21 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 250/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 250/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 şi alin. 7-9 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 250/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 250/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale LAND – BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 250/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Viorel Palaşcă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor

 • Decizia nr. 251/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 251/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Nedelcu Vasile din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 251/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 251/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 252/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 252/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 252/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 252/2008 privind eliberarea domnului Velcu Vlad-Alexandru din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 253/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 253/2008 privind eliberarea doamnei Hoţoiu Nela din funcţia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 253/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 253/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 254/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 254/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice

 • Decizia nr. 254/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 254/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihnea Constantinescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 254/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 254/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EQUITIES PARTNERS – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 255/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 255/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Berca din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 255/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 255/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 şi art. 299 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 256/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 256/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 256/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 256/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Attila-Zoltan Cseke din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 257/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 257/2008 privind eliberarea doamnei Filip Cătălina din funcţia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 257/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 257/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 258/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 258/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 258/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 258/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Lucia Nora Morariu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

 • Decizia nr. 258/2008, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 258/2008 pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice

 • Decizia nr. 259/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 259/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Carol-Emil Kovacs din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 259/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 259/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 26/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 26/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 26/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 26/2008 pentru numirea domnului Antonel Tănase în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 260/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 260/2008 pentru eliberarea domnului Vlad Anton Iliescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii Publice

 • Decizia nr. 260/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 260/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 261/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 261/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 261/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 261/2008 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

 • Decizia nr. 262/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 262/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Marian Marius Dorin din funcţia de şef al Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 262/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 262/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. a) şi art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 263/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 263/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 263/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 263/2008 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Valentina Conţescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 264/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 264/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Ciupagea din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 264/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 264/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 265/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 265/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 şi art. 30 alin. 1, 2 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 265/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 265/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Stejărel Nicolae Olaru din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 266/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 266/2008 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Bianka-Erna Szenczi din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 266/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 266/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 şi art. 324 alin. 1 pct. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 267/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 267/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 292 alin. 2 teza a doua raportat la prevederile art. 289 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 267/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 267/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Petre Roman din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, înalt reprezentant al Guvernului României pentru românii din străinătate

 • Decizia nr. 268/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 268/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Rotileanu Nicolae din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 268/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 268/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 4, art. 31 şi art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 269/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 269/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (2) din anexa Statutul Companiei Naţionale Loteria Română – S.A. la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Loteria Română – S.A

 • Decizia nr. 269/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 269/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Florin Vodiţă din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 27/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 27/2008 privind numirea domnului Florin-Ovidiu Dobleagă în funcţia de secretar de stat, şeful Departamentului pentru lupta antifraudă din structura Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 27/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 27/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PEIA GROUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 27/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 27/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 270/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 270/2008 asupra cererilor formulate de preşedintele Camerei Deputaţilor şi de preşedintele Senatului privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Preşedintele României, Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de o parte, şi Parlamentul României, pe de altă parte, precum şi asupra cererii preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii privind conflictul juridic de natură constituţională între Ministerul Public şi Parlamentul României – Camera Deputaţilor

 • Decizia nr. 270/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 270/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Ioan Roman din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 271/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 271/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Ioan Titieni din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 271/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 271/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 lit. c) din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 272/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 272/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006

 • Decizia nr. 272/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 272/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Andrei Alexandrescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 273/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 273/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Iliescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 273/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 273/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DECAGON BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 273/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 273/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, aprobată prin Legea nr. 356/2002, şi a art. 1 din Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte şi pentru adaosul unui alineat la articolul 1089 din Codul civil

 • Decizia nr. 274/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 274/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia nr. 274/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 274/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale FANBROK BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 274/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 274/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Curaj din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 275/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 275/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Tudor-Alexandru Chiuariu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 275/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 275/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 276/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 276/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 276/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 276/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Romeo-Florin Nicoară din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 276/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 276/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MOBIL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 277/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 277/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Chiţoiu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 277/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 277/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 56/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, coroborate cu dispoziţiile art. 55 alin. (1), (2), (3) şi alin. (5) teza a doua şi cu cele ale art. 98 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002

 • Decizia nr. 278/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 278/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 278/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 278/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Septimiu Buzaşu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 279/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 279/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Remus Pricopie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Decizia nr. 279/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 279/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 28/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 28/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. 1 şi ale art. 27 pct. 7 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 28/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 28/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la admisibilitatea căii de atac a recursului declarat împotriva hotărârii instanţei de fond prin care s-a dispus restituirea dosarului la procuror, în temeiul art. 300 alin. 2 din Codul de procedură penală, în vederea refacerii actului de sesizare

 • Decizia nr. 28/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 28/2008 privind constatarea încetării mandatului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, domnul Vilmos Zsombori

 • Decizia nr. 280/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 280/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Zvetlana Preoteasa din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Decizia nr. 280/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 280/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. 1 teza întâi din Codul familiei

 • Decizia nr. 281/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 281/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 281/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 281/2008 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului permanent pentru dezvoltare durabilă

 • Decizia nr. 282/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 282/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Vlad Moisescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 282/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 282/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 283/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 283/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131, art. 142 alin. (4) şi art. 215 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 283/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 283/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Virgil Daniel Popescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Dialog Social din structura Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 284/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 284/2008 privind suspendarea domnului Săvulescu Vlad-Nicolae din funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 284/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 284/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MAROSI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 284/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 284/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 285/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 285/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 şi art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 285/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 285/2008 pentru numirea preşedintelui şi a patru membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

 • Decizia nr. 286/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 286/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gigel Sorinel Ştirbu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Cultelor

 • Decizia nr. 286/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 286/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 287/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 287/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98-102 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 287/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 287/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Camelia Cristina Spătaru din funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului purtătorului de cuvânt al Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 288/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 288/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Lucia Ana Varga din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

 • Decizia nr. 288/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 288/2008 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări agricole de la Societatea Comercială Agras Vienna Insurance Group – S.A. la Societatea Comercială Omniasig Vienna Insurance Group – S.A.

 • Decizia nr. 288/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 288/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 şi 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 289/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 289/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 din Legea nr. 80/1927 pentru încurajarea construirii de locuinţe

 • Decizia nr. 289/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 289/2008 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări agricole de la Societatea Comercială Agras Vienna Insurance Group – S.A. la Societatea Comercială Omniasig Vienna Insurance Group – S.A.

 • Decizia nr. 289/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 289/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Cristinel Bîgiu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 29/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 29/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale AGX – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 29/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2008 pentru numirea domnului Florentin Gust în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Tineret

 • Decizia nr. 29/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 29/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2, ale art. 31 alin. 1 şi 2 şi ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă