24 Martie, 2019
 • Hotărârea nr. 158/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 158/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1580/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1580/2006 pentru modificarea pct. 8 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005

 • Hotărârea nr. 1581/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1581/2006 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

 • Hotărârea nr. 1581/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone

 • Hotărârea nr. 1582/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1582/2006 pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, şi a Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, cărora li se retrage recunoaşterea de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1583/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1583/2006 pentru susţinerea din fonduri bugetare a achiziţiei de animale de reproducţie

 • Hotărârea nr. 1583/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1583/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 – km 344+254 pe teritoriul localităţilor Drobeta-Turnu Severin şi Şimian din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 1584/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1584/2005 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

 • Hotărârea nr. 1584/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1584/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 1585/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1585/2006 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1586/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1586/2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importanţă internaţională

 • Hotărârea nr. 1587/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1587/2006 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru serviciile de camping

 • Hotărârea nr. 1588/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1588/2006 privind darea în administrarea Casei Judeţene de Pensii Satu Mare a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 1589/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1589/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane

 • Hotărârea nr. 159/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 159/2006 pentru modificarea şi completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003

 • Hotărârea nr. 1590/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1590/2006 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1591/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1591/2006 privind aprobarea Normelor pentru organizarea în România, în perioada 2006-2008, a acţiunilor de protocol specifice Ministerului Culturii şi Cultelor, cu ocazia unor evenimente culturale la nivel naţional şi internaţional şi stabilirea cheltuielilor ce se pot efectua în acest scop

 • Hotărârea nr. 1592/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1592/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping

 • Hotărârea nr. 1593/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1593/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1594/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1594/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea Naţională pentru Tineret

 • Hotărârea nr. 1595/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1595/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 498/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

 • Hotărârea nr. 1596/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1596/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2006 ale unor operatori economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 1597/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1597/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Regiei Autonome Multiproduct, aflată în coordonarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1598/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1598/2006 privind declararea zile de 1 ianuarie Ziua aderării României la Uniunea Europeană şi pentru aprobarea organizării, în perioada 24 decembrie 2006 – 1 ianuarie 2007, a manifestărilor ocazionate de aderarea României la Uniunea Europeană

 • Hotărârea nr. 1599/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1599/2006 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 16/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 16/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 16/2006 privind numirea a 5 membri ai consiliului interimar al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 • Hotărârea nr. 16/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 16/2006 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 16/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 16/2006 privind aprobarea execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2003

 • Hotărârea nr. 16/2006, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 16/2006 pentru aprobarea Normei nr. 4/2006 privind provenienţa capitalului social

 • Hotărârea nr. 160/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 160/2006 privind includerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1600/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1600/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1601/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1601/2006 pentru propunerea domnului Achihai Virgil în funcţia de preşedinte al Cultului Creştin după Evanghelie, în vederea recunoaşterii prin decret al Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 1602/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1602/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1603/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1603/2006 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 72/2005 privind transferul competenţelor coordonatorului naţional al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (P.S.E.S.E.)

 • Hotărârea nr. 1604/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1604/2006 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului – Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. – S.A., în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Hotărârea nr. 1605/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1605/2006 privind aprobarea dotării parcului auto propriu pentru activităţi specifice al Centrului Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic, prin donaţie

 • Hotărârea nr. 1606/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1606/2006 privind suplimentarea bugetului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru acumularea în rezerva de mobilizare a unor produse necesare combaterii gripei aviare

 • Hotărârea nr. 1607/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1607/2006 privind preluarea unui sector de drum de interes local din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1608/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1608/2006 privind aprobarea repartizării sumei de 3.349 mii lei de la bugetul de stat pe anul 2006, destinată finanţării programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, pe specii şi rase

 • Hotărârea nr. 1609/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1609/2006 privind aprobarea tarifului pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale

 • Hotărârea nr. 161/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor

 • Hotărârea nr. 1610/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Hotărârea nr. 1611/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1611/2006 privind stabilirea speciilor şi a valorii ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe şi material săditor, certificată oficial, în anii 2006 şi 2007, destinată pentru însămânţare sau plantare în campaniile agricole din anii de vânzare 2006/2007 şi 2007/2008, şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea şi plata ajutorului financiar

 • Hotărârea nr. 1612/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1612/2006 privind acordarea unui ajutor bănesc unor categorii de pensionari care beneficiază de pensie din sistemul public de pensii

 • Hotărârea nr. 1613/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1613/2006 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1614/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1614/2006 privind alocarea unei sume din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pentru continuarea proiectului Reprezentantul special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare şi dezvoltare durabilă

 • Hotărârea nr. 1615/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1615/2006 privind numirea domnului Popescu Gavril-Florin-Valer în funcţia publică de prefect al judeţului Arad

 • Hotărârea nr. 1616/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1616/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1617/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1617/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele judeţe

 • Hotărârea nr. 1618/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1618/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1619/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1619/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 162/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 162/2006 privind sistarea execuţiei unor obiecte de investiţii din cadrul obiectivului de investiţii Instalaţie pentru producerea lingourilor de zirconiu şi titan de la Societatea Comercială Zirom – S.A. Giurgiu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 380/1991, nepuse în funcţiune până la data de 30 septembrie 2005, şi reducerea capacităţilor de producţie la acest obiectiv de investiţii

 • Hotărârea nr. 1620/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1620/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, în vederea organizării şi desfăşurării, în perioada 24 decembrie 2006 – 1 ianuarie 2007, a manifestărilor ocazionate de aderarea României la Uniunea Europeană

 • Hotărârea nr. 1621/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1621/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Comerţului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1622/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1622/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1623/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1623/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1624/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1624/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1625/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1625/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1626/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1626/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reconstrucţie pod Gura Lotrului, km 325+704, linia C.F. Podu Olt-Piatra Olt

 • Hotărârea nr. 1627/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1627/2006 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2.112/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Centrul de transfer tehnologic CETRANSINO din cadrul Universităţii din Piteşti

 • Hotărârea nr. 1628/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1628/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice, pentru Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Braşov

 • Hotărârea nr. 1629/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1629/2006 privind trecerea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Dezvoltare Pomicolă Oradea în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 • Hotărârea nr. 163/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 163/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Gutinaş-Bacău Sud-Roman Nord-Suceava din cadrul Sistemului Naţional de Transport al Energiei Electrice

 • Hotărârea nr. 1630/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1630/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Sibiu

 • Hotărârea nr. 1631/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1631/2006 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM Bucureşti în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu

 • Hotărârea nr. 1632/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1632/2006 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ialomiţa în administrarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Regional Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1633/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1633/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiţii şi Companii Multinaţionale, care gestionează problematica declaraţiei pentru investiţii internaţionale şi companii multinaţionale a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

 • Hotărârea nr. 1634/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1634/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1635/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1635/2006 privind preluarea unor sectoare de drum judeţean cu investiţia Pasaj denivelat în municipiul Lugoj pe drumul Buziaşului din domeniul public al judeţului Timiş şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judeţul Timiş, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., precum şi încadrarea acestora în categoria drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1636/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1636/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1637/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1637/2006 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 1638/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1638/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 1639/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1639/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum de interes local, situat în judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 164/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 164/2006 privind exceptarea de la obligativitatea obţinerii vizelor de intrare în România, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, a cetăţenilor aparţinând următoarelor state: Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Brunei Darussalam, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Statele Unite Mexicane, Nicaragua, Noua Zeelandă, Panama şi Paraguay

 • Hotărârea nr. 1640/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1640/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Petroşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Petroşani, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1641/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1641/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Ploieşti şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1642/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1642/2006 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2002 privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului de Interne în proprietatea privată a municipiului Vaslui, judeţul Vaslui, şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Vaslui

 • Hotărârea nr. 1643/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1643/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 149/2002 privind stabilirea şi ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Ploieşti

 • Hotărârea nr. 1644/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1644/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD

 • Hotărârea nr. 1645/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1645/2006 pentru stabilirea nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, diferenţiat în funcţie de tipul proiectului de investiţii, pentru anul 2006, precum şi pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2005

 • Hotărârea nr. 1646/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1646/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1647/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1647/2006 privind aprobarea Planului multianual de realizare a cadastrului general pentru anii 2007-2008

 • Hotărârea nr. 1648/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1648/2006 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Hotărârea nr. 1649/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1649/2006 privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici aflaţi sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subvenţiilor pe produse şi a subvenţiilor privind protecţia socială acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier, a subvenţiilor pentru acţiuni de ecologizare pentru Societatea Comercială Romplumb – S.A. Baia Mare, precum şi a cheltuielilor de procesare pentru obţinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 • Hotărârea nr. 165/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 165/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 3 octombrie 2005 şi la Zagreb la 2 noiembrie 2005, între Guvernul României şi B.I.R.D., la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilităţii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului Managementul conservării biodiversităţii, semnat la Washington la 17 iunie 1999

 • Hotărârea nr. 1650/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1650/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1651/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1651/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1652/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1652/2006 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1653/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1653/2006 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 1654/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1654/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010

 • Hotărârea nr. 1655/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1655/2006 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 1658/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1658/2006 privind aprobarea contractului de consultanţă şi servicii financiare pentru restructurarea Companiei Naţionale Poşta Română – S.A. în vederea privatizării

 • Hotărârea nr. 1659/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1659/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Rulmentul – S.A. Braşov

 • Hotărârea nr. 166/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 166/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 8 iulie 2005 şi la Roma la 17 octombrie 2005, între Guvernul României şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă, la Acordul de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999

 • Hotărârea nr. 1660/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală

 • Hotărârea nr. 1660/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotărârea nr. 1661/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1661/2006 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării, urmată de transmiterea acestora în domeniul privat al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1662/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1662/2006 pentru aprobarea Acordului privind realizarea unei reţele feroviare de înaltă performanţă în Europa de Sud-Est, semnat la Salonic la 4 mai 2006

 • Hotărârea nr. 1663/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1663/2006 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră