16 Iunie, 2019
 • Decizia nr. 410/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 410/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 şi 912 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 411/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 411/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 412/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 412/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 413/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 413/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 151 pct. 1 şi ale art. 155 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat şi ale art. 607 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 414/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 414/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 alin. 3 din Codul familiei

 • Decizia nr. 414/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 414/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale World Assim Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 415/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 415/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale SOLVENTA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 415/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 415/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi ale titlului I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 416/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 416/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 416/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 416/2008 privind suspendarea, la cerere, pentru o perioadă de 2 ani a activităţii de broker de asigurare a Societăţii Comerciale EDY Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 417/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 417/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 şi art. 17 alin. (2) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

 • Decizia nr. 418/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 418/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 236/2006

 • Decizia nr. 419/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 419/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei

 • Decizia nr. 42/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 42/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 42/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 42/2008 privind trecerea domnului Tuţă Gheorghe din funcţia publică de subprefect al judeţului Bistriţa-Năsăud în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 420/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 420/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 421/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 421/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 422/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 422/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 423/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 423/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 424/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 424/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85, ale art. 89 şi ale art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 425/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 425/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 426/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 426/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. II alin. (2) şi art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 427/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 427/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 428/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 428/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 429/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 429/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 alin. (41) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 61 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 43/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 43/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal

 • Decizia nr. 43/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 43/2008 privind trecerea domnului Şendrea Vasile din funcţia publică de subprefect al judeţului Neamţ în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 43/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 43/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Phoenix Best Broker de Asigurare – S.A.

 • Decizia nr. 430/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 430/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 431/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 431/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 432/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 432/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil şi a art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 433/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 433/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 434/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 434/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

 • Decizia nr. 435/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 435/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, precum şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 436/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 436/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 436/2007, Consiliul Europei

  Decizia nr. 436/2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităţilor Europene (2007/436/CE, Euratom)

 • Decizia nr. 437/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 437/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

 • Decizia nr. 438/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 438/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi din Codul penal şi art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 439/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 439/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 44/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 44/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi ale art. II alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 44/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 44/2008 privind trecerea doamnei Curt Cynthia Carmen din funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 440/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 440/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 441/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 441/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.323 din Codul civil şi art. 87 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 442/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 442/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 şi 481 din Codul civil

 • Decizia nr. 443/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 443/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. 1 şi art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 444/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 444/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

 • Decizia nr. 445/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 445/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 446/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 446/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 447/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 447/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 448/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 448/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi ale art. 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

 • Decizia nr. 449/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 449/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 45/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 45/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

 • Decizia nr. 45/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 45/2008 privind trecerea domnului Gigi Petre din funcţia publică de subprefect al judeţului Ialomiţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 450/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 450/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 lit. b) şi art. 16 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 451/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 451/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 452/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 452/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 453/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 453/2008 asupra sesizării de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 454/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 454/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal, art. 75 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi art. 460 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 455/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 455/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 681, art. 143 şi art. 160^b din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 456/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 456/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. 1 şi art. 209 alin. 1 lit. a), e), g) şi i) din Codul penal

 • Decizia nr. 457/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 457/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 458/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 458/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi ale art. 238 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 459/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 459/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (3) şi art. 93 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Decizia nr. 46/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 46/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 46/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 46/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

 • Decizia nr. 46/2008, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 46/2008 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 18 A din 31 ianuarie 2008 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 • Decizia nr. 460/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 460/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi ale art. 11 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 461/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 461/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41, art. 1671 şi art. 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 462/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 462/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 463/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 463/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 760/C/1999

 • Decizia nr. 464/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 464/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 465/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 465/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 466/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 466/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 458, art. 461 lit. d) şi art. 4142 alin. 3 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 467/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 467/2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 468/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 468/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 469/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 469/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. 1 lit. a) din Codul penal

 • Decizia nr. 47/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 47/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) şi (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 47/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 47/2008 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Naţionale în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)

 • Decizia nr. 470/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 470/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 471/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 471/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 472/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 472/2008 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 • Decizia nr. 473/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 473/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 474/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 474/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Decizia nr. 475/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 475/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 476/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 476/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi ale art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 478/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 478/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 şi ale art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală şi ale art. 281 din Codul penal

 • Decizia nr. 479/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 479/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 479/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 479/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale NEW AGE INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 48/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 48/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală în cazul plângerii formulate împotriva rezoluţiei, ordonanţei ori dispoziţiei din rechizitoriu de neîncepere sau de clasare a cauzei

 • Decizia nr. 48/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 48/2008 privind numirea doamnei Doina-Florica Eniţă în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 48/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 48/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 coroborate cu cele ale art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 480/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 480/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 481/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 481/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 482/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 482/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 483/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 483/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 484/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 484/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 485/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 485/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) şi alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 486/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 486/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 487/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 487/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (2) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

 • Decizia nr. 488/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 488/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004