21 Aprilie, 2019
 • Decizia nr. 1/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II alin. (1) din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 1/2008, Parlamentul României

  Decizia nr. 1/2008 privind convocarea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în şedinţă comună

 • Decizia nr. 1/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 1/2008 privind constatarea încetării mandatului de secretar de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al domnului Adrian Cosmin Vieriţa

 • Decizia nr. 1/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 1/2008 privind revocarea Deciziei preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 12/2007 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea nisipului şi pietrişului din perimetrul Verşeni, judeţul Iaşi

 • Decizia nr. 1/2008, Senatul României

  Decizia nr. 1/2008 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 1/2008, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 1/2008 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 1/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la încadrarea juridică a faptei de ucidere din culpă, săvârşită cu ocazia conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie ce depăşeşte 0,40 g/l alcool pur în aerul expirat

 • Decizia nr. 1/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) şi art. 13 alin. (2) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane săvârşit prin răpire şi a dispoziţiilor art. 189 alin. 1-3 din Codul penal privind lipsirea de libertate în mod ilegal, prin răpire

 • Decizia nr. 10/2008, Senatul României

  Decizia nr. 10/2008 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-24 septembrie 2008

 • Decizia nr. 10/2008, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 10/2008 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Socu II, judeţul Gorj

 • Decizia nr. 10/2008, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 10/2008 pentru modificarea şi completarea anexei la Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 6/2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 10/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 10/2008 privind numirea domnului Gireadă Mihai-Petru în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 10/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 10/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (7) şi art. 11 alin. (2) şi (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi ale art. 20 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 10/2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 284 din Codul de procedură penală cu privire la data de la care curge termenul de 2 luni pentru introducerea plângerii prealabile în cazul infracţiunilor continuate sau continue

 • Decizia nr. 10/2008, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 10/2008 privind aprobarea calendarului şi Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 100/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 100/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, în ansamblul său, precum şi, în special, a dispoziţiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6, 8 şi 10 din această ordonanţă

 • Decizia nr. 100/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 100/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Sorescu Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 1000/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1000/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 1000/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1000/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 1001/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1001/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1), (11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1001/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1001/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1002/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1002/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1003/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1003/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 61 lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1004/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1004/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 pct. 8 şi 9, art. 3041 şi art. 581 din Codul de procedură civilă, ale art. 480 din Codul civil şi ale art. 10 alin. (2) şi art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 1005/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1005/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1006/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1006/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 1007/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1007/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2007 şi ale art. 41 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 1008/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1008/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 şi art. 27 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1009/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1009/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) şi art. 1085 alin. 1 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 101/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 101/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59, art. 591 şi art. 60 din Codul penal

 • Decizia nr. 101/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 101/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Nicolaescu Adrian Viorel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 1010/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1010/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 81-85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

 • Decizia nr. 1010/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1010/2008 privind suspendarea, la cerere, a activităţii Societăţii Comerciale Protruck Asigurări – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 1011/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1011/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 1012/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1012/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) şi art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 1013/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1013/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică

 • Decizia nr. 1014/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1014/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c), d) şi e), art. 54, art. 59, art. 107, art. 131 şi art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1015/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1015/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1016/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1016/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 1017/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1017/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor pct. 6.1 alin. 2 din capitolul II din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007

 • Decizia nr. 1018/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1018/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1019/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1019/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 102/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 102/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 1, 3 şi 41, art. 172 alin. 2, art. 174 alin. 2 şi art. 264 alin. 4 din Codul de procedură penală, a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a dispoziţiilor art. 185 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

 • Decizia nr. 102/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 102/2008 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Diaconu Victoriţa, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 1020/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1020/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 240 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1021/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1021/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 1022/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1022/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 5-12 din anexa nr. 1c la Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 1023/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1023/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti şi ale art. 27 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1023/2008, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii

  Decizia nr. 1023/2008 privind realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă

 • Decizia nr. 1024/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1024/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 295 alin. 1 şi art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1024/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1024/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale KING OF BROKERS IN ROMANIA – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1024/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1024/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4, art. 10, art. 11 alin. 1, art. 12, art. 13, art. 14 şi art. 15 alin. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 1025/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1025/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (3) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 • Decizia nr. 1025/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1025/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INSURER BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1026/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1026/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 1026/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1026/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MULTI ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1027/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1027/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1028/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1028/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2141 – 2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 1029/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1029/2008 asupra sesizării de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea art. 54 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 103/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 103/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, precum şi a legii în ansamblul ei

 • Decizia nr. 103/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 103/2008 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Curt Cynthia Carmen, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 1030/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1030/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, precum şi ale art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1030/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1030/2008 privind interzicerea temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau reasigurare a Societăţii Comerciale MCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1031/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1031/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) şi (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1031/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1031/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 şi art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire

 • Decizia nr. 1032/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1032/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1032/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1032/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), (2) şi (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1033/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1033/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23, art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) şi (2) pct. 2 şi 3 şi art. 63 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1034/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1034/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 1035/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1035/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 378 alin. 11 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1035/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1035/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale BTWC Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 1036/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1036/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 din Codul penal

 • Decizia nr. 1037/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1037/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 1 teza întâi, art. 399 alin. 21, art. 399 alin. 3 şi art. 460 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1038/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1038/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 197 alin. 4 şi art. 337 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1039/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1039/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 104/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 104/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 104/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 104/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Petre Gigi, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 1040/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1040/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2811 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 1041/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1041/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, 17, 18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) şi (3), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (1) şi (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1042/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1042/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1042/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1042/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 lit. f) şi j) şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

 • Decizia nr. 1043/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1043/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 1044/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1044/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255 alin. 1 şi art. 6 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1044/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1044/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

 • Decizia nr. 1045/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1045/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. d) din Codul de procedură penală, raportat la art. 27 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

 • Decizia nr. 1045/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1045/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 1046/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1046/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 şi 408 din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 1047/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1047/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1048/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1048/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi ale art. 315 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1049/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1049/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 105/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 105/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 481 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor

 • Decizia nr. 105/2008, Prim-ministru

  Decizia nr. 105/2008 privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 179/2007 pentru stabilirea componenţei Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Decizia nr. 1050/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1050/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1051/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1051/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 şi art. 215 alin. 5 din Codul penal

 • Decizia nr. 1051/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1051/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SALES GROUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1052/2008, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1052/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DINMAR BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1052/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1052/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3 alin. (2) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1053/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1053/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 1054/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1054/2008 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilităţi pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN Rev. 2

 • Decizia nr. 1055/2008, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1055/2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. i), art. 45 alin. (2) şi art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989