• Legea nr. 363/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea I Reţele de transport

 • Legea nr. 364/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 364/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Legea nr. 365/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 365/2006 pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice

 • Legea nr. 365(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic

 • Legea nr. 366/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 366/2006 pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 • Legea nr. 367/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 367/2006 pentru acceptarea de către România a Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005

 • Legea nr. 368/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 368/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea şi utilizarea materialelor forestiere de reproducere

 • Legea nr. 369/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 369/2006 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005

 • Legea nr. 37/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară

 • Legea nr. 370/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 370/2006 pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora

 • Legea nr. 371/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 371/2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 • Legea nr. 372/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 372/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

 • Legea nr. 373/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 373/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto

 • Legea nr. 374/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Legea nr. 375/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 375/2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2005 pentru abrogarea alin. (2) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor

 • Legea nr. 376/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 376/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Legea nr. 377/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 377/2006 privind înfiinţarea Centrului Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii – Bucureşti

 • Legea nr. 378/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 378/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2006 privind autorizarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială de a încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligaţiei de compensare asumate de această firmă în cadrul contractului de achiziţie încheiat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Societatea Comercială COMICEX – S.A.

 • Legea nr. 379/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 379/2006 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de acţiune în domeniul energiei Energie Inteligentă – Europa (2003-2006), semnat la Bucureşti la 5 decembrie 2005 şi la Bruxelles la 12 decembrie 2005

 • Legea nr. 38/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 38/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România

 • Legea nr. 380/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 380/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 • Legea nr. 381/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 381/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Legea nr. 381/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 381/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora

 • Legea nr. 382/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 382/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative

 • Legea nr. 383/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 383/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române – S.A.

 • Legea nr. 384/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

 • Legea nr. 385/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 385/2006 pentru aprobarea plăţii unor contribuţii voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului

 • Legea nr. 386/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 386/2006 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2006-2010, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul Calea Ferată Trans-Europeană (TER) privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992

 • Legea nr. 387/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 387/2006 privind modificarea art. 1 din Legea nr. 476/2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene

 • Legea nr. 388/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 388/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului Iniţiativa Copiii Străzii, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005

 • Legea nr. 389/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 389/2006 pentru ratificarea Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 • Legea nr. 389/2005, Parlamentul României

  Legea calului nr. 389/2005

 • Legea nr. 39/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 39/2006 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art. 22 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state şi a art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România

 • Legea nr. 390/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 390/2006 pentru completarea Legii apiculturii nr. 89/1998

 • Legea nr. 391/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 391/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

 • Legea nr. 392/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 392/2006 pentru abrogarea unor acte normative

 • Legea nr. 393/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924

 • Legea nr. 394/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 394/2006 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea

 • Legea nr. 395/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 395/2006 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României

 • Legea nr. 396/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

 • Legea nr. 396/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 396/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa

 • Legea nr. 397/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 397/2006 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată

 • Legea nr. 398/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 398/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare

 • Legea nr. 398/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 398/2005 privind aprobarea OUG 136/2005 pentru ratificarea Protocolului la Convenţia dintre MAI din România şi MAE din R. Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri Mihai Viteazul, şi a Protocolului la Convenţia dintre MAI din România şi MAE din R. Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri Mihai Viteazul

 • Legea nr. 399/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 399/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian

 • Legea nr. 399/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 399/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 • Legea nr. 4/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2006 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora

 • Legea nr. 40/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 40/2006 pentru aprobarea participării României la Comitetul Zangger şi la Grupul furnizorilor nucleari pentru controlul exporturilor în vederea neproliferării armelor nucleare

 • Legea nr. 400/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 400/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

 • Legea nr. 400/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 400/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale Apele Române

 • Legea nr. 401/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 401/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Legea nr. 402/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic

 • Legea nr. 403/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 403/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 • Legea nr. 403/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 403/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

 • Legea nr. 404/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 404/2006 privind finanţarea asistenţei pentru dezvoltare din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare

 • Legea nr. 405/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 405/2006 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Legea nr. 406/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 406/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 • Legea nr. 407/2006, Parlamentul României

  Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Legea nr. 407/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice

 • Legea nr. 408/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 408/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României

 • Legea nr. 408/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 408/2006 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Spania în domeniul securităţii sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006

 • Legea nr. 409/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 409/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005

 • Legea nr. 409/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 409/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2005 privind accelerarea absorbţiei fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinanţare cu activele achiziţionate în cadrul proiectelor SAPARD

 • Legea nr. 41/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 41/2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, semnat la Tbilisi la 30 aprilie 1999

 • Legea nr. 410/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 410/2005 privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003

 • Legea nr. 410/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 410/2006 pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferenţiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006

 • Legea nr. 411/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 411/2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005

 • Legea nr. 411/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 411/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 412/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 412/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

 • Legea nr. 412/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 412/2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Baku la 14 martie 2006

 • Legea nr. 413/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 413/2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federaţiei Ruse şi al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005

 • Legea nr. 414/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 414/2006 pentru aderarea Guvernului României la Convenţia privind Organizaţia Hidrografică Internaţională, adoptată la Monaco la 3 mai 1967

 • Legea nr. 415/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 415/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare

 • Legea nr. 416/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 416/2006 pentru modificarea alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

 • Legea nr. 417/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 417/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006

 • Legea nr. 418/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 418/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan Superschi în Carpaţi

 • Legea nr. 419/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 419/2006 pentru ratificarea Amendamentului la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005 prin Actul final al Conferinţei pentru analiza şi adoptarea amendamentelor propuse pentru Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, semnat de România la Viena la 8 iulie 2005

 • Legea nr. 42/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 42/2006 pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, adoptat la Baku la 31 octombrie 2003

 • Legea nr. 420/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 420/2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005

 • Legea nr. 421/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 421/2006 privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a unor tratate internaţionale în domeniul comerţului şi cooperării economice

 • Legea nr. 422/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri

 • Legea nr. 422(r1)/2001, Parlamentul României

  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 • Legea nr. 423/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 423/2006 privind reorganizarea comunei Rozavlea, judeţul Maramureş

 • Legea nr. 424/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 424/2006 pentru modificarea art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale

 • Legea nr. 425/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 425/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului

 • Legea nr. 426/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 426/2006 pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 • Legea nr. 427/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 427/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

 • Legea nr. 428/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 428/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995

 • Legea nr. 429/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 429/2006 pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război

 • Legea nr. 43/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 43/2006 pentru acceptarea amendamentului, adoptat la Istanbul la 25 iunie 2004, la Carta Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, adoptată la Yalta la 5 iunie 1998

 • Legea nr. 430/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 430/2006 privind completarea art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 • Legea nr. 431/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 431/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România

 • Legea nr. 432/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 432/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate

 • Legea nr. 433/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 433/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 • Legea nr. 434/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 434/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2006 pentru modificarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

 • Legea nr. 435/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

 • Legea nr. 436/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 436/2006 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru asigurarea interoperabilităţii serviciilor paneuropene de eGuvernare pentru administraţiile publice, mediul de afaceri şi cetăţeni (IDABC), semnat la Bucureşti la 20 martie 2006 şi la Bruxelles la 20 aprilie 2006, şi pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare aferente participării la acest program în anii 2006-2009

 • Legea nr. 437/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 437/2006 pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 şi intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002 privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internaţional şi a Organizaţiei de telecomunicaţii spaţiale Intersputnik, încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972

 • Legea nr. 438/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 438/2006 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la imunităţile de jurisdicţie ale statelor şi ale bunurilor acestora, adoptată la 2 decembrie 2004 la New York, semnată de România la New York la 15 septembrie 2005

 • Legea nr. 439/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 439/2006 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru