21 Martie, 2019
 • Memorandumul din 14.12.2005, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Memorandumul de înţelegere între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Economiei şi Finanţelor din Republica Italiană în domeniul colaborării informative pentru combaterea criminalităţii economico-financiare din 14.12.2005

 • Memorandumul din 08.11.2005, Guvernul României

  Memorandumul de înţelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN) din 08.11.2005 *)

 • Memorandumul din 28.10.2005, Comunitatea Europeană

  Memorandumul de înţelegere între Comunitatea Europeană şi România privind participarea României în cadrul Programului Marco Polo1) din 28.10.2005

 • Memorandumul din 30.11.2005, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

  Memorandumul de înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului din Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor din 30.11.2005

 • Memorandumul din 05.12.2005, Comunitatea Europeană

  Memorandumul de înţelegere între Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de acţiune în domeniul energiei “Energie Inteligentă – Europa” (2003-2006) din 05.12.2005 *)

 • Memorandumul din 13.01.2006, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

  Memorandumul de înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Centrul pentru Dezvoltare şi Cercetare Inginerească, Corpul Inginerilor din Armata Statelor Unite ale Americii, privind cooperarea tehnică în domeniile gospodăririi resurselor de apă, ingineriei râurilor, gospodăririi şi restaurării zonelor umede, prevenirii inundaţiilor, managementului zonei costiere, evaluării şi remedierii mediului şi pregătirii în caz de dezastre din 13.01.2006 *)

 • Memorandumul din 20.03.2006, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

  Memorandumul de înţelegere între România şi Comunitatea Europeană*) privind participarea României la Programul comunitar pentru asigurarea interoperabilităţii serviciilor paneuropene de Guvernare pentru administraţiile publice, mediul de afaceri şi cetăţeni (IDABC) din 20.03.2006

 • Memorandumul din 21.10.2005, Ministerul Economiei şi Comerţului

  Memorandumul de cooperare economică între Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Ministerul Economiei din Republica Slovenia din 21.10.2005 *)

 • Memorandumul din 20.10.2005, Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie

  Memorandumul de colaborare între Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Ministerul Economiei şi Transporturilor din Republica Ungară din 20.10.2005

 • Memorandumul din 28.03.2006, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Memorandumul de înţelegere privind cooperarea în domeniul administraţiei publice, managementului şi organizării personalului dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne, al Administraţiei Publice şi Descentralizării din Republica Elenă din 28.03.2006

 • Memorandumul din 11.04.2006, Ministerul Justiţiei

  Memorandumul privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al României şi Departamentul Justiţiei şi Drepturilor Omului al Republicii Indonezia din 11.04.2006

 • Memorandumul din 01.07.2005, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

  Memorandumul de înţelegere din 01.07.2005 cu privire la dezvoltarea unei pieţe unice de reţele de tip broadband interconectate în totalitate la reţelele europene şi globale – Iniţiativa pentru “bSEE” – broadband în Sud-Estul Europei*)

 • Memorandumul din 28.03.2006, Autoritatea Naţională a Vămilor

  Memorandumul de înţelegere între Autoritatea Naţională a Vămilor din subordinea Ministerului Finanţelor Publice, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, din România şi Administraţia Generală a Vămilor Republicii Populare Chineze privind cooperarea şi asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal din 28.03.2006

 • Memorandumul din 12.05.2006, Guvernul României

  Memorandumul de finanţare între Ministerul Integrării Europene şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinanţarea şi administrarea proiectului “Extinderea implementării Agendei locale 21 în România”, semnat la Bucureşti la 12 mai 2006

 • Memorandumul din 19.10.2005, Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie

  Memorandumul de înţelegere între Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Corporaţia pentru Mici Afaceri din Republica Coreea din 19.10.2005 *)

 • Memorandumul din 22.08.2006, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

  Memorandumul de înţelegere între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Republica Kenya privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului din 22.08.2006 *)

 • Memorandumul din 02.02.2006, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reconstrucţia secţiunilor de infrastructură feroviară şi rutieră distruse de inundaţii în lunile iulie şi august 2005 în judeţele Giurgiu, Vrancea şi Bacău, România” din 02.02.2006

 • Memorandumul din 15.06.2006, Guvernul României

  Memorandumul de înţelegere între Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului din 15.06.2006

 • Memorandumul din 10.03.2006, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Construirea infrastructurii rutiere şi feroviare de acces la cel de-al doilea pod peste Dunăre la Calafat-Vidin (teritoriul românesc)” din 10.03.2006

 • Memorandumul din 15.06.2006, Guvernul României

  Memorandumul de înţelegere între autorităţile competente ale României şi Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului din 15.06.2006

 • Memorandumul din 10.03.2006, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Varianta de ocolire Lugoj, localizată în judeţul Timiş, România” din 10.03.2006

 • Memorandumul din 10.03.2006, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistenţă tehnică pentru suport instituţional şi pentru elaborarea unui plan general de transport în România” din 10.03.2006

 • Memorandumul din 10.03.2006, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistenţă tehnică privind elaborarea portofoliului de proiecte pentru Fondul de coeziune în sectorul rutier, în România” din 10.03.2006

 • Memorandumul din 10.03.2006, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistenţă tehnică privind elaborarea portofoliului de proiecte pentru Fondul de coeziune în sectorul feroviar, în România” din 10.03.2006

 • Memorandumul din 10.03.2006, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării şi studiile aferente” din 10.03.2006

 • Memorandumul din 10.03.2006, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistenţă tehnică privind elaborarea portofoliului de proiecte pentru fondurile structurale în sectorul rutier localizate în regiunile de nord-vest, nord-est, est, sud-est, sud şi în centrul României” din 10.03.2006

 • Memorandumul din 10.03.2006, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Modernizarea sistemelor de apă potabilă şi canalizare şi construirea unei staţii noi de epurare a apelor uzate în Galaţi, România” din 10.03.2006

 • Memorandumul din 10.03.2006, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Bacău şi în zonele învecinate, judeţul Bacău, România” din 10.03.2006

 • Memorandumul din 10.03.2006, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş, România” din 10.03.2006

 • Memorandumul din 10.03.2006, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în oraşele Deva şi Hunedoara, judeţul Hunedoara, România” din 10.03.2006

 • Memorandumul din 10.03.2006, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de apă uzată din oraşul Suceava, localizat în judeţul Suceava, România” din 10.03.2006

 • Memorandumul din 10.03.2006, Comisia Europeană

  Memorandumul de finanţare între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de mediu în România” din 10.03.2006