26 August, 2019
 • Legea nr. 82/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 82/2006 pentru acceptarea amendamentelor la art. 25 şi 26 din Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale, încheiată la Helsinki la 17 martie 1992, care au fost adoptate la Madrid la 28 noiembrie 2003, prin Decizia III/1, la cea de-a 3-a Reuniune a părţilor la Convenţie

 • Legea nr. 83/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 83/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 2003

 • Legea nr. 84/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 84/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

 • Legea nr. 85/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Legea nr. 86/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

 • Legea nr. 87/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

 • Legea nr. 88/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 88/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005

 • Legea nr. 89/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 89/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale

 • Legea nr. 9/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 9/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Legea nr. 90/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 90/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2005 pentru reglementarea unor probleme financiare în anul 2005 în domeniul asigurărilor pentru şomaj

 • Legea nr. 91/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 91/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2005

 • Legea nr. 92/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 92/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari S.U.A., dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului Economia bazată pe cunoaştere, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

 • Legea nr. 93/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 93/2006 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind inventarierea înţelegerilor bilaterale încheiate între România şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005

 • Legea nr. 94/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 94/2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional convenit prin notele verbale schimbate între Ministerul Afacerilor Externe din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Albania, în numele Guvernului României şi al Consiliului de Miniştri al Republicii Albania, transmise la Bucureşti la 26 mai 2005 şi, respectiv, la Tirana la 15 iulie 2005

 • Legea nr. 95/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 96/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Legea nr. 97/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 97/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Legea nr. 98/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 98/2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea şi gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005

 • Legea nr. 99/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 99/2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind navigaţia pe căile navigabile interioare, semnat la Bucureşti la 1 noiembrie 2005