• Legea nr. 44/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Legea nr. 440/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 440/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2006 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID)-B, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006

 • Legea nr. 441/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată

 • Legea nr. 442/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 442/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Legea nr. 443/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 443/2006 privind răspunderea coordonatorilor pe aeroporturile civile

 • Legea nr. 444/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 444/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Legea nr. 445/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 445/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

 • Legea nr. 446/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare

 • Legea nr. 447/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 447/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006

 • Legea nr. 448/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Legea nr. 449/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 449/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Legea nr. 45/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Legea nr. 450/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 450/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

 • Legea nr. 451/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 451/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 • Legea nr. 452/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 452/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2006 privind obligaţia transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri

 • Legea nr. 453/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România

 • Legea nr. 454/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 454/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice

 • Legea nr. 455/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 455/2006 pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România

 • Legea nr. 456/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 456/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006

 • Legea nr. 457/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 457/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006

 • Legea nr. 458/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 458/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România

 • Legea nr. 459/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 459/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Legea nr. 46/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 46/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat

 • Legea nr. 460/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 460/2006 pentru înfiinţarea satului Comasca prin reorganizarea comunei Oinacu, judeţul Giurgiu

 • Legea nr. 461/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 461/2006 pentru înfiinţarea comunei Livezile, judeţul Timiş, prin reorganizarea comunei Banloc

 • Legea nr. 462/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 462/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Legea nr. 463/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 463/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă

 • Legea nr. 464/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 464/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

 • Legea nr. 465/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 465/2006 pentru modificarea art. II al titlului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002

 • Legea nr. 466/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 466/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

 • Legea nr. 467/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor

 • Legea nr. 468/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 468/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere

 • Legea nr. 469/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 469/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 • Legea nr. 47/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială

 • Legea nr. 470/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 470/2006 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Primăria Municipiului Bucureşti pentru Proiectul privind Staţia pentru tratarea apelor uzate Bucureşti-Glina, Faza A, semnat la Bucureşti la 29 mai 2006

 • Legea nr. 473/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 473/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD

 • Legea nr. 474/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 474/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

 • Legea nr. 475/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 475/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul 2006

 • Legea nr. 476/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 476/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 • Legea nr. 477/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 477/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii

 • Legea nr. 478/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 478/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006

 • Legea nr. 479/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 479/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 • Legea nr. 48/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 48/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2005 privind utilizarea unor sume încasate în valută din activitatea de privatizare

 • Legea nr. 480/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 480/2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată

 • Legea nr. 481/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 481/2006 pentru completarea art. 129 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Legea nr. 482/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi

 • Legea nr. 483/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 483/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

 • Legea nr. 485/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 485/2006 privind modificarea alin. (3) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanţele diplomatice ale României

 • Legea nr. 486/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007

 • Legea nr. 487/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 487/2006 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007

 • Legea nr. 49/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Legea nr. 490/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 490/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 şi 2004 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Legea nr. 491/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 491/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

 • Legea nr. 495/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 495/2006 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalităţii, semnată la Madrid la 30 martie 2006

 • Legea nr. 496/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 496/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2006 pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 498/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 498/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2006 pentru modificarea art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 499/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 499/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

 • Legea nr. 5/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2003

 • Legea nr. 50/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 50/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Legea nr. 500/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 500/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

 • Legea nr. 501/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 501/2006 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

 • Legea nr. 502/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 503/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 503/2006 pentru ratificarea Acordului, semnat la Bucureşti la 25 septembrie 2006, privind amendarea Acordului central european de comerţ liber (C.E.F.T.A.), adoptat la Cracovia la 21 decembrie 1992

 • Legea nr. 505/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 505/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Legea nr. 51/2006, Parlamentul României

  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 • Legea nr. 52/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Legea nr. 53/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2006 pentru înfiinţarea satelor Dobrinăuţi-Hapăi, Maghera şi Pustoaia prin reorganizarea comunei Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani

 • Legea nr. 54/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie

 • Legea nr. 55/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară

 • Legea nr. 56/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei

 • Legea nr. 57/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 57/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare

 • Legea nr. 58/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 58/2006 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România şi Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2005, şi pentru reglementarea unor măsuri referitoare la reprezentarea României la Eurojust, în perioada ce precedă aderării şi după data aderării la Uniunea Europeană

 • Legea nr. 59/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 59/2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2005

 • Legea nr. 6/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 6/2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2003

 • Legea nr. 60/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Confederaţia Elveţiană privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni transnaţionale, semnat la Bucureşti la 19 septembrie 2005

 • Legea nr. 608(r1)/2001, Parlamentul României

  Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor

 • Legea nr. 61/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2006 pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992

 • Legea nr. 62/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2006 privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

 • Legea nr. 63/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare

 • Legea nr. 64/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 65/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 65/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

 • Legea nr. 66/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 66/2006 pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca Sărbătoarea etniei romilor din România

 • Legea nr. 67/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora

 • Legea nr. 68/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 68/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Legea nr. 69/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 69/2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Legea nr. 7/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 • Legea nr. 7(r1)/1996, Parlamentul României

  Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Legea nr. 70/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 70/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Legea nr. 71/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 71/2006 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor în timpul transportului internaţional (revizuită), semnată la Chişinău la 6 noiembrie 2003

 • Legea nr. 72/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 72/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă

 • Legea nr. 73/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 73/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală

 • Legea nr. 74/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 74/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 75/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 75/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2004 privind aprobarea Programului de dezvoltare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi în perioada mai 2004 – noiembrie 2005

 • Legea nr. 76/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 76/2006 pentru aprobarea O.U.G nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Sucursala ROMAG-TERMO şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale

 • Legea nr. 77/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 77/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat pentru Cancelaria Primului-Ministru

 • Legea nr. 78/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 78/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005

 • Legea nr. 79/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 79/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor

 • Legea nr. 8/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 • Legea nr. 80/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 80/2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

 • Legea nr. 81/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 81/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole