23 Aprilie, 2019
 • Regulamentul din 26.09.2006, Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România

  Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism din 26.09.2006

 • Regulamentul din 28.01.2005, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

  Regulamentul poştei de scrisori din 28.01.2005

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei naţionale de evaluare în sistemul de asigurări de sănătate din 04.10.2006

 • Regulamentul nr. 1012/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1012/2003 de modificare, pentru a nouăsprezecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul din 05.10.2004, Act Internaţional

  Regulamentul general al Uniunii Poştale Universale din 05.10.2004 *)

 • Regulamentul din 26.09.2006, Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România

  Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România din 26.09.2006

 • Regulamentul din 28.01.2005, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

  Regulamentul privind coletele poştale din 28.01.2005

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluare a unităţilor de dializă publice şi private din 04.10.2006

 • Regulamentul din 28.01.2005, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

  Regulamentul Aranjamentului privind serviciile de plată ale poştei din 28.01.2005

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluare a furnizorilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar din 04.10.2006

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale din 04.10.2006

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluare a spitalelor din 04.10.2006

 • Regulamentul nr. 1053/2006, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1053/2006 de modificare, pentru a zecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.763/2004 privind impunerea unor măsuri restrictive în vederea susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPII)

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate din 04.10.2006

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluare a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu din 04.10.2006

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate din 04.10.2006

 • Regulamentul nr. 1086/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1086/2004 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irakul şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96

 • Regulamentul nr. 1087/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1087/2005 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irakul şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluare a farmaciilor din 04.10.2006

 • Regulamentul nr. 11/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 11/2006 privind circuitul instrumentelor de plată de debit

 • Regulamentul nr. 11/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 11/2006 privind securitizarea creanţelor

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate din 04.10.2006

 • Regulamentul din 01.11.2006, Guvernul României

  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română – ASFR din 01.11.2006

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluare a cabinetelor de medicină dentară din 04.10.2006

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a cabinetelor de medicină dentară de la nivelul caselor de asigurări de sănătate din 04.10.2006

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice – radiologie şi imagistică medicală din 04.10.2006

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice – radiologie şi imagistică medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate din 04.10.2006

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice-analize medicale de laborator din 04.10.2006

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate din 04.10.2006

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluare a cabinetelor medicale de medicină de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic şi tratament şi centrelor de sănătate din 04.10.2006

 • Regulamentul din 04.10.2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a cabinetelor medicale de medicină de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic şi tratament şi centrelor de sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate din 04.10.2006

 • Regulamentul nr. 1183/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1183/2005 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor care încalcă embargoul privind armamentul impus Republicii Democrate Congo

 • Regulamentul nr. 1184/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1184/2003 de modificare, pentru a douăzecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1187/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1187/2004 de modificare, pentru a treizeci şi cincia oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1190/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1190/2005 de modificare, pentru a patruzeci şi opta oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 12/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 12/2006 al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi al Băncii Naţionale a României nr. 12/3/2006 pentru autorizarea agenţilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare

 • Regulamentul nr. 12/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 12/2006 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare

 • Regulamentul din 01.11.2006, Guvernul României

  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Organismului Notificat Feroviar Român din 01.11.2006

 • Regulamentul nr. 1205/2001, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1205/2001 de modificare pentru prima dată a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2488/2000 de menţinere a îngheţării fondurilor legate de domnul Milosevici şi de persoanele asociate lui

 • Regulamentul nr. 1208/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1208/2005 de modificare, pentru a şasea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1763/2004 pentru impunerea unor măsuri restrictive în vederea susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPI)

 • Regulamentul nr. 1209/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1209/2005 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 174/2005 de instituire a restricţiilor privind furnizarea de asistenţă legată de activităţi militare din Cote D’Ivoire

 • Regulamentul nr. 1210/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irakul şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96

 • Regulamentul nr. 1237/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1237/2004 de modificare, pentru a treizeci şi şasea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1264/1994, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1264/1994 prin care se interzice aprobarea cererilor autorităţilor haitiene privind contractele şi operaţiunile a căror executare a fost afectată de măsurile impuse sau hotărâte conform rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite nr. 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) şi 875 (1993)

 • Regulamentul nr. 1264/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1264/2005 de modificare, pentru a patruzeci şi noua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1277/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1277/2004 de modificare, pentru a treizeci şi şaptea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1278/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1278/2005 de modificare, pentru a cincizecea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1286/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1286/2005 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irakul şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96

 • Regulamentul nr. 13/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 13/2006 privind obligaţiunile ipotecare

 • Regulamentul nr. 13/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 13/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 • Regulamentul din 01.11.2006, Guvernul României

  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Organismului de Investigare Feroviar Român din 01.11.2006

 • Regulamentul nr. 1347/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1347/2005 de modificare, pentru a cincizeci şi una oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1378/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1378/2005 de modificare, pentru a cincizeci şi doua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 14/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 14/2005 de modificare pentru a patruzeci şi doua oară a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 14/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 14/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard

 • Regulamentul nr. 14/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 14/2006 pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare

 • Regulamentul din 01.11.2006, Guvernul României

  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Organismului de Licenţe Feroviare Român din 01.11.2006

 • Regulamentul nr. 1412/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1412/2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irakul şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96

 • Regulamentul nr. 142/2006, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 142/2006 de modificare, pentru a şaizeci şi doua oară, a Regulamentului Consiliului (CE)nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 145/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 145/2003 de modificare, pentru a noua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr 467/2001

 • Regulamentul nr. 1450/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1450/2005 de modificare a anexei V la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irakul şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96

 • Regulamentul nr. 1456/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1456/2003 de modificare, pentru a douăzeci şi una oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 15/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 15/2006 privind prezentarea recomandărilor pentru investiţii în instrumente financiare

 • Regulamentul nr. 15/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 15/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării bazate pe modele interne de rating

 • Regulamentul nr. 1551/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1551/2005 de modificare, pentru a cincizeci şi treia oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1566/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1566/2004 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irakul şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96

 • Regulamentul nr. 1580/2002, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1580/2002 de modificare, pentru a doua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 16/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 16/2006 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

 • Regulamentul nr. 1607/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1607/2003 de modificare, pentru a douăzeci şi doua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1629/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1629/2005 de modificare, pentru a cincizeci şi patra oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1636/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1636/2005 de modificare, pentru a şaptea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1763/2004 pentru impunerea unor măsuri restrictive în vederea susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPI)

 • Regulamentul nr. 1644/2002, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1644/2002 de modificare, pentru a treia oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1690/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1690/2005 de modificare, pentru a cincizeci şi cincea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 17/2005, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 17/2005 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale

 • Regulamentul nr. 17/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 17/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii

 • Regulamentul nr. 1724/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1724/2003 de modificare, pentru a douăzeci şi treia oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1728/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1728/2004 de modificare, pentru a treizeci şi opta oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1733/1994, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1733/1994 de interzicere a aprobării cererilor privind contractele şi operaţiunile a căror executare a fost afectată de Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite nr. 757 (1992) şi rezoluţiile conexe

 • Regulamentul nr. 174/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 174/2005 prin care se instituie restricţii privind furnizarea de asistenţă legată de activităţile militare din Republica Cote D’Ivoire

 • Regulamentul nr. 1754/2002, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1754/2002 de modificare, pentru a patra oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1763/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1763/2004 de impunere a unor măsuri restrictive emise în vederea susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPI)

 • Regulamentul nr. 1797/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1797/2005 de modificare, pentru a cincizeci şi şasea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1799/2003, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1799/2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irakul şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96

 • Regulamentul nr. 18/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 18/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii

 • Regulamentul nr. 18/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 • Regulamentul nr. 180/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 180/2004 de modificare pentru a douăzeci şi noua oară a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1823/2002, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1823/2002 de modificare, pentru a cincea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1824/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1824/2005 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1183/2005 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor care au încălcat embargoul privind armamentul impus Republicii Democrate Congo

 • Regulamentul nr. 1825/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1825/2005 de modificare, pentru a cincizeci şi şaptea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1840/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1840/2004 de modificare, pentru a treizeci şi noua oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1859/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1859/2005 de impunere a unor măsuri restrictive cu privire la Uzbekistan

 • Regulamentul nr. 187/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 187/2005 de modificare, pentru a patruzeci şi treia oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1893/2002, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1893/2002 de modificare, pentru a şasea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 19/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 19/2004 de modificare pentru a douăzeci şi şaptea oară a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 19/2005, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 19/2005 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2002 privind transparenţa şi integritatea pieţei RASDAQ

 • Regulamentul nr. 19/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare – CNVM

  Regulamentul nr. 19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard

 • Regulamentul nr. 19/2006, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 19/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii

 • Regulamentul nr. 1935/2002, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1935/2002 de modificare, pentru a şaptea oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1956/2005, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1956/2005 de modificare, pentru a cincizeci şi opta oară, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi asociate cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001

 • Regulamentul nr. 1965/2004, Consiliul Europei

  Regulamentul nr. 1965/2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.763/2004 pentru impunerea unor măsuri restrictive în vederea susţinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPI)