20 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1666/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1666/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Locuinţe de serviciu pentru personalul Ministerului Afacerilor Externe, în municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1667/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1667/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1667/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1667/2005 privind aprobarea Proiectului de cooperare tehnică pentru Sistemul de Gestiune a Datoriei şi Analiză Financiară, încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României, pe de o parte, şi Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare, pe de altă parte, semnat la Geneva la 12 iulie 2005 şi la Bucureşti la 29 iulie 2005, respectiv la 18 august 2005

 • Hotărârea nr. 1668/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1668/2005 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Maramureş şi Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor al Judeţului Satu Mare în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Hotărârea nr. 1668/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1668/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1669/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1669/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1669/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1669/2005 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului Director de Asigurare la Dezastre

 • Hotărârea nr. 167/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 167/2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 • Hotărârea nr. 1670/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1670/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1671/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1671/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1672/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1672/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 1673/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1673/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1674/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1674/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru construirea, reabilitarea şi consolidarea unor lăcaşuri de cult, inclusiv a aşezămintelor şi centrelor social-caritabile aparţinând acestora

 • Hotărârea nr. 1675/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1675/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Comunale – S.A. Târnăveni

 • Hotărârea nr. 1676/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1676/2006 privind alocarea unei sume din Fondul Elveţian de Contrapartidă pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1677/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1677/2006 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe amplasate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2006

 • Hotărârea nr. 1678/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1678/2006 privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an

 • Hotărârea nr. 1679/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1679/2006 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în proporţie de 80%, a împrumutului în valoare de maximum 190 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială Electrocentrale Bucureşti – S.A., în vederea completării finanţării achiziţiilor de resurse energetice din ţară şi din import pentru iarna 2006-2007

 • Hotărârea nr. 168/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 168/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 547/2002 privind instituirea în portul Constanţa, aflat în administrarea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa – S.A, a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor

 • Hotărârea nr. 1680/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1680/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 383/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 7+535 – 11+938, din cadrul obiectivului de investiţii Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 – 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1681/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1681/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Lărgire la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Adunaţii Copăceni – Giurgiu, km 23+200 – km 59+100

 • Hotărârea nr. 1682/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1682/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării în lungime de 23,8 km, din cadrul obiectivului de investiţii Variantă de ocolire a municipiului Sibiu – Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 şi Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)

 • Hotărârea nr. 1683/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1683/2006 privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Orşova, judeţul Mehedinţi, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1684/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1684/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Amenajarea hidroameliorativă complexă Câmpia Buzăului-Prag de fund, judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 1685/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1685/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1686/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1686/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii Publice în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Agenţia Naţională Antidrog

 • Hotărârea nr. 1687/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1687/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

 • Hotărârea nr. 1688/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1688/2006 privind trecerea unor sectoare de drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 1689/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1689/2006 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 169/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 169/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 754/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării în lungime de 23,8 km din cadrul obiectivului de investiţii Variantă de ocolire a municipiului Sibiu – Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 şi Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)

 • Hotărârea nr. 1690/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1690/2006 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.087/2006 pentru majorarea plafoanelor de garantare prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 909/2000 privind emiterea garanţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române – S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de Banca Română de Comerţ Exterior – Bancorex – S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului

 • Hotărârea nr. 1691/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1691/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Hotărârea nr. 1692/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1692/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 1693/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1693/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Hălchiu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Hălchiu, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1694/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1694/2006 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţie Serviciului de Protecţie şi Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 1695/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1695/2006 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1696/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1696/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară

 • Hotărârea nr. 1697/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1697/2006 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 532/2006 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi a Metodologiei de alocare a fondurilor şi criteriile de identificare şi de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes naţional

 • Hotărârea nr. 1698/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1698/2006 privind realizarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

 • Hotărârea nr. 1699/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1699/2006 privind trecerea unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Direcţiei Regionale de Statistică Dolj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1699/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1699/2005 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexelor la hotărârile Guvernului adoptate în anul 2005, care nu au fost publicate

 • Hotărârea nr. 17/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 17/2006 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 17/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 17/2006 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 17/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 17/2006 privind aprobarea execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2004

 • Hotărârea nr. 17/2006, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 17/2006 pentru aprobarea Normei nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora

 • Hotărârea nr. 17/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Termica – S.A. Târgovişte

 • Hotărârea nr. 170/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 170/2006 privind organizarea Conferinţei paneuropene a miniştrilor transporturilor privind transportul pe căile navigabile interioare, ce se va desfăşura la Bucureşti în perioada 13-14 septembrie 2006

 • Hotărârea nr. 1700/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1700/2006 pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România

 • Hotărârea nr. 1701/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1701/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 248/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1702/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1702/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Odorheiu Secuiesc şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

 • Hotărârea nr. 1703/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1703/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 676/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă

 • Hotărârea nr. 1704/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1704/2006 privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nădab

 • Hotărârea nr. 1705/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1705/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1705/2005 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor

 • Hotărârea nr. 1706/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1706/2005 pentru aprobarea suplimentării finanţării lucrărilor obiectivului de investiţii Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni

 • Hotărârea nr. 1707/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1707/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2001 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Aşezări Umane (habitat)

 • Hotărârea nr. 1708/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1708/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, în vederea achiziţionării unor bunuri culturale de patrimoniu

 • Hotărârea nr. 1709/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1709/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea în România, în perioada 18-19 decembrie 2006, a Summit-ului CEFTA

 • Hotărârea nr. 171/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 171/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti

 • Hotărârea nr. 1710/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1710/2005 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a judeţului Caraş-Severin şi în administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 1710/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1710/2006 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Ministerului Public

 • Hotărârea nr. 1711/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1711/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1711/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1711/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Bogata şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bogata, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1712/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1712/2005 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, comuna Nicula, şi pentru Mănăstirea Mihai Vodă, municipiul Turda, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1712/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1712/2006 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 1713/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1713/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1713/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1713/2005 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1714/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1714/2005 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în proprietatea publică a comunei Şintereag, judeţul Bistriţa-Năsăud, şi în administrarea consiliului local al acesteia

 • Hotărârea nr. 1714/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1714/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1715/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1715/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Apa Prod – S.A. Deva, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1715/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1715/2005 privind transmiterea instalaţiilor de alimentare cu energie electrică din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice A.N.A.F. – Autoritatea Naţională a Vămilor în domeniul privat al statului şi din domeniul privat al statului în patrimoniul S.C. Electrica – S.A. – Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Nord – S.A. Sucursala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Galaţi

 • Hotărârea nr. 1716/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1716/2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse aspiratoare

 • Hotărârea nr. 1716/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1716/2006 privind organizarea în România a celei de-a V-a Conferinţe Clearing House pentru statele din sud-estul Europei

 • Hotărârea nr. 1717/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1717/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru finalizarea lucrărilor de construcţie la biserica din satul Guşiţei, comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 1717/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1717/2005 pentru completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 1718/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1718/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1719/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1719/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 172/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 172/2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.567/2003

 • Hotărârea nr. 1720/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1720/2006 privind aprobarea Planului naţional de acţiune 2006-2007 în vederea implementării Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010

 • Hotărârea nr. 1721/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1721/2006 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1721/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1721/2005 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 1722/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1722/2005 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, trecută în condiţiile legii din domeniul privat al municipiului Galaţi în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 1722/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1722/2006 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani

 • Hotărârea nr. 1723/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1723/2006 privind transmiterea unei suprafeţe de 25,04 ha teren agricol din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor Centrul pentru Testarea Soiurilor Dej în domeniul privat al comunei Mica şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mica, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1724/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1724/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Companiei Naţionale Poşta Română – S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 • Hotărârea nr. 1725/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1725/2006 privind autorizarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de a încheia contracte de achiziţii de autobuze şi autospeciale pentru transportul deţinuţilor, autosanitare şi microbuze pentru transportul persoanelor, prin finanţare de tip leasing financiar

 • Hotărârea nr. 1726/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1726/2006 pentru modificarea anexelor nr. 8 şi 9 la Hotărârea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe

 • Hotărârea nr. 1727/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1727/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru Parohia Ortodoxă Băile Govora din cadrul Episcopiei Râmnicului

 • Hotărârea nr. 1728/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1728/2006 privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier, a subvenţiilor pentru acţiuni de ecologizare pentru Societatea Comercială Romplumb – S.A. Baia Mare, precum şi a cheltuielilor de procesare pentru obţinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 • Hotărârea nr. 1729/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1729/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 173/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 173/2006 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din organisme modificate genetic

 • Hotărârea nr. 1730/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1730/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1731/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1731/2006 pentru aprobarea tarifelor de autorizare şi acreditare pe programe de studiu ale instituţiilor de învăţământ superior şi de evaluare externă a calităţii educaţiei percepute de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

 • Hotărârea nr. 1732/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1732/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1733/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1733/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Cluj Est

 • Hotărârea nr. 1734/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1734/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru finalizarea contractului de execuţie a lucrării Lărgire la patru benzi a DN 5 de la Adunaţii Copăceni la Giurgiu, km 23+200 – km 59+100 şi a contractului de execuţie a lucrării Varianta de ocolire Adunaţii Copăceni şi reabilitarea drumului existent în localitatea Adunaţii Copăceni

 • Hotărârea nr. 1735/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1735/2006 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.070/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 • Hotărârea nr. 1736/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1736/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 • Hotărârea nr. 1737/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1737/2006 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor

 • Hotărârea nr. 1738/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1738/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui drum comunal situat în judeţul Alba