21 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 489/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 489/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 şi art. 337 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 49/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 49/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 49/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 49/2008 privind numirea doamnei Maria Gheorghe în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 490/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 490/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1) teza întâi şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 491/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 491/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 492/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 492/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 493/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 493/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. 1-4 şi art. 169 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 494/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 494/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 495/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 495/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 496/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 496/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (7) şi ale art. 70 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 497/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 497/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 pct. 47 şi pct. 60 din Legea apelor nr. 107/1996

 • Decizia nr. 498/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 498/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) şi (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 499/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 499/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. 4 din Codul de procedură penală şi ale art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 5/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 5/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 5/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 5/2008 privind promovarea temporară a domnului Marius Vasile Iosif Roman în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

 • Decizia nr. 5/2008, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 5/2008, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 5/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la problema aplicabilităţii dispoziţiilor Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, în cazul contractelor de închiriere încheiate după data intrării în vigoare a acestui act normativ

 • Decizia nr. 5/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 5/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor minerale de minereuri polimetalice şi auro-argentifere din perimetrul Apuseni I, judeţele Hunedoara şi Alba

 • Decizia nr. 5/2008, Senatul României

  Decizia nr. 5/2008 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 28-30 mai 2008

 • Decizia nr. 5/2008, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 5/2008 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 50/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 50/2008 privind numirea domnului Silviu-Cristian Popa în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 50/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 50/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 alin. (1) şi art. 82 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 500/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 500/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 500/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 500/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale AR WEST ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 500/2008, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 500/2008 privind alocarea şi utilizarea unor resurse tehnice

 • Decizia nr. 501/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 501/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanţei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanţei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi a Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, ale Ordonanţei Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/ actualizează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005, ale Ordonanţei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2006

 • Decizia nr. 502/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 502/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

 • Decizia nr. 502/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 502/2008 privind interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii Comerciale POWER INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 503/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 503/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (3) şi ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 504/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 504/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 505/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 505/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 505/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 505/2008 privind autorizarea funcţionării ca societate de asigurare a Societăţii Comerciale SIGNAL IDUNA ASIGURĂRI DE VIAŢĂ – S.A.

 • Decizia nr. 506/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 506/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Decizia nr. 507/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 507/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 508/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 508/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 29 alin. (3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 509/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 509/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (4) şi art. 94 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 51/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 51/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste

 • Decizia nr. 51/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 51/2008 privind revocarea din funcţia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Constantin Zaharia-Lefter şi pentru numirea în această funcţie a domnului Horia Georgescu în cadrul aceleiaşi comisii

 • Decizia nr. 510/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 510/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decizia nr. 511/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 511/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 614 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 512/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 512/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 513/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 513/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), art. 116, art. 119, art. 131 alin. (1), art. 142 alin. (4), art. 149 alin. (6) şi art. 172 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 514/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 514/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi art. 22 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 515/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 515/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (7) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 • Decizia nr. 515/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 515/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 516/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 516/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 din Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 517/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 517/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 8 alin. (2) şi (3), art. 10 şi art. 18 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a celorlalte prevederi din lege referitoare la contractele administrative

 • Decizia nr. 518/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 518/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1162 din Legea nr. 84/1995 – Legea învăţământului

 • Decizia nr. 519/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 519/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19, 21, 23, 24 şi 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 52/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 52/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 52/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 52/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la problema aplicabilităţii dispoziţiilor cuprinse în titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, privind procedura administrativă pentru acordarea despăgubirilor în cazul deciziilor/dispoziţiilor emise anterior intrării în vigoare a acelei legi, contestate în termenul prevăzut de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile prelate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, astfel cum aceasta a fost modificată ulterior

 • Decizia nr. 52/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 52/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Clăbescu Doru-Eduard, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 520/2008, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 520/2008 privind completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie

 • Decizia nr. 520/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 520/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15-19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 521/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 521/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. a) şi art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 522/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 522/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 522/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 522/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale ARTCO INVEST BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 523/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 523/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 524/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 524/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 • Decizia nr. 525/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 525/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Decizia nr. 526/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 526/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, precum şi a art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 527/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 527/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (32) teza întâi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 527/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 527/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MEGA GROUP BROKER DE ASIGURĂRI – S.R.L.

 • Decizia nr. 528/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 528/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art 110 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 529/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 529/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor bunuri preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 529/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 529/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BRUSSELS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 53/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 53/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Zaharia Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 53/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 53/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 şi ale art. 30 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 530/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 530/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 lit. i) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă şi ale art. 4 alin. (2) lit. l) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

 • Decizia nr. 530/2008, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Decizia nr. 530/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în unităţile sistemului administraţiei penitenciare

 • Decizia nr. 531/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 531/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1169 din Codul civil

 • Decizia nr. 532/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 532/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 533/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 533/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 534/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 534/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 534/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 534/2008 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societăţii Comerciale SOCIETATEA DE ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI EUROASIG – S.A.

 • Decizia nr. 535/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 535/2008 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a Societăţii Comerciale CERTASIG SOCIETATE DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.A.

 • Decizia nr. 535/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 535/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

 • Decizia nr. 536/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 536/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 537/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 537/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 538/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 538/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 539/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 539/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 54/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 54/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 40 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 54/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 54/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu aplicarea dispoziţiilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, referitor la posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia anticipată, respectiv pensia anticipată parţială, cu indemnizaţia reglementată prin art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 54/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 54/2008 privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Boieru Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 540/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 540/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignaţie

 • Decizia nr. 541/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 541/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 542/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 542/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 lit. c), art. 57 şi art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 543/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 543/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 544/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 544/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

 • Decizia nr. 545/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 545/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. 3, art. 124 alin. 1 şi art. 147 din Codul familiei

 • Decizia nr. 546/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 546/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 547/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 547/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Decizia nr. 548/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 548/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ

 • Decizia nr. 549/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 549/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 549/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 549/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ONSPOT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 55/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 55/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu aplicabilitatea dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, privind dreptul cadrelor militare în activitate decorate cu ordinul Meritul Militar de a beneficia de reducerea impozitului pe venit, în raport cu modificările aduse acestei legi prin Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

 • Decizia nr. 55/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 55/2008 privind trecerea domnului Popa Aurelian din funcţia publică de prefect al judeţului Dâmboviţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 55/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 55/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti

 • Decizia nr. 550/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 550/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. 2 raportat la art. 323 alin. 2 şi 3 şi art. 86 alin. 2 raportat la art. 327 alin. 1, toate din Codul de procedură penală