24 Martie, 2019
 • Ordinul nr. 921/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public

 • Ordinul nr. 922/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public

 • Ordinul nr. 925/2006, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 925/2006 privind publicarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Democratice Etiopia

 • Ordinul nr. 9250/2006, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 9250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor

 • Ordinul nr. 927/2006, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 927/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei

 • Ordinul nr. 931/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 931/2006 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 1.005/2002 privind aprobarea criteriilor de clasificare a dispozitivelor medicale

 • Ordinul nr. 931/2006, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 931/2006 pentru completarea Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 10/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii maşinilor industriale

 • Ordinul nr. 9327/2006, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 9327/2006 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun

 • Ordinul nr. 939/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 939/2006 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 466/2006 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 94/2006, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 94/2006 privind modificarea art. 7 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului administraţiei publice nr. 449/410/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern

 • Ordinul nr. 94/2006, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol, precum şi a condiţiilor de acordare a subvenţiilor

 • Ordinul nr. 94/2006, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 94/2006 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamente individuale de protecţie

 • Ordinul nr. 94/2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 94/2006 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi a instrucţiunilor de completare a acestora în vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate

 • Ordinul nr. 941/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 941/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul piersicilor în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 781/1.477/316/2004

 • Ordinul nr. 942/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 942/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul căpşunilor în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 779/1.496/322/2004

 • Ordinul nr. 943/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 943/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul fasolei păstăi în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 773/1.492/326/2004

 • Ordinul nr. 944/2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 944/2006 pentru publicarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundaţii şi de prevenire a efectelor unor astfel de evenimente, semnat la Bucureşti la 18 mai 2006

 • Ordinul nr. 944/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 944/2006 pentru modificarea şi completarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul tomatelor în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 382/868/230/2004

 • Ordinul nr. 945/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 945/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul ciupercilor conservate şi al produselor derivate din ciuperci, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 381/866/229/2004

 • Ordinul nr. 946/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 946/2006 pentru modificarea şi completarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul castraveţilor conservaţi, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 380/864/226/2004

 • Ordinul nr. 947/2006, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 947/2006 pentru completarea Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 12/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformităţii echipamentelor individuale de protecţie

 • Ordinul nr. 947/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 947/2006 pentru modificarea şi completarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul morcovilor în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 379/867/227/2004

 • Ordinul nr. 948/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 948/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul măslinelor de masă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 378/865/228/2004

 • Ordinul nr. 949/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 949/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul sparanghelului în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 778/1.495/327/2004

 • Ordinul nr. 95/2006, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din ţări terţe

 • Ordinul nr. 95/2006, Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

  Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului

 • Ordinul nr. 95/2006, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 95/2006 privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul nr. 95/2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2005

 • Ordinul nr. 950/2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 950/2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul nr. 950/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 950/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul amestecului de fructe în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 777/1.494/321/2004

 • Ordinul nr. 951/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 951/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul produsului Zmeură în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 776/1.493/320/2004

 • Ordinul nr. 952/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 952/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul ananasului în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 775/1.476/319/2004

 • Ordinul nr. 953/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 953/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul prunelor în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 774/1.475/318/2004

 • Ordinul nr. 954/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 954/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul produsului Mazăre verde în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 772/1.474/325/2004

 • Ordinul nr. 954/2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 954/2006 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produs

 • Ordinul nr. 955/2006, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 955/2006 pentru publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.183/2005 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor care încalcă embargoul privind armamentul impus Republicii Democrate Congo, a Regulamentului Comisiei nr. 1.824/2005 şi a Regulamentului Comisiei nr. 84/2006, care îl modifică

 • Ordinul nr. 955/2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 955/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri

 • Ordinul nr. 955/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 955/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul perelor în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 780/1.497/323/2004

 • Ordinul nr. 956/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 956/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul caiselor în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 770/1.472/317/2004

 • Ordinul nr. 957/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 957/2006 pentru modificarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul produsului Mazăre rehidratată, în conservă, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 771/1.473/324/2004

 • Ordinul nr. 959/2005, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 959/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004

 • Ordinul nr. 959/2006, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 959/2006 privind intrarea în vigoare a unor tratate

 • Ordinul nr. 96/2006, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

  Ordinul nr. 96/2006 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.654/979/2005 privind introducerea unor restricţii pe drumul naţional DN 1 (E 60) sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

 • Ordinul nr. 96/2006, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 96/2006 privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut şi a modului de înregistrare a acestuia

 • Ordinul nr. 96/2006, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 96/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte un model de paşaport pentru mişcarea intracomunitară de câini, pisici şi dihori

 • Ordinul nr. 962/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 962/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

 • Ordinul nr. 963/2006, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

  Ordinul nr. 963/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 439/2002 pentru aprobarea organizării acţiunii de voluntariat în domeniul protecţiei mediului

 • Ordinul nr. 964/2006, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

  Ordinul nr. 964/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, ce se pot recolta, pe gestionari şi fonduri de vânătoare, în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007

 • Ordinul nr. 968/2006, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

  Ordinul nr. 968/2006 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea

 • Ordinul nr. 968/2006, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

  Ordinul nr. 968/2006 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului economiei şi comerţului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje

 • Ordinul nr. 97/2006, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 97/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte lista ţărilor terţe din care România autorizează importuri de carne de iepure, carne de vânat sălbatic şi de crescătorie şi condiţiile de sănătate a animalelor şi de sănătate publică şi de certificare veterinară pentru astfel de importuri

 • Ordinul nr. 97/2006, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 97/2006 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 97/2006, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 97/2006 privind modificarea art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul nr. 290/609/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sau cu metroul şi interurban, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, precum şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora

 • Ordinul nr. 9710/2006, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 9710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice

 • Ordinul nr. 972/2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 972/2006 privind aprobarea formularului Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală

 • Ordinul nr. 975/2006, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 975/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi şi a Listei contribuabililor reactivaţi

 • Ordinul nr. 976/2006, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 976/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

 • Ordinul nr. 978/2006, Ministerul Sănătăţii Publice

  Ordinul nr. 978/2006 privind etichetarea apei minerale naturale îmbuteliate utilizate în alimentaţia sugarului, în conformitate cu art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale

 • Ordinul nr. 979/2006, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

  Ordinul nr. 979/2006 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 816/2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz

 • Ordinul nr. 98/2006, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 98/2006 pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de muncă la casele teritoriale de pensii, în vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul nr. 983/2005, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Ordinul nr. 983/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004

 • Ordinul nr. 99/2006, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane

 • Ordinul nr. 99/2006, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 99/2006 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare – Runda nr. 49/2006

 • Ordinul nr. 99/2006, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  Ordinul nr. 99/2006 pentru aprobarea modelului Declaraţiei-inventar privind comisionul datorat

 • Ordinul nr. 99/2006, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 99/2006 privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 • Ordinul nr. 991/2006, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 991/2006 privind publicarea Poziţiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2005/888/PESC prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri

 • Ordinul nr. 992/2006, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 992/2006 privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 3541/92 prin care se interzice satisfacerea cererilor irakiene privind contractele şi tranzacţiile a căror executare a fost afectată de Rezoluţia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi de rezoluţiile conexe

 • Ordinul nr. 9923/2006, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 9923/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind activitatea autorităţii vamale de administrare a cotelor tarifare comunitare în România

 • Ordinul nr. 993/2006, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 993/2006 privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 305/2006 prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri

 • Ordinul nr. 994/2006, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 994/2006 privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1264/94 prin care se interzice aprobarea cererilor autorităţilor haitiene privind contractele şi operaţiunile a căror executare a fost afectată de măsurile impuse conform rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite nr. 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) şi 875 (1993)

 • Ordinul nr. 995/2006, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

  Ordinul nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

 • Ordinul nr. 995/2006, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 995/2006 privind publicarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene 94/315/PESC prin care este decisă reducerea relaţiilor economice cu Haiti în conformitate cu dispoziţiile Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 917(1994)

 • Ordinul nr. 996/2006, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 996/2006 privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1210/2003 prin care se instituie anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irakul şi se abrogă Regulamentul (CE) nr. 2465/96, modificat prin Regulamentul Consiliului nr. 1799/2003 şi prin regulamentele Comisiei 2119/2003, 2204/2003, 924/2004, 979/2004, 1086/2004, 1412/2004, 1566/2004, 1087/2005, 1286/2005 şi 1450/2005

 • Ordinul nr. 9986/2006, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 9986/2006 pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 00 19