• Legea nr. 1/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 1/2006 pentru modificarea şi completarea art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice

 • Legea nr. 10/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Legea nr. 100/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2006 privind efectuarea anchetei structurale în agricultură în anul 2006

 • Legea nr. 101/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor

 • Legea nr. 102/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Legea nr. 103/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 103/2006 pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000

 • Legea nr. 104/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Legea nr. 105/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Legea nr. 106/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 106/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 • Legea nr. 107/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 107/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

 • Legea nr. 108/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 108/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene

 • Legea nr. 109/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2006 pentru înfiinţarea comunei Bucerdea Grânoasă prin reorganizarea comunei Crăciunelu de Jos, judeţul Alba

 • Legea nr. 11/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 11/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile

 • Legea nr. 110/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

 • Legea nr. 111/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 111/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Legea nr. 111(r2)/1996, Parlamentul României

  Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

 • Legea nr. 112/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 112/2006 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

 • Legea nr. 113/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 113/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor

 • Legea nr. 114/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură

 • Legea nr. 115/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 115/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Legea nr. 116/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura

 • Legea nr. 117/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 117/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

 • Legea nr. 118/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 118/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

 • Legea nr. 119/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 119/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante

 • Legea nr. 12/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 12/2006 pentru modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003

 • Legea nr. 120/2006, Parlamentul României

  Legea monumentelor de for public nr. 120/2006

 • Legea nr. 121/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 121/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic

 • Legea nr. 122/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Legea nr. 123/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune

 • Legea nr. 124/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 124/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Legea nr. 125/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 125/2006 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza programului CCC – Legea publică nr. 480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi

 • Legea nr. 126/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 126/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

 • Legea nr. 127/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 127/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate

 • Legea nr. 128/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 128/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

 • Legea nr. 129/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 129/2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localităţile din mediul rural

 • Legea nr. 13/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D

 • Legea nr. 130/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 130/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996

 • Legea nr. 131/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 131/2006 pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 • Legea nr. 132/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 132/2006 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Legea nr. 133/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 133/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Legea nr. 134/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 134/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 • Legea nr. 135/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 135/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2005 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte

 • Legea nr. 136/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 136/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2006 privind unele măsuri derogatorii de la Legea datoriei publice nr. 313/2004

 • Legea nr. 137/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 137/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2005 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile

 • Legea nr. 138/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 138/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

 • Legea nr. 139/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2005 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii

 • Legea nr. 14/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

 • Legea nr. 140/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 140/2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 15/2006 pentru modificarea O.U.G. nr. 168/2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru S.C. de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, R.A. pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG-TERMO şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale

 • Legea nr. 141/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006

 • Legea nr. 142/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii publice

 • Legea nr. 143/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 143/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar

 • Legea nr. 144/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 144/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri

 • Legea nr. 145/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 145/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006

 • Legea nr. 146/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 146/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit

 • Legea nr. 147/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 147/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Legea nr. 148/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 148/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Legea nr. 149/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 149/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea Fondului forestier naţional

 • Legea nr. 15/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

 • Legea nr. 150(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale

 • Legea nr. 150/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 150/2006 privind modificarea şi completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant

 • Legea nr. 151/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 151/2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa

 • Legea nr. 152/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 152/2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 159/2005 pentru completarea O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie-decembrie 2005

 • Legea nr. 153/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 153/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Legea nr. 154/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 154/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Legea nr. 155/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 155/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă

 • Legea nr. 156/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 156/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2006 privind acordarea de facilităţi producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale în perioada de preaderare la Uniunea Europeană

 • Legea nr. 157/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 157/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2006 pentru aprobarea măsurilor privind susţinerea finanţării documentaţiilor tehnice pentru proiectele din cadrul măsurii 2.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale din Programul SAPARD, de la bugetul de stat

 • Legea nr. 158/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 158/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Legea nr. 159/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 159/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Legea nr. 16(r1)/1995, Parlamentul României

  Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare

 • Legea nr. 16/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Legea nr. 160/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 160/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2006 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru anul 2006 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 • Legea nr. 161/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 161/2006 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 • Legea nr. 162/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 162/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 163/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 163/2006 pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

 • Legea nr. 164/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 164/2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Legea nr. 165/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 165/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior

 • Legea nr. 166/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 166/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Legea nr. 167/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 167/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale din domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Legea nr. 168/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanţelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii

 • Legea nr. 169/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2006 privind aprobarea O.U.G. 197/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la O.G. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium, al Federaţiei Internaţionale a Consiliilor Artelor şi a Agenţiilor Culturale şi al Agenţiei Internaţionale ISBN

 • Legea nr. 17/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Legea nr. 170/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 170/2006 privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice

 • Legea nr. 171/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 • Legea nr. 172/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 172/2006 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

 • Legea nr. 173/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 173/2006 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

 • Legea nr. 174/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari

 • Legea nr. 175/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 175/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Legea nr. 176/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 176/2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind funcţionarea Institutului Cultural Român la Budapesta şi a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucureşti, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2005

 • Legea nr. 177/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 177/2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea Latină privind înfiinţarea unui birou al Uniunii Latine la Bucureşti şi privilegiile şi imunităţile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 14 octombrie 2005

 • Legea nr. 178/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale

 • Legea nr. 179/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 179/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor

 • Legea nr. 18/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 18/2006 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare

 • Legea nr. 180/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 180/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale

 • Legea nr. 181/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului

 • Legea nr. 182/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Legea nr. 183/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică

 • Legea nr. 184/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 184/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Legea nr. 185/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 185/2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

 • Legea nr. 186/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale