21 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 616/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 616/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 297 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 617/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 617/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16, art. 17 şi art. 138 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 618/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 618/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă şi art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 619/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 619/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 62/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 62/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 62/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 62/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la admisibilitatea recursului împotriva ordonanţei preşedinţiale prin care a fost respinsă cererea de suspendare a executării hotărârii adunării generale a acţionarilor

 • Decizia nr. 62/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 62/2008 privind revocarea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Nucleare

 • Decizia nr. 620/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 620/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 621/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 621/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 şi art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 622/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 622/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 38 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 623/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 623/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 393 alin. 1 şi art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 624/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 624/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 861 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 625/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 625/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal

 • Decizia nr. 626/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 626/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 627/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 627/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 628/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 628/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 1 teza întâi şi alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 629/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 629/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 63/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 63/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 63/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 63/2008 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Nucleare

 • Decizia nr. 630/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 630/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 631/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 631/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 631/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 631/2008 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei a Societăţii Comerciale Allsigro Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 632/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 632/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (3) şi art. 54 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi ale art. 176 şi 497 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 633/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 633/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 634/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 634/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul penal, precum şi ale art. 171 alin. 2 şi art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 635/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 635/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 281 din Codul penal

 • Decizia nr. 635/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 635/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EURO CREDIT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 636/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 636/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2)-(4), ale art. 8 alin. (2) şi (5), precum şi ale art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 637/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 637/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 637/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 637/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale TENY BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 638/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 638/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASIG CENTER-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 638/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 638/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 639/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 639/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 64/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 64/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 64/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 64/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală, în cauzele care au ca obiect plângerile formulate în condiţiile art. 2781 din acelaşi cod

 • Decizia nr. 64/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ionescu Daniel a funcţiei publice de secretar general al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat

 • Decizia nr. 640/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 640/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EASY INSURANCE SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 640/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 640/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor alin. (1)-(3) ale art. 26 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

 • Decizia nr. 641/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 641/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 lit. a) teza întâi din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 642/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 642/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată prin Legea nr. 102/2006

 • Decizia nr. 643/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 643/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil şi art. 129 alin. 6 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 644/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 644/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 67 alin. (5) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Decizia nr. 644/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 644/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ATP EXODUS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 645/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 645/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASIPLUS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 645/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 645/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 şi art. 23 din Legea nr. 327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune

 • Decizia nr. 646/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 646/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 130 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 647/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 647/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1141 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 648/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 648/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 • Decizia nr. 649/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 649/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 din Codul penal

 • Decizia nr. 65/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 65/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 65/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 65/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la durata maximă a măsurii arestării preventive ce poate fi dispusă în cazul reluării urmăririi penale după restituirea cauzei la procuror cu menţinerea acestei măsuri, în temeiul art. 332 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 65/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 65/2008 privind eliberarea domnului Alexandru Mironov din funcţia de secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

 • Decizia nr. 650/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 650/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 şi art. 41 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale

 • Decizia nr. 651/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 651/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 360 alin. 1 şi art. 363 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 652/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 652/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 653/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 653/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 şi art. 69 alin. (2) pct. 3 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 654/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 654/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 655/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 655/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 656/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 656/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 405 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 657/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 657/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 658/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 658/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 659/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 659/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 66/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 66/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 66/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2008 privind numirea domnului Sergiu Nistor în funcţia de secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

 • Decizia nr. 66/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 66/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la înţelesul sintagmei vătămarea integrităţii corporale ori sănătăţii uneia sau mai multor persoane, conţinută în dispoziţiile art. 89 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată

 • Decizia nr. 660/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 660/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. e) şi art. 57 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 661/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 661/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 6 şi art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 662/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 662/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) şi art. 21 din Legea nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

 • Decizia nr. 663/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 663/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 664/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 664/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (12) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Decizia nr. 665/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 665/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. 1, 2, 3 şi 4 şi art. 169 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 666/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 666/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 şi art. 116 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 667/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 667/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, 97, 103, art. 109 alin. (1) şi ale art. 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 668/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 668/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1364 din Codul civil

 • Decizia nr. 669/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 669/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 67/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 67/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (32) teza întâi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 67/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 67/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la stabilirea momentului îndeplinirii cumulative a tuturor condiţiilor prevăzute de lege pentru admiterea cererii de liberare condiţionată

 • Decizia nr. 67/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 67/2008 privind constituirea comisiei care va derula procesul de selecţie a societăţii de administrare a Societăţii Comerciale Fondul Proprietatea – S.A.

 • Decizia nr. 670/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 670/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 110 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic

 • Decizia nr. 671/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 671/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 672/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 672/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 teza finală şi art. 141 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 673/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 673/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 673/2008, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Decizia nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe

 • Decizia nr. 674/2008, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Decizia nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe

 • Decizia nr. 674/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 674/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38510 alin. 2 şi alin. 21 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 675/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 675/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 676/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 676/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 677/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 677/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 678/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 678/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1401 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 679/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 679/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi ale art. 264 alin. 3 şi 4, art. 343 alin. 1 şi 2 şi art. 356 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 68/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 68/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23, art. 26, art. 49 alin. (6), art. 68 alin. (1) lit. a)-g), art. 69 alin. (1) lit. e), art. 75, art. 76, art. 77 şi art. 86 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 68/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 68/2008 privind eliberarea domnului Mircea-Lucian Chertes din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 68/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 68/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârilor pronunţate în temeiul art. 285 teza I din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 680/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 680/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 681/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 681/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199, art. 275 şi art. 278 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 682/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 682/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3859, art. 38511 alin. 4 şi art. 38513 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 şi 3 din Codul penal

 • Decizia nr. 683/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 683/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 684/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 684/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 685/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 685/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (3), (4) şi (7) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 686/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 686/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 1 din Codul de procedură penală