19 Iulie, 2019
 • Decizia nr. 753/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 753/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 754/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 754/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 755/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 755/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei

 • Decizia nr. 756/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 756/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 757/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 757/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. 3 şi art. 54 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 • Decizia nr. 757/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 757/2008 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societăţii Comerciale SOCIETATEA DE ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI EUROASIG – S.A.

 • Decizia nr. 758/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 758/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 759/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 759/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1), precum şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 76/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 76/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Legea nr. 79/2007 pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 76/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 76/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 145 şi 1451 din Codul de procedură penală, în cazul măsurilor preventive constând în obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara, luate sau prelungite în cursul urmăririi penale, ulterior sesizării instanţei

 • Decizia nr. 76/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 76/2008 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Cazacu Marinică, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 760/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 760/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2007 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 761/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 761/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 761/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 761/2008 privind închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societăţii Comerciale CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.A.

 • Decizia nr. 762/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 762/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 763/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 763/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 764/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 764/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (1) pct. 9 şi art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 765/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 765/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 766/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 766/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 767/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 767/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi art. 2481 din Codul penal

 • Decizia nr. 768/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 768/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19, 21, 23, 24 şi 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 769/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 769/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 77/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 77/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la acordarea primei de concediu de odihnă

 • Decizia nr. 77/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 77/2008 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Ariton Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 77/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 77/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 9 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 770/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 770/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 771/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 771/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 771/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 771/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 772/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 772/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 773/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 773/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 774/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 774/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 775/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 775/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 776/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 776/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 777/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 777/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi ale art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 777/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 777/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale NEWPORT INSURANCE-REINSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 778/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 778/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 779/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 779/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 78/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 78/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 504 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 78/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 78/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată prin Legea nr. 246/2006, raportate la dispoziţiile art. 60 alin. (1) şi (2) din Statutul profesiei de consilier juridic, art. 31 şi 117 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, privind admisibilitatea acordării consilierilor juridici, cu statut de funcţionari publici, a prestaţiilor suplimentare în bani, reprezentând clauza de mobilitate şi clauza de confidenţialitate

 • Decizia nr. 78/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 78/2008 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Tuţă Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 780/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 780/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (3), (4) şi (7) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 781/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 781/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 282 alin. 3 şi art. 40 alin. 1 din Codul de procedură penală şi ale art. 74 alin. (4)-(6), art. 78 şi art. 82 alin. (7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 782/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 782/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 137 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 783/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 783/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 şi art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 784/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 784/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 785/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 785/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 786/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 786/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 787/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 787/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi a ordonanţei în ansamblul său

 • Decizia nr. 788/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 788/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 789/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 789/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (12) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Decizia nr. 789/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 789/2008 privind aprobarea reluării desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială AG MARITIM BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 79/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 79/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, referitor la posibilitatea valorificării, pe calea executării silite, a imobilelor dobândite în temeiul prevederilor acestui articol. Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenţi 75 de judecători din totalul de 114 aflaţi în funcţie

 • Decizia nr. 79/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2008 privind promovarea temporară a doamnei Claudia Ioana Szabo în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Decizia nr. 79/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 79/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 361 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 790/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 790/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 791/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 791/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 792/2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 792/2008 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale

 • Decizia nr. 792/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 792/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Decizia nr. 793/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 793/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (2) şi art. 48 din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 794/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 794/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3859 pct. 14 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 795/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 795/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 796/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 796/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 109 alin. (1), precum şi ale art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 797/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 797/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

 • Decizia nr. 798/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 798/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 13 lit. a) şi art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Decizia nr. 799/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 799/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă şi ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 8/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 8/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 8/2008, Senatul României

  Decizia nr. 8/2008 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 8/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la incidenţa cauzelor de nepedepsire sau reducere a pedepselor, prevăzute de art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în ipoteza situaţiilor tranzitorii generate de săvârşirea faptelor sub imperiul legii vechi în materie (Legea nr. 87/1994) şi judecarea acestora după intrarea în vigoare a legii noi

 • Decizia nr. 8/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 8/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Bixad, judeţele Satu Mare şi Maramureş

 • Decizia nr. 8/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 8/2008 privind numirea doamnei Arsintioaia-Cheche Daniela în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 80/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 80/2008 privind numirea doamnei Ana Magdalena Şerbănescu în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 80/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 80/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, coroborate cu prevederile art. 236 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată

 • Decizia nr. 80/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 80/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 800/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 800/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a), art. 2 alin. 1 lit. f) şi art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 800/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 800/2008 privind sancţionarea cu interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau de reasigurare a Societăţii Comerciale CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.A.

 • Decizia nr. 801/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 801/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) şi ale art. 16 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 802/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 802/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 803/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 803/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 804/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 804/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 294 alin. 1 şi ale art. 316 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 805/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 805/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 806/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 806/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 806/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 806/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei

 • Decizia nr. 807/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 807/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 808/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 808/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 808/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 808/2008 privind suspendarea, la cerere, a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială NORD – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 809/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 809/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. 1 din Legea notarilor şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 81/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 81/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 81/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 81/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la stabilirea pedepsei ce se execută în cazul infracţiunii de evadare, conform art. 269 alin. 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 81/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 81/2008 privind trecerea domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ din funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 810/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 810/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 811/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 811/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România

 • Decizia nr. 812/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 812/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (9) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 813/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 813/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 813/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 813/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GLOBAL ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 814/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 814/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale RELIANCE BROKER HOUSE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 814/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 814/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 815/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 815/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi a prevederilor art. III alin. (11) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 816/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 816/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate

 • Decizia nr. 817/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 817/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate

 • Decizia nr. 818/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 818/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (3) şi art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare