26 Aprilie, 2019
 • Acordul din 25.06.2005, Act Internaţional

  Acordul de modificare a Acordului de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, din 25.06.2005 *)

 • Acordul din 14.09.2007, Ministerul Afacerilor Externe

  Acordul între Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina şi guvernele celorlalte state participante la SEECP, Misiunea Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo, din partea Kosovo, în conformitate cu Rezoluţia 1.244 a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, privind aranjamentele de sediu pentru Secretariatul Consiliului Cooperării Regionale din 14.09.2007 *)

 • Acordul din 05.07.2007, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, traficului ilicit de stupefiante şi a terorismului internaţional din 05.07.2007

 • Acordul din 26.10.2004, Act Internaţional

  Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora din 26.10.2004 *)

 • Acordul din 07.05.2007, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel cu privire la cooperarea economică şi tehnică din 07.05.2007

 • Acordul din 01.10.2007, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

  Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România, Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos, pentru modificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne şi al Relaţiilor Naţionale din Regatul Ţărilor de Jos şi Ministerul Justiţiei din Regatul Ţărilor de Jos în domeniul afacerilor interne, semnat la Haga la 21 aprilie 2004, din 01.10.2007

 • Acordul din 30.04.2007, Act Internaţional

  Acordul privind transportul aerian între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007*)

 • Acordul din 24.07.2007, Guvernul României

  Acordul prin schimb de note verbale, semnate la Hanoi la 19 iunie 2007 şi, respectiv, la 24 iulie 2007, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1994

 • Acordul din 03.07.2006, Act Internaţional

  Acordul realizat prin schimbul de scrisori efectuat la Paris la 26 ianuarie 2006, respectiv la 3 iulie 2006, privind participarea României în calitate de membru cu drepturi depline la Comitetul Oţelului din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

 • Acordul din 23.08.2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Acordul cadru de împrumut între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei din 23.08.2007 *)

 • Acordul din 26.12.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul de împrumut*) între KfW, Frankfurt am Main, (KfW) şi România, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor (Împrumutatul), pentru 21.000.000 EUR – Programul privind infrastructura municipală – din 26.12.2007

 • Acordul din 04.06.2007, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

  Acordul între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea în combaterea terorismului şi a crimei organizate din 04.06.2007

 • Acordul din 04.10.2007, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Islandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor din 04.10.2007

 • Acordul din 07.09.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul cadru de împrumut între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei din 07.09.2007*)

 • Acordul din 14.11.2007, Ministerul Apărării

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană din 14.11.2007

 • Acordul din 22.11.2007, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri din 22.11.2007

 • Acordul din 09.02.2007, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activităţile la trecerea frontierei feroviare din 09.02.2007

 • Acordul din 24.07.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2006, din 24.07.2008

 • Acordul din 23.10.2007, Guvernul României

  Acordul de colaborare în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe din 23.10.2007

 • Acordul din 04.12.2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Acordul între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, pentru modificarea Acordului anual de finanţare 2006, din 04.12.2008

 • Acordul din 15.01.2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr – recolta anului de comercializare 2008-2009, din 15.01.2008

 • Acordul din 15.10.2007, Act Internaţional

  Acordul de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte din 15.10.2007

 • Acordul din 03.03.2008, Ministerul Transporturilor

  Acordul maritim între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia din 03.03.2008

 • Acordul din 08.05.2008, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora din 08.05.2008

 • Acordul din 06.03.2008, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară din 06.03.2008

 • Acordul din 13.06.2008, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

  Acordul între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor din 13.06.2008

 • Acordul din 09.06.2006, Act Internaţional

  Acordul multilateral între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia şi Misiunea Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo1) privind înfiinţarea unei zone europene comune de aviaţie din 09.06.2006 *)

 • Acordul din 27.09.2000, Guvernul României

  Acordul internaţional al cafelei 2001, din 27.09.2000 *)

 • Acordul din 30.10.2007, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică din 30.10.2007

 • Acordul din 17.12.2006, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda asupra cooperării privind implementarea în comun şi comercializarea internaţională a emisiilor, în baza Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice din 17.12.2006

 • Acordul din 21.02.2007, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt cu privire la cooperarea economică, ştiinţifică şi tehnică din 21.02.2007

 • Acordul din 18.02.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul de finanţare între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Fondul European de Investiţii din 18.02.2008

 • Acordul din 07.11.2004, Guvernul României

  Acordul de colaborare în domeniile educaţiei, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene din 07.11.2004

 • Acordul din 14.12.2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Acordul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE naţional 2006 pentru România din 14.12.2006 *)

 • Acordul din 15.09.2008, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

  Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii cu privire la cooperarea în domeniul prevenirii traficului ilicit cu substanţe nucleare şi alte materiale radioactive din 15.09.2008

 • Acordul din 05.03.2004, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi medicinei din 05.03.2004

 • Acordul din 07.02.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniul energiei din 07.02.2008

 • Acordul din 12.03.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul de colaborare între Ministerul Economiei şi Finanţelor din România şi Ministerul Industriei şi Energeticii din Republica Azerbaidjan din 12.03.2008

 • Acordul din 29.05.2008, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Congo privind reglementarea datoriei Republicii Congo către România din 29.05.2008 *)

 • Acordul din 09.06.2008, Ministerul Afacerilor Externe

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi sau în dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene din 09.06.2008

 • Acordul din 19.04.2006, Ministerul Afacerilor Externe

  Acordul între Guvernul României, Consiliul de Miniştri al Serbiei şi Muntenegrului şi Guvernul Republicii Ungare privind punctul de intersecţie a frontierelor de stat ale României, Serbiei şi Muntenegrului şi Republicii Ungare, marcat prin semnul de frontieră Triplex Confinium, precum şi întreţinerea acestuia din 19.04.2006

 • Acordul din 29.05.2008, Ministerul Transporturilor

  Acordul administrativ privind cooperarea între Ministerul Transporturilor din România şi Comisia Centrală pentru Navigaţie pe Rin privind brevetele de conducător de navă şi certificatele de utilizator radar din 29.05.2008

 • Acordul din 02.06.2008, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Acordul cadru de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene în domeniul agricol din 02.06.2008

 • Acordul din 03.03.2008, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind notificarea rapidă a unui accident nuclear din 03.03.2008

 • Acordul din 02.06.2008, Ministerul Afacerilor Externe

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică din 02.06.2008

 • Acordul din 12.03.2008, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

  Acordul între statele membre şi statele partenere şi Marele Ducat al Luxemburgului, având rolul de Autoritate de management şi Autoritate de certificare, privind implementarea Programului operaţional ESPON 2013, din 12.03.2008 *)

 • Acordul din 24.06.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul între Ministerul Economiei şi Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Arabă Siriană privind acordarea de facilităţi fiscale de către Republica Arabă Siriană în favoarea misiunii diplomatice a României şi a personalului acesteia în Siria, în vederea îndeplinirii condiţiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Republicii Arabe Siriene în România şi a personalului acesteia din 24.06.2008

 • Acordul din 16.07.2008, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică din 16.07.2008

 • Acordul din 04.07.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul de amendament Nr. 1*) la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa din 04.07.2008

 • Acordul din 27.06.2008, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze asupra cooperării ştiinţifice şi tehnologice din 27.06.2008

 • Acordul din 16.07.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul 2006 de sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România din 16.07.2007 *)

 • Acordul din 09.02.1959, Guvernul României

  Acordul între Republica Populară Română şi Republica Franceză privind reglementarea problemelor financiare în suspensie dintre cele două ţări din 09.02.1959

 • Acordul din 30.03.1960, Guvernul României

  Acordul între Republica Populară Română şi Statele Unite ale Americii privind problemele financiare dintre cele două ţări din 30.03.1960

 • Acordul din 03.07.1963, Act Internaţional

  Acordul între Republica Populară Română şi Republica Austria pentru reglementarea problemelor financiare în suspensie din 03.07.1963

 • Acordul din 21.05.1964, Guvernul României

  Acordul între Republica Populară Română şi Regatul Norvegiei privitor la reglementarea unor probleme financiare din 21.05.1964

 • Acordul din 22.06.1965, Guvernul României

  Acordul între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Turcia pentru reglementarea problemelor financiare în suspensie din 22.06.1965

 • Acordul din 08.05.1967, Guvernul României

  Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Regatului Olandei privind reglementarea problemelor financiare în suspensie din 08.05.1967

 • Acordul din 13.11.1970, Guvernul României

  Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România, pe de-o parte, şi Guvernul Regatului Belgiei şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg, pe de altă parte, privind reglementarea problemelor financiare în suspensie din 13.11.1970 *)

 • Acordul din 12.01.1976, Guvernul României

  Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord referitor la reglementarea unor probleme financiare din 12.01.1976

 • Acordul din 24.07.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul României privind colaborarea tehnică pentru anul 2006, din 24.07.2008

 • Acordul din 25.07.2007, Act Internaţional

  Acordul privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European din 25.07.2007 *)

 • Acordul din 07.06.2007, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Nord – Est din 07.06.2007

 • Acordul din 28.10.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul privind Amendamentul nr. 4 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. (AND) la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

 • Acordul din 26.05.2000, Act Internaţional

  Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile de navigaţie interioare (ADN) din 26.05.2000

 • Acordul din 28.12.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din 28.12.2007 *)

 • Acordul din 11.09.2008, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est din 11.09.2008

 • Acordul din 25.07.2007, Act Internaţional

  Acordul privind un program de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în România între România şi Regatul Norvegiei din 25.07.2007 *)

 • Acordul din 07.06.2007, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Bucureşti Ilfov din 07.06.2007

 • Acordul din 28.10.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul privind Amendamentul nr. 2 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

 • Acordul din 26.05.2000, Act Internaţional

  Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile de navigaţie interioare (ADN) – Partea a II-a – din 26.05.2000

 • Acordul din 28.12.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu*) (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu din 28.12.2007

 • Acordul din 11.09.2008, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti-Ilfov din 11.09.2008

 • Acordul din 15.06.2007, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Vest din 15.06.2007

 • Acordul din 28.10.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul privind Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi”, semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

 • Acordul din 11.09.2008, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest din 11.09.2008

 • Acordul din 07.06.2007, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Nord – Vest din 07.06.2007

 • Acordul din 28.10.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul privind Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

 • Acordul din 11.09.2008, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest din 11.09.2008

 • Acordul din 15.06.2007, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Sud – Vest Oltenia din 15.06.2007

 • Acordul din 28.10.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

 • Acordul din 11.09.2008, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Vest Oltenia din 11.09.2008

 • Acordul din 19.06.2007, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Centru din 19.06.2007

 • Acordul din 28.10.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

 • Acordul din 11.09.2008, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru din 11.09.2008

 • Acordul din 07.06.2007, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Sud – Est din 07.06.2007

 • Acordul din 28.10.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

 • Acordul din 11.09.2008, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est din 11.09.2008

 • Acordul din 07.06.2007, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Sud – Muntenia din 07.06.2007

 • Acordul din 28.10.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

 • Acordul din 11.09.2008, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Muntenia din 11.09.2008

 • Acordul din 18.06.2007, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din 18.06.2007

 • Acordul din 28.10.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

 • Acordul din 11.09.2008, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din 11.09.2008

 • Acordul din 07.06.2007, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din 07.06.2007

 • Acordul din 28.10.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

 • Acordul din 11.09.2008, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din 11.09.2008

 • Acordul din 10.11.1960, Guvernul României

  Acordul între Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord referitor la reglementarea de probleme financiare din 10.11.1960

 • Acordul din 10.01.2008, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic din 10.01.2008

 • Acordul din 28.10.2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Acordul privind Amendamentul nr. 1 la Contractul de finanţare, convenit între România, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti “METROREX” – S.A. la Bucureşti la 28 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 6 noiembrie 2008*)

 • Acordul din 11.09.2008, Act Internaţional

  Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 încheiat între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic din 11.09.2008