20 Martie, 2019
 • Ordonanţa nr. 1/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale

 • Ordonanţa nr. 10/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 • Ordonanţa nr. 11/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport

 • Ordonanţa nr. 12/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale din Programul SAPARD, de la bugetul de stat

 • Ordonanţa nr. 13/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006

 • Ordonanţa nr. 14/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 14/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

 • Ordonanţa nr. 15/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 15/2006 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 • Ordonanţa nr. 16/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 16/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor

 • Ordonanţa nr. 17/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Naţional George Enescu din Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Ordonanţa nr. 18/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 18/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor

 • Ordonanţa nr. 19/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Ordonanţa nr. 2/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006

 • Ordonanţa nr. 20/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 20/2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale organizaţi în ferme familiale cu caracter comercial, în perioada de preaderare la Uniunea Europeană

 • Ordonanţa nr. 21/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice

 • Ordonanţa nr. 22/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 22/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Ordonanţa nr. 23/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 23/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Ordonanţa nr. 24/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 24/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise

 • Ordonanţa nr. 25/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Ordonanţa nr. 26/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

 • Ordonanţa nr. 27/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Ordonanţa nr. 28/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordonanţa nr. 29/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 29/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Ordonanţa nr. 3/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Ordonanţa nr. 30/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 30/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

 • Ordonanţa nr. 31/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă

 • Ordonanţa nr. 32/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

 • Ordonanţa nr. 33/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române – S.A.

 • Ordonanţa nr. 34/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 34/2006 privind obligaţia transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri

 • Ordonanţa nr. 35/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordonanţa nr. 36/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

 • Ordonanţa nr. 37/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul 2006

 • Ordonanţa nr. 38/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 38/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Ordonanţa nr. 39/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006

 • Ordonanţa nr. 4/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 4/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Ordonanţa nr. 40/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Ordonanţa nr. 41/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 41/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România

 • Ordonanţa nr. 41(r1)/1998, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

 • Ordonanţa nr. 42/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006

 • Ordonanţa nr. 43(r2)/2000, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

 • Ordonanţa nr. 43/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 43/2006 pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordonanţa nr. 44/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare

 • Ordonanţa nr. 45/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităţi financiare producătorilor agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în zona montană

 • Ordonanţa nr. 46/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006

 • Ordonanţa nr. 47/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

 • Ordonanţa nr. 48/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 48/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere

 • Ordonanţa nr. 49/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 • Ordonanţa nr. 5/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Ordonanţa nr. 50/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 50/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Ordonanţa nr. 51/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură

 • Ordonanţa nr. 52/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007

 • Ordonanţa nr. 53/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 53/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

 • Ordonanţa nr. 54/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 54/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

 • Ordonanţa nr. 55/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale «Melana IV» – S.A. Săvineşti

 • Ordonanţa nr. 56/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii

 • Ordonanţa nr. 57/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

 • Ordonanţa nr. 58/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 58/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

 • Ordonanţa nr. 59/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi

 • Ordonanţa nr. 6/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

 • Ordonanţa nr. 60/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Ordonanţa nr. 61/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 61/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

 • Ordonanţa nr. 62/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Ordonanţa nr. 63/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Ordonanţa nr. 64/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Ordonanţa nr. 66(r2)/2000, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

 • Ordonanţa nr. 7(r1)/2005, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România

 • Ordonanţa nr. 7/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Ordonanţa nr. 8/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 8/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Ordonanţa nr. 9/2006, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului