21 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 344/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 344/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. c), art. 15, precum şi ale art. 26 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 3444/2007, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 3444/2007 privind adoptarea Condiţiilor tehnice şi comerciale de implementare a portabilităţii numerelor

 • Decizia nr. 345/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 345/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 şi 195 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 346/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 346/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) şi art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 347/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 347/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 348/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 348/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 349/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 349/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 6, ale art. 136, 1403, 143, 148 alin. 1 lit. f) şi ale art. 1491 alin. 13 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 35/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 35/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (3) şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 35/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 35/2008 privind numirea domnului Rotileanu Nicolae în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 350/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 350/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 9 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 351/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 351/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 506 alin. 1 partea finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 351/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 351/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CONECTASIG EXPERT – BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 352/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 352/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ALEXIA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 352/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 352/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1), art. 43, art. 45 şi art. 48 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 353/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 353/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1), art. 59 alin. (1) şi art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi ale art. 151 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001

 • Decizia nr. 353/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 353/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 354/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 354/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale KRON-ASIG-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 354/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 354/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 355/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 355/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 356/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 356/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 • Decizia nr. 357/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 357/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 1, 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 358/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 358/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată prin Legea nr. 102/2006

 • Decizia nr. 359/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 359/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 36/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 36/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 881 alin. (2), art. 90 alin. (6) şi art. 91 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 36/2008, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 36/2008 privind obligaţia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoştinţa publicului sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului

 • Decizia nr. 36/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 36/2008 privind numirea Comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici

 • Decizia nr. 36/2008, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale – CNPAS

  Decizia nr. 36/2008 privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor din sistemul public de pensii

 • Decizia nr. 360/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 360/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 361/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 361/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal

 • Decizia nr. 362/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 362/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 363/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 363/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 280 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 364/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 364/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 şi art. 30 alin. 1, 2 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 365/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 365/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 366/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 366/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi art. 20 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 367/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 367/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 367/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 367/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale WISE INSURANCE BROKERS – S.R.L.

 • Decizia nr. 368/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 368/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 1 şi 4, art. 10, art. 11 alin. 1, art. 12 alin. 1, art. 13, art. 14, art. 15 alin. 1-3 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 369/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 369/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1), art. 35 alin. (2) lit. i) teza finală şi admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) lit. i) teza întâi şi a art. 63 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

 • Decizia nr. 37/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 37/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 şi art. 402 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 37/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 37/2008 privind eliberarea doamnei Mihăilescu Maria din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 370/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 370/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 371/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 371/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (6) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 372/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 372/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Decizia nr. 372/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 372/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ADA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 373/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 373/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 lit. e) şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 • Decizia nr. 374/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 374/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 375/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 375/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 376/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 376/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 12 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 377/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 377/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 378/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 378/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 379/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 379/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 185 şi 187 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 38/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 38/2008 referitoare la constituţionalitatea art. 13 şi a art. 181 din Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Decizia nr. 38/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 38/2008 privind promovarea temporară a doamnei Ioana Apan în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Decizia nr. 380/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 380/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 381/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 381/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 382/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 382/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 383/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 383/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi art. 2481 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 262 pct. 1 lit. a) şi b) şi pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 384/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 384/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 384/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 384/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASIEUROPEAN BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 385/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 385/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii

 • Decizia nr. 386/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 386/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decizia nr. 387/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 387/2008 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 388/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 388/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 389/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 389/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată prin Legea nr. 102/2006

 • Decizia nr. 39/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 39/2008 referitoare la sesizările de neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Decizia nr. 39/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 39/2008 pentru numirea doamnei Vajda Borbala în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Decizia nr. 390/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 390/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 391/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 391/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 185 şi 186 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 392/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 392/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. c), art. 58 şi art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 393/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 393/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 1 şi 12, art. 18, 20, 25, 27, 31 şi 32 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 394/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 394/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. c), art. 57 şi art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. d), e) şi h) şi art. 48 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 395/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 395/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) liniuţa a treia din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

 • Decizia nr. 396/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 396/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11, art. 241 alin. (1) şi art. 247 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 397/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 397/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 398/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 398/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 399/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 399/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 4/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 4/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 4/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 4/2008 pentru numirea domnului Mircea Manuc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii Publice

 • Decizia nr. 4/2008, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare

 • Decizia nr. 4/2008, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 4/2008 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 4/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la încadrarea juridică a faptei de efectuare a unor înregistrări inexacte sau de a omite înregistrările în contabilitate, respectiv, la raportul dintre infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi aceea de fals intelectual prevăzută la art. 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

 • Decizia nr. 4/2008, Senatul României

  Decizia nr. 4/2008 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-20 mai 2008

 • Decizia nr. 40/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 40/2008 privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

 • Decizia nr. 40/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 40/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45, art. 46 şi art. 50 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 400/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 400/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 9 şi 14 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia nr. 401/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 401/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 402/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 402/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) şi (2) şi art. 19 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 403/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 403/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 403/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 403/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale TRYGON BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 404/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 404/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 405/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 405/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 405/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 405/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BROKERS ASIST – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 406/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 406/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (3) şi (6) din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005

 • Decizia nr. 407/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 407/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (2) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 408/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 408/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ale art. 5 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005 şi ale art. 8 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

 • Decizia nr. 409/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 409/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

 • Decizia nr. 41/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 41/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) şi e) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 41/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 41/2008 privind revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activităţii de broker de asigurare Societăţii Comerciale Atlassib Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 41/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 41/2008 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 262/2007 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor Compartimentului dezvoltare regională şi urmărire fonduri structurale

 • Decizia nr. 41/2008, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 41/2008 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 271A din 2 noiembrie 2007 şi a Încheierii privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Deciziei civile nr. 271 din 2 noiembrie 2007 ale Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală