• Legea nr. 186(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise

 • Legea nr. 187/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 187/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

 • Legea nr. 188/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 188/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii

 • Legea nr. 189/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unităţile şi instituţiile de învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Legea nr. 19/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 19/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Legea nr. 190/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 190/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor

 • Legea nr. 191/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 191/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Legea nr. 192/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 • Legea nr. 193/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă

 • Legea nr. 193(r1)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori

 • Legea nr. 194/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 194/2006 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române

 • Legea nr. 195/2006, Parlamentul României

  Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006

 • Legea nr. 196/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 196/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România

 • Legea nr. 197/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 197/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 • Legea nr. 198/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 198/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD

 • Legea nr. 199/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Legea nr. 199(r2)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei

 • Legea nr. 2/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 2/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe

 • Legea nr. 20/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 20/2006 pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a II-a Apa

 • Legea nr. 200/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

 • Legea nr. 201/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 201/2006 privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studenţeşti private

 • Legea nr. 202/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Legea nr. 203/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 203/2006 privind reorganizarea Ansamblului Folcloric Rapsodia Călimanilor din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în Centrul Cultural Topliţa şi trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Legea nr. 204/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 • Legea nr. 205/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006

 • Legea nr. 206/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 206/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Naţional George Enescu din Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Legea nr. 207/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 207/2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 • Legea nr. 208/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 208/2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2004, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 • Legea nr. 209/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 209/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor

 • Legea nr. 21/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 21/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2005 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii

 • Legea nr. 210/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 210/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 • Legea nr. 211/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 211/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 • Legea nr. 212/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 212/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă

 • Legea nr. 213/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 213/2006 privind aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2005, aferent Acordului de împrumut dintre Societatea Comercială Compania de Apă Someş – S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea obiectivului de investiţii Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localităţi urbane din bazinul hidrografic Someş-Tisa, inclus în programul Dezvoltarea infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii (SAMTID), faza I

 • Legea nr. 214/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 214/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Turcia privind asistenţa judiciară în materie civilă, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005

 • Legea nr. 215/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 215/2006 pentru modificarea art. 5 şi 6 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Legea nr. 216/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 216/2006 pentru ratificarea Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar susţinut de mai mulţi finanţatori pentru sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005-2015, semnat la Bucureşti la 17 noiembrie 2005

 • Legea nr. 217/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici – Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 • Legea nr. 218/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 218/2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 • Legea nr. 219/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 219/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 2001 – septembrie 2004 pentru personalul didactic din învăţământul de stat

 • Legea nr. 22/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 22/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987

 • Legea nr. 220/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 220/2006 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), adoptat la Kiev la 6 martie 2002, semnat de Guvernul României la Istanbul la 8 noiembrie 2005

 • Legea nr. 221/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 221/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României

 • Legea nr. 222/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 222/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană

 • Legea nr. 223/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 223/2006 pentru modificarea şi completarea Legii arendării nr. 16/1994

 • Legea nr. 224/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 224/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Legea nr. 225/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 225/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

 • Legea nr. 226/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale

 • Legea nr. 227/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

 • Legea nr. 228/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 228/2006 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică

 • Legea nr. 229/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 229/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane

 • Legea nr. 23/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 23/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind simplificarea formalităţilor în comerţul cu mărfuri, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987

 • Legea nr. 230/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public

 • Legea nr. 231/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 231/2006 pentru ratificarea Tratatului de constituire a Comunităţii Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 2005

 • Legea nr. 232/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 232/2006 pentru modificarea Decretului-nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Legea nr. 233/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 233/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi

 • Legea nr. 234/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 234/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 • Legea nr. 235/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 235/2006 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Ungară privind regimul frontierei de stat româno-ungare, cooperarea şi asistenţa reciprocă, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005

 • Legea nr. 236/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Legea nr. 237/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 237/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A.

 • Legea nr. 238/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 238/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă Guvernului nr. 178/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (11) al art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 • Legea nr. 239/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 239/2006 pentru înfiinţarea comunei Crivăţ, judeţul Călăraşi, prin reorganizarea oraşului Budeşti

 • Legea nr. 24/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2006 privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale la Bucureşti la 5 octombrie 2004

 • Legea nr. 240/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 240/2006 pentru acceptarea Amendamentelor la Statutul Conferinţei de Drept Internaţional Privat de la Haga, adoptate la cea de-a XX-a Sesiune diplomatică a Conferinţei de Drept Internaţional Privat, la Haga la 30 iunie 2005

 • Legea nr. 241/2006, Parlamentul României

  Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

 • Legea nr. 242/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 242/2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004

 • Legea nr. 243/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 243/2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Legea nr. 244/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 244/2006 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2004

 • Legea nr. 245/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 245/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători

 • Legea nr. 246/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 246/2006 pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

 • Legea nr. 247/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 247/2006 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA) Cracovia 21 decembrie 1992, semnat la Skopje la 27 februarie 2006

 • Legea nr. 248/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 248/2006 pentru aderarea României la Convenţia asupra protecţiei şi promovării diversităţii expresiilor culturale, adoptată la Paris la 20 octombrie 2005

 • Legea nr. 249/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Legea nr. 25/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 25/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, care modifică Acordul anual de finanţare 2004, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 7 iulie 2005

 • Legea nr. 250/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 250/2006 pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor

 • Legea nr. 251/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Legea nr. 252/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 252/2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naţionale Loteria Română – S.A. şi a Companiei Naţionale Imprimeria Naţională – S.A., precum şi pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora

 • Legea nr. 253/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 253/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare

 • Legea nr. 254/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 254/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006

 • Legea nr. 255/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 255/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise

 • Legea nr. 256/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 256/2006 privind modificarea limitelor teritoriale ale municipiului Galaţi şi ale comunei Smârdan, judeţul Galaţi

 • Legea nr. 257/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 257/2006 pentru înfiinţarea comunei Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Armăşeşti

 • Legea nr. 258/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 258/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

 • Legea nr. 259/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 259/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

 • Legea nr. 26/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 26/2006 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură

 • Legea nr. 260/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 260/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 • Legea nr. 261/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 261/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Legea nr. 262/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 262/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente, pentru lucrările de infrastructură

 • Legea nr. 263/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii

 • Legea nr. 264/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 264/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2006

 • Legea nr. 265/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Legea nr. 266/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 266/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Legea nr. 267/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 267/2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos privind acordarea de privilegii şi imunităţi ofiţerilor de legătură români la Oficiul European de Poliţie, realizat prin schimb de note verbale la 17 ianuarie 2006

 • Legea nr. 268/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 268/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005

 • Legea nr. 269/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 269/2006 pentru aderarea României la Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, adoptat prin Actul final al Conferinţei părţilor la MARPOL 73/78, la Londra la 26 septembrie 1997

 • Legea nr. 27/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 27/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Legea nr. 270/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 270/2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1997

 • Legea nr. 271/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 271/2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 • Legea nr. 272/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 272/2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Legea nr. 273/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale