21 August, 2019
 • Legea nr. 274/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 274/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă

 • Legea nr. 275/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Legea nr. 276/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 276/2006 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

 • Legea nr. 277/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 277/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002

 • Legea nr. 278/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi

 • Legea nr. 279/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 279/2006 privind personalizarea centralizată a paşapoartelor cu date biometrice

 • Legea nr. 28/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 28/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2005*) privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare

 • Legea nr. 280/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 280/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 • Legea nr. 281/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 281/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

 • Legea nr. 282/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 282/2006 pentru modificarea anexei nr. I la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Legea nr. 283/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 283/2006 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2005 dintre Guvernul României, în numele României, şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti la 29 decembrie 2005 şi, respectiv, la Bruxelles la 3 ianuarie 2006

 • Legea nr. 284/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 284/2006 pentru aderarea României la Convenţia privind limitarea răspunderii pentru creanţe maritime şi la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizaţiei Maritime Internaţionale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996

 • Legea nr. 285/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 285/2006 privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenţia de la Haga din 1954 pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999

 • Legea nr. 286/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Legea nr. 287/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 287/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

 • Legea nr. 288/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 289/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 289/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Legea nr. 29/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 29/2006 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Legea nr. 290/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 290/2006 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004

 • Legea nr. 291/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 291/2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată

 • Legea nr. 292/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 292/2006 pentru modificarea şi completarea art. 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Legea nr. 293/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 293/2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenţia Espoo (Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Sofia la 27 februarie 2001

 • Legea nr. 294/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 294/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005

 • Legea nr. 295/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 295/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 28 octombrie 2005

 • Legea nr. 296/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 296/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Ungară în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005

 • Legea nr. 297/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 297/2006 pentru aprobarea preluării de către Societatea Naţională Nuclearelectrica – S.A. de la rezerva de stat a cantităţii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în funcţiune a Unităţii 2 CNE Cernavodă

 • Legea nr. 298/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 298/2006 privind informarea publicului asupra modalităţii de interpretare play-back de către artiştii interpreţi vocali în timpul spectacolelor sau concertelor

 • Legea nr. 299/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 299/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport

 • Legea nr. 3/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005

 • Legea nr. 30/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

 • Legea nr. 300/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 300/2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 2005

 • Legea nr. 301/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

 • Legea nr. 302/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 302/2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002

 • Legea nr. 303/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 303/2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economică şi tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006

 • Legea nr. 304/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 304/2006 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2005 şi la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001

 • Legea nr. 305/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 305/2006 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice, adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986, şi a Protocolului de amendare a Convenţiei europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006

 • Legea nr. 306/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 306/2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre România şi Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România şi Republica Slovacă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994

 • Legea nr. 307/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

 • Legea nr. 308/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 308/2006 pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi

 • Legea nr. 309/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 309/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

 • Legea nr. 31/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor

 • Legea nr. 310/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 310/2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Legea nr. 311/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 311/2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Legea nr. 311(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003

 • Legea nr. 312/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 312/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Legea nr. 313/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 313/2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2005 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003

 • Legea nr. 314/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 314/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 315/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar

 • Legea nr. 316/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 316/2006 pentru completarea art. 5 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, şi a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu în România

 • Legea nr. 317/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 317/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 318/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 318/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG-TERMO şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale

 • Legea nr. 319/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă

 • Legea nr. 32/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare

 • Legea nr. 320/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 320/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole

 • Legea nr. 321/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Cancelariei Primului-Ministru pentru această activitate

 • Legea nr. 322/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 322/2006 pentru declararea comunei Livada, judeţul Satu Mare, oraş

 • Legea nr. 323/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 323/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Legea nr. 324/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 324/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Legea nr. 325/2006, Parlamentul României

  Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

 • Legea nr. 326/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 326/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 • Legea nr. 327/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune

 • Legea nr. 328/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Legea nr. 329/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 329/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Legea nr. 33/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 33/2006 privind băncile de credit ipotecar

 • Legea nr. 330/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 330/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free

 • Legea nr. 331/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 331/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

 • Legea nr. 332/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 332/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană

 • Legea nr. 333/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri

 • Legea nr. 334/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Legea nr. 335/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 335/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 167 1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Legea nr. 336/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 336/2006 privind modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti

 • Legea nr. 337/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Legea nr. 338/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 338/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Legea nr. 339/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 339/2006 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001

 • Legea nr. 34/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 34/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

 • Legea nr. 340/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 340/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

 • Legea nr. 341/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 341/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Legea nr. 342/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 342/2006 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Legea nr. 343/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 344/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

 • Legea nr. 345/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 345/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

 • Legea nr. 346/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

 • Legea nr. 347/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 347/2006 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Legea nr. 348/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetăţenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 • Legea nr. 349/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 349/2006 pentru completarea Decretului-nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Legea nr. 35/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 35/2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie

 • Legea nr. 350/2006, Parlamentul României

  Legea tinerilor nr. 350/2006

 • Legea nr. 351/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 351/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din România

 • Legea nr. 352/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 352/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Legea nr. 353/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 353/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Legea nr. 354/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 354/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea art. XVII alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Legea nr. 355/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 355/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2006 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state

 • Legea nr. 356/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Legea nr. 357/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 357/2006 pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare

 • Legea nr. 358/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 358/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent

 • Legea nr. 359/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 359/2006 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania

 • Legea nr. 36/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 36/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Legea nr. 360/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 360/2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

 • Legea nr. 361/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 361/2006 privind reorganizarea comunei Găneşti, judeţul Mureş

 • Legea nr. 362/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 362/2006 privind reorganizarea comunei Crăciuneşti, judeţul Mureş