19 Aprilie, 2019
 • Regulamentul nr. 1991/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1991/2003 de modificare, pentru a douăzeci şi patra oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 2/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 2/2006 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de depunere şi retragere de numerar ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei Statului

 • Regulamentul nr. 2/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare

 • Regulamentul nr. 20/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

 • Regulamentul nr. 20/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 20/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă

 • Regulamentul nr. 20/2005, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 20/2005 de modificare a Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru pieţele reglementate

 • Regulamentul nr. 2018/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 2018/2005 de modificare, pentru a cincizeci şi noua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 2034/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 2034/2004 de modificare, pentru a patruzecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 2049/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 2049/2003 de modificare, pentru a douăzeci şi cincea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 2083/2002, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 2083/2002 de modificare, pentru a opta oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 21/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 21/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al poziţiilor din securitizare

 • Regulamentul nr. 21/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 21/2006 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

 • Regulamentul nr. 2100/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 2100/2005 de modificare, pentru a şaizecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 2119/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 2119/2003 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irakul şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96

 • Regulamentul nr. 2145/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 2145/2004 de modificare, pentru a patruzeci şi una oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 215/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 215/2003 de modificare, pentru a zecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 467/2001

 • Regulamentul nr. 2157/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 2157/2003 de modificare, pentru a douăzeci şi şasea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 22/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii

 • Regulamentul nr. 22/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 22/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii

 • Regulamentul nr. 2204/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 2204/2003 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irakul şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96

 • Regulamentul nr. 2233/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 2233/2004 de modificare, pentru a doua oară, a Regulamentului (CE) nr. 1763/2004 pentru impunerea unor măsuri restrictive în vederea susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPI)

 • Regulamentul nr. 2271/1996, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 2271/1996 privind protecţia împotriva efectelor aplicării extra-teritoriale a legislaţiei adoptate de o ţară terţă, şi acţiunile în baza acesteia sau care rezultă din aceasta

 • Regulamentul nr. 23/2006, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 23/2006 de modificare, pentru a opta oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1763/2004 pentru impunerea unor măsuri restrictive în vederea susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPI)

 • Regulamentul nr. 23/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 23/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora

 • Regulamentul nr. 23/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

 • Regulamentul nr. 234/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 234/2004 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Liberia şi abrogarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.030/2003 şi publicarea actelor privind modificarea acestuia

 • Regulamentul nr. 24/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 • Regulamentul nr. 24/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 24/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru riscul operaţional ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

 • Regulamentul nr. 244/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 244/2003 de modificare, pentru a unsprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 467/2001

 • Regulamentul nr. 246/2006, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 246/2006 de modificare, pentru a şaizeci şi treia oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 2488/2000, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 2488/2000 de menţinere a îngheţării fondurilor pentru dl. Milosevici şi persoanele asociate acestuia şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1294/1999 şi 607/2000 şi a art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 926/98

 • Regulamentul nr. 25/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 25/2006 privind cerinţele de transparenţă şi de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 • Regulamentul nr. 25/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marjă

 • Regulamentul nr. 250/2006, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 250/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 560/2005 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din statul Cote D’Ivoire

 • Regulamentul nr. 26/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al poziţiilor din securitizare

 • Regulamentul nr. 27/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii

 • Regulamentul nr. 28/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora

 • Regulamentul nr. 29/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional

 • Regulamentul nr. 3/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 3/2006 al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi al Băncii Naţionale a României nr. 12/3/2006 pentru autorizarea agenţilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare

 • Regulamentul nr. 3/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor

 • Regulamentul nr. 30/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 • Regulamentul nr. 301/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 301/2005 de modificare, pentru a patruzeci şi patra oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 305/2006, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 305/2006 prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri

 • Regulamentul nr. 342/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 342/2003 de modificare, pentru a doisprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 350/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 350/2003 de modificare, pentru a treisprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 3541/1992, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 3541/1992 prin care se interzice satisfacerea cererilor irakiene privind contractele şi tranzacţiile a căror executare a fost afectată de Rezoluţia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi de rezoluţiile conexe

 • Regulamentul nr. 357/2006, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 357/2006 de modificare, pentru a şaizeci şi patra oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 370/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 370/2003 de modificare, pentru a paisprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 391/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 391/2004 de modificare, pentru a treizecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 4/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 4/2006 privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi abrogarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 privind autorizarea operaţiunilor valutare

 • Regulamentul nr. 4/2006, Fondul de Garantare a Depozitelor

  Regulamentul nr. 4/2006 pentru modificarea şi completarea Statutului Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi a unor reglementări emise de acesta

 • Regulamentul nr. 414/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 414/2003 de modificare, pentru a cincisprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 416/2006, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 416/2006 de modificare, pentru a noua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1763/2004 pentru impunerea unor măsuri restrictive în vederea susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPI)

 • Regulamentul nr. 5/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 5/2006 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Regulamentul nr. 5/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi abrogarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 7/2005 privind măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operaţiunilor în conturi de depozit în moneda naţională (leu)

 • Regulamentul nr. 524/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 524/2004 de modificare, pentru a treizeci şi una oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 560/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 560/2005 prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi având în vedere situaţia din Republica Cote D’Ivoire

 • Regulamentul nr. 561/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 561/2003 de modificare, referitor la excepţiile privind îngheţarea fondurilor şi a resurselor economice, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

 • Regulamentul nr. 6/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 6/2006 privind emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la tranzacţiile cu aceste instrumente

 • Regulamentul nr. 6/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 6/2006 de modificare a Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investiţii financiare

 • Regulamentul nr. 607/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 607/2005 de modificare, pentru a patra oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1763/2004 privind impunerea unor măsuri restrictive în vederea susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPI)

 • Regulamentul nr. 667/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 667/2004 de modificare, pentru a treizeci şi doua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 68/2006, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 68/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2488/2000 de menţinere a îngheţării fondurilor pentru dl. Milosevici şi persoanele asociate acestuia

 • Regulamentul nr. 7/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Regulamentul nr. 7/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 7/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile de creditare şi de depozit acordate de aceasta băncilor, cu modificările şi completările ulterioare

 • Regulamentul nr. 717/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 717/2005 de modificare, pentru a patruzeci şi cincea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 742/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 742/2003 de modificare, pentru a şaptesprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 757/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 757/2005 de modificare, pentru a patruzeci şi şasea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 76/2006, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 76/2006 de modificare, pentru a şaizeci şi una oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 765/2006, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 765/2006 privind instituirea de măsuri restrictive împotriva preşedintelui Lukashenko şi a anumitor persoane cu funcţie oficială din Belarus

 • Regulamentul nr. 8/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 8/2006 privind standardele de cunoaştere a clientelei instituţiilor financiare nebancare

 • Regulamentul nr. 8/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 8/2006 de modificare a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale

 • Regulamentul nr. 807/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 807/2003 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a prevederilor legate de comitetele care sprijină Comisia în exercitarea puterilor ei de aplicare prevăzute în instrumentele Consiliului adoptate în acord cu procedura consultativă (unanimitate)

 • Regulamentul nr. 830/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 830/2005 de modificare, pentru a cincea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1763/2004 pentru impunerea unor măsuri restrictive în vederea susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPI)

 • Regulamentul nr. 84/2006, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 84/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1183/2005 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor care au încălcat embargoul privind armamentul impus Republicii Democrate Congo

 • Regulamentul nr. 853/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 853/2005 de modificare, pentru a patruzeci şi şaptea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 866/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 866/2003 de modificare, pentru a optsprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 881/2002, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan

 • Regulamentul nr. 881(r1)/2002, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităti care au legătură cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan

 • Regulamentul nr. 889/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 889/2005 prin care se instituie măsuri restrictive împotriva Republicii Democrate Congo şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 1727/2003

 • Regulamentul nr. 9/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 9/2006 privind executarea contractelor de garanţie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacţionare pe pieţele reglementate/sistemele alternative de tranzacţionare

 • Regulamentul nr. 924/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 924/2004 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irakul şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96

 • Regulamentul nr. 950/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 950/2004 de modificare, pentru a treizeci şi treia oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 951/2002, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 951/2002 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 979/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 979/2004 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irakul şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96

 • Regulamentul nr. 984/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 984/2004 de modificare, pentru a treizeci şi patra oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001