21 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 290/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 290/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III al titlului II din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 290/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 290/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Anna Horvath din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Decizia nr. 291/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 291/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Horia Ion Irimia din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Decizia nr. 291/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 291/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 292/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 292/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 292/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 292/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Akos Derzsi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 • Decizia nr. 293/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 293/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Cristina-Ancuţa Pocora din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 293/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 293/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 154 alin. (5) şi art. 151 alin. (9) şi (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 294/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 294/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 294/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 294/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Petrache din funcţia de secretar de stat la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

 • Decizia nr. 295/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 295/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Paul Victor Dobre din funcţia de secretar de stat la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

 • Decizia nr. 295/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 295/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 296/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 296/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 296/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 296/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor Atanasiu din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 297/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 297/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Valer Bindea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 • Decizia nr. 297/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 297/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 • Decizia nr. 298/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 298/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 156 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 298/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 298/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Theodora Bertzi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 • Decizia nr. 298/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 298/2008 privind revocarea măsurii de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi totodată instituirea măsurii de interzicere temporară a activităţii brokerului de asigurare Societatea Comercială DIRECT AUTOMOTIVE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 299/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 299/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Denisa-Oana Pătraşcu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 • Decizia nr. 299/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 299/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 3/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 3/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 3/2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Decizia nr. 3/2008 a Comisiei de proceduri fiscale

 • Decizia nr. 3/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind admisibilitatea cererii de executare a mandatului european de arestare, emisă anterior datei de 1 ianuarie 2007 de către autorităţile competente ale unui stat membru solicitant, însă transmisă autorităţii judiciare de executare a statului român după aderarea României la Uniunea Europeană

 • Decizia nr. 3/2008, Senatul României

  Decizia nr. 3/2008 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 8-11 aprilie 2008

 • Decizia nr. 3/2008, Colegiul Farmaciştilor din România

  Decizia nr. 3/2008 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Farmaciştilor din România şi stabilirea procedurii de încasare

 • Decizia nr. 3/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 3/2008 pentru eliberarea domnului Bogdan Ştefan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii Publice

 • Decizia nr. 3/2008, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 3/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul dentist, inclusiv medicul specialist şi medicul primar în stomatologie generală

 • Decizia nr. 3/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 3/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Rotunda – Văratec, judeţul Maramureş

 • Decizia nr. 30/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 30/2008 privind trecerea domnului Popescu Octavian din funcţia publică de prefect al judeţului Olt în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 30/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 30/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice

 • Decizia nr. 300/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 300/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 1 teza a II-a din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 300/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 300/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Elena Roxana Badea din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 301/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 301/2008 privind numirea domnului Ion Moraru în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 301/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 301/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 302/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 302/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 302/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 302/2008 privind reluarea de către domnul Radian Doru Tufă a activităţii în funcţia de secretar general al Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 303/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 303/2008 privind eliberarea doamnei Lorincz Csilla din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene

 • Decizia nr. 303/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 303/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 56/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, coroborate cu dispoziţiile art. 55 alin. (1) lit. c), alin. (2), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 304/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 304/2008 privind respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 din Legea gazelor nr. 351/2004 şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale

 • Decizia nr. 304/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 304/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gyerko Laszlo din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 305/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 305/2008 pentru eliberarea domnului Aurel Ciobanu-Dordea din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 305/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 305/2008 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi asupra neconstituţionalităţii legii, în integralitatea sa*)

 • Decizia nr. 306/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 306/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 228 alin. 61 şi art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 306/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 306/2008 pentru numirea domnului Vasile Puşcaş în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 306/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 306/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CENTRUM ASIG-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 307/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 307/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DEXASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 307/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 307/2008 pentru atribuirea unei locuinţe de protocol

 • Decizia nr. 307/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 307/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 308/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 308/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 308/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 308/2008 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 309/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 309/2008 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Aparatului de lucru al viceprim-ministrului

 • Decizia nr. 309(r1)/2005, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 309/2005 privind aprobarea Condiţiilor generale de contractare a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale

 • Decizia nr. 309/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 309/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 şi art. 455 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 31/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 31/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 31/2008, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 31/2008 privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

 • Decizia nr. 31/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 31/2008 pentru numirea doamnei Georgeta Elisabeta Ionescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării

 • Decizia nr. 310/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 310/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 311/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 311/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 312/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 312/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 313/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 313/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 861 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 314/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 314/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 315/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 315/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 316/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 316/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 317/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 317/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 şi art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 281 din Codul penal

 • Decizia nr. 318/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 318/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255 alin. (1), art. 283 alin. (6) şi ale art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 319/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 319/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 32/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 32/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (1) lit. b), ale art. 183 alin. (1) lit. c) şi ale art. 185 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 32/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 32/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Inspectoratului de Stat în Construcţii

 • Decizia nr. 32/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 32/2008 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a) şi b) şi art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveşte caracterul evaluabil sau neevaluabil în bani al litigiilor civile şi comerciale având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, atât în situaţia în care este formulat capătul de cerere accesoriu privind restabilirea situaţiei anterioare sau restituirea prestaţiilor efectuate, cât şi în situaţia în care nu este formulat acest capăt de cerere, în vederea determinării competenţei materiale de soluţionare în primă instanţă a acestor litigii şi a căilor de atac ce pot fi exercitate

 • Decizia nr. 320/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 320/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 321/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 321/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1551 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 321/2008, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 321/2008 privind alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european

 • Decizia nr. 322/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 322/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 323/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 323/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 324/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 324/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 325/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 325/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 326/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 326/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. 2 şi art. 60 alin. 3 din Codul familiei

 • Decizia nr. 327/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 327/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Decizia nr. 328/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 328/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 şi următoarele, cuprinse în secţiunea a III-a – Sechestrul judiciar a capitolului IV – Măsurile asigurătorii din cartea a VI-a -Proceduri speciale din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 329/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 329/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă şi art. 21 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

 • Decizia nr. 33/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 33/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 33/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 33/2008 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Decizia nr. 330/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 330/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 331/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 331/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 332/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 332/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 333/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 333/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 334/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 334/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3, art. 861 şi art. 862 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 335/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 335/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46, art. 47 şi art. 48 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 336/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 336/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248, art. 2481 şi art. 145 din Codul penal

 • Decizia nr. 337/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 337/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 alin. (1) şi art. 74 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 338/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 338/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 339/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 339/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 şi art. 337 raportate la art. 3851 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 339/2008, Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale

  Decizia nr. 339/2008 privind cadrul general al operării şi utilizării sistemului Ghişeul virtual de plăţi

 • Decizia nr. 34/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 34/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Decizia nr. 34/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 34/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România şi art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 340/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 340/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 341/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 341/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38510 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 342/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 342/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

 • Decizia nr. 343/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 343/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2481 şi art. 146 din Codul penal