21 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 687/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 687/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 688/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 688/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1), (2), (3) şi (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 689/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 689/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 69/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 69/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 168 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 69/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 69/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la compunerea completului de judecată care soluţionează declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare, în raport cu faza procesuală în care acestea au fost formulate

 • Decizia nr. 69/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 69/2008 pentru numirea domnului Mircea-Lucian Chertes în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 690/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 690/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 691/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 691/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 692/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 692/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 693/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 693/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 694/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 694/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 1 şi 4 şi art. 6132 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 695/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 695/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 696/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 696/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 697/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 697/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 698/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 698/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 698/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 698/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale FREEDOM INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 699/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 699/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) al titlului X Circulaţia juridică a terenurilor din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 7/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 7/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 7/2008, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 7/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi de medicul primar de chirurgie oro-maxilo-facială cu dublă licenţă (medicină dentară şi medicină generală) sau absolvenţi ai facultăţilor de medicină dentară

 • Decizia nr. 7/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. c) şi ale art. 18 alin. (3) teza finală din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, referitor la condiţiile necesare pentru dobândirea reprezentativităţii de către organizaţiile sindicale constituite la nivel de unitate

 • Decizia nr. 7/2008, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 7/2008 privind completarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare

 • Decizia nr. 7/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 7/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Racşa-Zugău, judeţele Satu Mare şi Maramureş

 • Decizia nr. 7/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 7/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mirel Gheorghe Taloş din funcţia de consilier de stat, coordonator al Compartimentului de analiză şi planificare politică din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 7/2008, Senatul României

  Decizia nr. 7/2008 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 21-27 iunie 2008

 • Decizia nr. 70/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 70/2008 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 461/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru managerii publici

 • Decizia nr. 70/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 70/2007 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibilitatea contopirii de către instanţele de control judiciar a pedepsei aplicate pentru infracţiunea care a făcut obiectul judecăţii cu pedepse aplicate infracţiunilor concurente pentru care infractorul a fost condamnat definitiv, în cazul în care contopirea nu a fost efectuată mai întâi de către instanţa de fond

 • Decizia nr. 70/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 70/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. b), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane

 • Decizia nr. 700/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 700/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 701/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 701/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. (1) şi art. 67 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 702/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 702/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 703/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 703/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi (3) şi art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată

 • Decizia nr. 704/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 704/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1), precum şi ale art. 60 alin. (1) lit. d) şi f), alin. (2) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 705/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 705/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (8), art. 26 alin. (10), art. 38 alin. (9) şi art. 74 alin. (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 706/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 706/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

 • Decizia nr. 707/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 707/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 708/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 708/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 709/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 709/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 alin. 3, art. 912 alin. 1, 4 şi 5, art. 144 şi art. 862 pct. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 71/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 71/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (6), art. 8, art. 16 alin. (1) şi art. 22 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decizia nr. 71/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 71/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la stabilirea competenţei de soluţionare a plângerii formulată în temeiul art. 168 din Codul de procedură penală, când cauza se află în cursul urmăririi penale

 • Decizia nr. 71/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 71/2008 pentru numirea domnului Dan Gabriel Nichita în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Decizia nr. 710/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 710/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 711/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 711/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 3 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 712/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 712/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 713/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 713/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 714/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 714/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 715/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 715/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 şi art. 83 alin. 2 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

 • Decizia nr. 716/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 716/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 717/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 717/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5804 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 718/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 718/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 719/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 719/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13, art. 92 alin. (3), art. 140 şi art. 155 din Legea învăţământului nr. 84/1995 şi ale art. 61 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 72/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 72/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 72/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 72/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Dimitrie Stragea din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 72/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 72/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la calitatea procesuală pasivă a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în plângerile de carte funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, republicată

 • Decizia nr. 720/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 720/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5803 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 721/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 721/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 1 şi 2, ale art. 34 alin. 2 şi ale art. 183 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 722/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 722/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 alin. 2, art. 137, art. 161 şi art. 399 şi următoarele din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 722/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 722/2008 privind revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială BTWC BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 723/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 723/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 336 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 724/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 724/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 725/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 725/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 şi 400 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 726/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 726/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 727/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 727/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 728/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 728/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 pct. 3 şi art. 299 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 729/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 729/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 729/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 729/2008 privind aprobarea cererii Societăţii Comerciale MENAG BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L. de încetare a activităţii

 • Decizia nr. 73/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 73/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 73/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 73/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 • Decizia nr. 730/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 730/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi art. 2481 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 262 pct. 1 lit. a) şi b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 731/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 731/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 şi art. 49 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 732/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 732/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 266-281 şi ale art. 283-285 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 732/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 732/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale A E INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 732/2008, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 732/2008 privind procedura de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3600-3657 MHz şi 3700-3757 MHz şi stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3657-3685 MHz şi 3757-3785 MHz

 • Decizia nr. 733/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 733/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SERVBROK BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 733/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 733/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 şi 2441 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 734/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 734/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 735/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 735/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a), b), c) şi art. 71 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 736/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 736/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 şi art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 737/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 737/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 302 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 737/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 737/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MARINS INTERNAŢIONAL INSURANCE AND REINSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 738/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 738/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 739/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 739/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului şi ale art. 195 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 74/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 74/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 74/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 74/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la stabilirea modului de aplicare a pedepselor accesorii prevăzute în art. 64 lit. a)-c) din Codul penal

 • Decizia nr. 74/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 74/2008 privind trecerea domnului Sorescu Nicolae din funcţia publică de subprefect al judeţului Teleorman în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 740/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 740/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47, art. 51 alin. 2, art. 52, art. 386, art. 389, art. 391 şi art. 392 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 741/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 741/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b), art. 1084 şi art. 1085 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 742/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 742/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 743/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 743/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal, precum şi ale art. 171 alin. 2, art. 2781 alin. 8, art. 183 alin. 1 şi 2 şi art. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 744/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 744/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 251-256 din Codul comercial, ale art. 1513 din Codul civil şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 745/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 745/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 746/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 746/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 747/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 747/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 748/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 748/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 749/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 749/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3717 alin. 2, 3 şi 4 şi art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 75/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 75/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 75/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 75/2008 privind trecerea doamnei Diaconu Victoriţa din funcţia publică de subprefect al judeţului Teleorman în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 75/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 75/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la compunerea termenului de încercare al suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate minorului, conform dispoziţiilor art. 110 sau ale art. 862 din Codul penal

 • Decizia nr. 750/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 750/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 19 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 751/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 751/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie

 • Decizia nr. 752/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 752/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă