, sănătate şi bunuri

 • Decizia nr. 87/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 87/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 870/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 870/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 76, art. 77 şi art. 78 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 871/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 871/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 451 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 872/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 872/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 873/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 873/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului

 • Decizia nr. 874/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 874/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 875/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 875/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 alin. (1), (6), (7) şi (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 876/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 876/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 şi art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 877/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 877/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

 • Decizia nr. 878/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 878/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (3), (6), (9) şi (10) şi ale art. 19 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Decizia nr. 879/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 879/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 88/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 88/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 88/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 88/2008 privind constituirea, la nivel de secretar de stat, a Comitetului Lisabona pentru noul ciclu 2008-2010 al implementării Strategiei Lisabona

 • Decizia nr. 880/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 880/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 2 şi 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 881/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 881/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 11, art. 18 alin. (2) şi (3) şi art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 882/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 882/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Decizia nr. 883/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 883/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 884/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 884/2008 privind admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

 • Decizia nr. 885/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 885/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GUILD – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 885/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 885/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 886/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 886/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77, art. 87 şi art. 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 886/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 886/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ANCA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.