21 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 551/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 551/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 552/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 552/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 şi art. 182 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 553/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 553/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 554/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 554/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4, art. 361 alin. 2 şi art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 555/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 555/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 556/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 556/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 şi art. 27 din Codul penal

 • Decizia nr. 557/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 557/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 558/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 558/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 559/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 559/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 569 şi art. 570 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 56/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 56/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.169 din Codul civil

 • Decizia nr. 56/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 56/2008 privind unele măsuri pentru reactualizarea componenţei nominale a Comisiei pentru bursa specială Guvernul României, aprobată prin Decizia primului-ministru nr. 393/2005

 • Decizia nr. 560/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 560/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 561/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 561/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 562/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 562/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 563/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 563/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 564/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 564/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 565/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 565/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 566/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 566/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 7, art. 10, art. 11, art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 567/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 567/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 568/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 568/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 569/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 569/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 281 alin. (1) şi respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 57/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 57/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (3), (4), (5), (6), ale art. 9 lit. a) şi ale art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 57/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 57/2008 privind constatarea suspendării de drept a domnului Lucian Leuştean din funcţia publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, pe durata misiunii în străinătate

 • Decizia nr. 57/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 57/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu problema dacă este admisibilă plângerea formulată împotriva altor măsuri şi acte ale procurorului decât cele de netrimitere în judecată

 • Decizia nr. 57/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 57/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MUSTANG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 570/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 570/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397, 399 şi 402 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 571/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 571/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 572/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 572/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317, art. 318 alin. 1 şi art. 320 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 572/2008, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 572/2008 privind modificarea şi completarea anexei la Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvenţe radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 573/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 573/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 574/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 574/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 574/2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune

 • Decizia nr. 575/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 575/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 576/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 576/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 577/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 577/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 4 şi 12 din Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii şi a prevederilor art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante

 • Decizia nr. 577/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 577/2008 privind interzicerea temporară a exercitării activităţii definite la art. 2 lit. C. pct. 56 şi 57 din Legea nr. 32/2000 a Societăţii Comerciale BTWC Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 578/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 578/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 37 teza a treia din titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 579/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 579/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 pct. 1 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 58/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 58/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 58/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 58/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale M.C.M. – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 58/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 58/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 192 alin. 1 pct. 1 lit. a) şi pct. 2 lit. b) şi c) din Codul de procedură penală, referitoare la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cazul când, partea vătămată fiind minor, plângerea prealabilă a fost introdusă prin reprezentant legal sau cu încuviinţarea acestuia

 • Decizia nr. 58/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2008 privind trecerea domnului Popescu-Bejat Ştefan-Marian din funcţia publică de prefect al judeţului Gorj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 580/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 580/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 şi 46 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 581/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 581/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1309 din Codul civil

 • Decizia nr. 582/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 582/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 583/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 583/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 584/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 584/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) şi (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 585/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 585/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 585/2008, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 585/2008 privind identificarea pieţelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe

 • Decizia nr. 586/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 586/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 587/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 587/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2, ale art. 183 alin. 1 şi 2 şi ale art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală şi ale art. 281 din Codul penal

 • Decizia nr. 588/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 588/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 516 pct. 8 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 589/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 589/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia nr. 59/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 59/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24, ale art. 27 pct. 7, ale art. 4053 din Codul de procedură civilă şi ale art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 59/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2008 privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 179/2007 pentru stabilirea componenţei Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Decizia nr. 59/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 59/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 61 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 78/2000 în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 256 şi 257 din Codul penal, referitor la problema dacă bunurile ce au făcut obiectul infracţiunii se restituie persoanelor care le-au dat în cazul în care denunţă fapta anterior sesizării organului de urmărire penală, precum şi cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 255 alin. 3 şi 5 din Codul penal, atunci când mituitorul se denunţă, iar fapta este încadrată conform Legii nr. 78/2000

 • Decizia nr. 590/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 590/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 şi 4001 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 591/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 591/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 592/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 592/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 lit. e) şi art. 47 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 593/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 593/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 594/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 594/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 595/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 595/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1102 lit. a) şi b) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 596/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 596/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 597/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 597/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 591 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 598/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 598/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 598/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 598/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ZOE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 599/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 599/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AMTEC BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 599/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 599/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 183 alin. 1 şi 2 şi ale art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 9 din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 281 din Codul penal

 • Decizia nr. 6/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 6/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 6/2008, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 6/2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 6/2008, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 6/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi de medicul primar în chirurgia dento-alveolară

 • Decizia nr. 6/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 6/2008 privind suspendarea, la cerere, a domnului Ariton Ion din funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 6/2008, Senatul României

  Decizia nr. 6/2008 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 18-20 iunie 2008

 • Decizia nr. 6/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 6/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 237 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, privind calea de atac ce poate fi exercitată împotriva hotărârii prin care se respinge cererea de dizolvare a unei societăţi comerciale, formulată în condiţiile alineatului 1 al aceluiaşi articol

 • Decizia nr. 60/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 60/2008 privind numirea doamnei Florea Gherghina în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Decizia nr. 60/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 60/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de soluţionare a cererii de revizuire în cazul în care motivul invocat nu se încadrează în cazurile prevăzute expres şi limitativ de art. 394 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 60/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 60/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 12 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 600/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 600/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 1 şi ale art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală şi ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 600/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 600/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INTER CONSULTING BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 601/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 601/2008 privind aprobarea prelungirii duratei de suspendare a desfăşurării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială AG MARITIM BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 601/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 601/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. a) şi b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 602/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 602/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) şi (9) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 603/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 603/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 13 al Legii nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată

 • Decizia nr. 604/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 604/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 121 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 605/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 605/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 606/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 606/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 607/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 607/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26-66 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 608/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 608/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 614 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 609/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 609/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 281 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale art. 334 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 609/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 609/2008 privind revocarea măsurii interzicerii temporare a exercitării activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale Power Insurance Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 61/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 61/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 190 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală, raportate la art. 191 alin. (2) din acelaşi cod, referitoare la calitatea de subiect activ al contravenţiei de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau de comercializare a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, a persoanei fizice care nu este comerciant

 • Decizia nr. 61/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 61/2008 privind numirea doamnei Gheorghe Anghel Raluca-Olivia în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

 • Decizia nr. 61/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 61/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 610/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 610/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) şi art. 1083 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 610/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 610/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PANNON SAFE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 611/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 611/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 578 şi art. 7208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 612/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 612/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 613/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 613/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6132 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 614/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 614/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 alin. 4, art. 268 alin. 3 şi art. 723 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 615/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 615/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2), art. 17 lit. e) şi f), art. 20 lit. h), art. 24 alin. (1) şi art. 80 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei