24 Aprilie, 2019
 • Amendamentul din 07.09.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Washington la 18 septembrie şi 20 septembrie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală

 • Amendamentele din 19.07.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentele convenite între Guvernul României prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, prin prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la datele de 21 iunie 2007 şi 19 iulie 2007 şi la Luxemburg la data de 9 iulie 2007, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii – Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 • Amendamentele din 26.09.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 21 august 2007, 7 septembrie 2007 şi la 26 septembrie 2007 şi la Washington la 27 august 2007, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială – faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002

 • Amendamentul din 25.09.2007, Guvernul României

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 septembrie 2007 şi la Washington la 9 octombrie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 • Amendamentul din 27.05.2005, Act Internaţional

  Amendamentul adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

 • Amendamentele din 06.07.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentele convenite între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională, prin scrisorile semnate la Tokyo la 18 iunie 2007 şi la Bucureşti la 29 iunie 2007, respectiv la Tokyo la 22 iunie 2007 şi la Bucureşti la 6 iulie 2007, la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională – Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

 • Amendamentul din 12.07.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul nr. 1/2007 convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 iunie 2007 şi la Bucureşti la 12 iulie 2007, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Amendamentul din 10.10.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2007 şi la Washington, D.C. la 31 octombrie 2007, între Guvernul României şi B.I.R.D., la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi B.I.R.D., acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienţă energetică, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 188/2002, aprobată prin Legea nr. 121/2003, cu modificările ulterioare

 • Amendamentul din 27.06.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul nr. 2/2008 convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Amendamentul din 18.12.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 18 decembrie 2007 şi la Paris la 20 decembrie 2007, dintre Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 • Amendamentul din 10.12.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 10 decembrie 2007 şi la Paris la 11 decembrie 2007, dintre Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 • Amendamentul din 12.12.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2007 şi la Washington DC la 25 februarie 2008 dintre Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 • Amendamentul din 23.01.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Washington DC la 11 ianuarie 2008 şi la Bucureşti la 17 ianuarie 2008 şi 23 ianuarie 2008, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 • Amendamentul din 14.02.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la datele de 27 noiembrie 2007 şi 14 februarie 2008 şi la Luxemburg la data de 28 ianuarie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii – Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005

 • Amendamentele din 20.02.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 februarie 2008 şi la Washington la 12 martie 2008, la Acordul de împrumut (Proiectul privind dezvoltarea sectorului social) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001

 • Amendamentul din 23.05.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 15 ianuarie 2008 şi la Bucureşti la 23 mai 2008 între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucureşti – B, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000

 • Amendamentul din 12.02.2008, Guvernul României

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 12 decembrie 2007 şi 12 februarie 2008 şi la Washington D.C. la 9 iulie 2008, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002

 • Amendamentul din 15.04.2008, Guvernul României

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 8 noiembrie 2007 şi 15 aprilie 2008 şi la Paris la 29 aprilie 2008, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

 • Amendamentul din 09.05.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 13 martie 2008 şi 9 mai 2008 între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 • Amendamentul din 12.06.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2007 şi 12 iunie 2008 şi la Washington D.C. la 3 iunie 2008 între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003

 • Amendamentul din 20.06.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională prin scrisorile semnate la Tokyo la 5 mai 2008 şi la Bucureşti la 8 mai 2008, respectiv la Tokyo la 10 iunie 2008 şi la Bucureşti la 20 iunie 2008 la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională – Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

 • Amendamentul din 14.08.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională prin scrisoarea semnată la Tokyo la 11 august 2008 şi la Bucureşti la 14 august 2008 la Acordul de împrumut dintre Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională şi România privind Proiectul de reabilitare a căii ferate Bucureşti-Constanţa, semnat la Bucureşti la 30 martie 2001

 • Amendamentul din 20.06.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 mai 2008, 13 iunie 2008 şi 20 iunie 2008 la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, ratificate prin Legea nr. 389/2004

 • Amendamentele din 21.08.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 29 aprilie 2008 şi 21 august 2008 şi la Luxemburg la 29 iulie 2008, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la Bucureşti la 15 martie 2004 şi la Luxemburg la 19 martie 2004, aprobat prin Legea nr. 56/2005, republicată

 • Amendamentul din 04.09.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Tokyo la 20 august 2008 şi la Bucureşti la 4 septembrie 2008, între Guvernul României şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005

 • Amendamentul din 23.10.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 1 octombrie 2008 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2008 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005

 • Amendamentul din 07.04.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2008, 25 martie 2008 şi 7 aprilie 2008, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002