21 Martie, 2019
 • Hotărârea nr. 1503/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1503/2006 privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş – Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 Baia Mare, a unor imobile trecute în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1504/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1504/2006 pentru completarea anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 1505/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1505/2006 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 1506/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1506/2006 privind transmiterea drumului forestier Romanilor şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1507/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1507/2006 privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.333/2004 pentru aplicarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare

 • Hotărârea nr. 1508/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1508/2006 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele judeţe

 • Hotărârea nr. 1509/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1509/2006 privind organizarea expoziţiei comemorative itinerante Printre rânduri

 • Hotărârea nr. 151/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 151/2006 privind organizarea în România a Exerciţiului SEESIM 06, în cadrul Proiectului SEESIMNET (Reţeaua de instruire prin simulare din sud-estul Europei) al Procesului Reuniunilor Miniştrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM)

 • Hotărârea nr. 1510/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1510/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 1511/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1511/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului

 • Hotărârea nr. 1512/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1512/2006 privind aprobarea participării României la reuniunea la nivel înalt a Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, care se va desfăşura la Riga, Letonia, în perioada 28-29 noiembrie 2006

 • Hotărârea nr. 1513/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1513/2006 pentru stabilirea criteriilor şi aranjamentelor practice de compensare a dezechilibrelor financiare rezultate ca urmare a recunoaşterii deciziilor de îndepărtare a străinilor de pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 1514/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007

 • Hotărârea nr. 1515/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1515/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi a componenţei nominale a Consiliului ştiinţific

 • Hotărârea nr. 1516/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1516/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii şcolare – Componenta III D – şcoli în mediul urban (Tranşa III D1 – şcoli noi, Tranşa III D2 – şcoli reabilitate/modernizate), precum şi modificarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective cuprinse în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 301/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2005 şi Hotărârea Guvernului nr. 265/2006

 • Hotărârea nr. 1517/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1517/2006 privind transmiterea unui teren aparţinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu în administrarea Regiei Autonome Administraţia Fluvială a Dunării de Jos – Galaţi

 • Hotărârea nr. 1518/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1518/2006 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1519/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1519/2006 privind aprobarea procesării unei cantităţi de uraniu în diuranat de sodiu, aflat în patrimoniul Companiei Naţionale a Uraniului – S.A., cu obţinerea de octoxid de uraniu

 • Hotărârea nr. 152/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 152/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 152/2006, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 152/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs

 • Hotărârea nr. 1520/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1520/2006 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006 la capitolul 67.01 Cultură, recreere şi religie, titlul 59 Alte cheltuieli, articolul 59.11 Asociaţii şi fundaţii

 • Hotărârea nr. 1521/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1521/2006 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 1522/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Hotărârea nr. 1523/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1523/2006 pentru aprobarea cuantumului taxelor pentru activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Hotărârea nr. 15236/2006, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15236/2006 pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK, în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-III/0)

 • Hotărârea nr. 1524/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1524/2006 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 1525/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1525/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1526/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1526/2006 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din Republica Kenya privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Nairobi la 22 august 2006

 • Hotărârea nr. 15260/2006, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15260/2006 pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de garantare, în numele şi contul statului, a creditelor acordate pentru producţia destinată exportului (Garanţii la creditele acordate pentru producţia destinată exportului) (cod ISO: NI-CST-08-I/0)

 • Hotărârea nr. 15269/2006, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15269/2006 pentru aprobarea Normei privind recuperarea creanţelor administrate de EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului (NI-ACF-08-I/0)

 • Hotărârea nr. 1527/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1527/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 15273/2006, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15273/2006 pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile, în numele şi în contul statului, de compensare parţială a dobânzii plătite de agenţii economici la credite în lei (cod ISO:NI-CST-09-I/0)

 • Hotărârea nr. 15275/2006, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15275/2006 pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a microgaranţiei (cod ISO: NI-GAR-04-I/0)

 • Hotărârea nr. 1528/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1528/2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1529/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1529/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora

 • Hotărârea nr. 15290/2006, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15290/2006 pentru aprobarea Normei de modificare şi completare a Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK, în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-III/1)

 • Hotărârea nr. 15292/2006, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15292/2006 pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului (exporturi de mărfuri generale) – cod ISO: NI-GAR-03-II/0

 • Hotărârea nr. 15294/2006, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15294/2006 pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi contul statului a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-I/0)

 • Hotărârea nr. 15299/2006, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15299/2006 privind aprobarea Normei pentru modificarea şi completarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi contul statului a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-I/1)

 • Hotărârea nr. 153/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 153/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Public

 • Hotărârea nr. 1530/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1530/2006 privind completarea art. 94 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 706/2006

 • Hotărârea nr. 15301/2006, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15301/2006 privind aprobarea Normei pentru modificarea şi completarea Normelor privind operaţiunile, în numele şi în contul statului, de compensare parţială a dobânzii plătite de agenţii economici la credite în lei (cod ISO: NI-CST-09-I/1)

 • Hotărârea nr. 15303/2006, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15303/2006 privind aprobarea Normei pentru modificarea şi completarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a microgaranţiei (cod ISO: NI-GAR-04-I/1)

 • Hotărârea nr. 1531/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1531/2006 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1532/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1532/2006 privind modificarea în structură a sumelor alocate din credite externe în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1533/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1533/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1534/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1534/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1535/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1535/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de apă uzată din oraşul Suceava, localizat în judeţul Suceava, România

 • Hotărârea nr. 15354/2006, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15354/2006 pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de garantare, în numele şi contul statului, a creditelor acordate pentru producţia destinată exportului (garanţii la creditele acordate pentru producţia destinată exportului) – cod ISO: NI-CST-08-II/0

 • Hotărârea nr. 15355/2006, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15355/2006 pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului (exporturi de mărfuri generale) – cod ISO: NI-GAR-03-III/0

 • Hotărârea nr. 15356/2006, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15356/2006 pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0)

 • Hotărârea nr. 1536/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1536/2006 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agenţia Naţională pentru Romi

 • Hotărârea nr. 1537/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1537/2006 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Muntenegru privind cooperarea în domeniul poliţienesc, semnat la Bucureşti la 25 august 2006

 • Hotărârea nr. 1538/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1538/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1539/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1539/2006 privind preluarea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Drobeta-Turnu Severin şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 154/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 154/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1540/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1540/2006 privind preluarea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al comunei Brezniţa-Ocol şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Brezniţa-Ocol, judeţul Mehedinţi, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 1541/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1541/2006 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Mănăstirea Râmeţ

 • Hotărârea nr. 1542/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1542/2006 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

 • Hotărârea nr. 1543/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1543/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă în administrarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman – Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman

 • Hotărârea nr. 1544/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1544/2006 privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei Criminaliştilor din România a unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 1545/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1545/2006 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 486/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale Companiei Naţionale Romtehnica – S.A. şi Companiei Române de Aviaţie Romavia – R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1546/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti

 • Hotărârea nr. 1547/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1547/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 397/2001 privind transmiterea unui imobil proprietate publică a statului din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 • Hotărârea nr. 1548/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1548/2006 privind aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007

 • Hotărârea nr. 1549/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1549/2006 privind aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat a unor cantităţi de cărbune energetic pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova – S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG-TERMO, Societatea Comercială C.E.T. Bacău – S.A. şi Societatea Comercială C.E.T. Govora – S.A.

 • Hotărârea nr. 155/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 155/2006 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor în administrarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă

 • Hotărârea nr. 1551/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1551/2006 privind asigurarea fondurilor necesare supervizării contractelor de lucrări finanţate din componenta SAMTID a programului PHARE 2002 Coeziune Economică şi Socială, din bugetul propriu al Ministerului Integrării Europene

 • Hotărârea nr. 1552/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1552/2006 privind reorganizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor

 • Hotărârea nr. 1553/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1553/2006 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 50/2006 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2006, pentru operatorii economici monitorizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Hotărârea nr. 1554/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1554/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică – anul de studii 2006-2007

 • Hotărârea nr. 1555/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1555/2006 pentru aprobarea amendamentelor, convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 8 iunie 2006 şi la Zagreb la 21 august 2006 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002 între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 • Hotărârea nr. 1556/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1556/2006 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 27 februarie 2006 şi la Zagreb la 25 mai 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 • Hotărârea nr. 1557/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1557/2006 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisorile semnate la Zagreb, la 28 iunie şi la 29 august 2006, şi la Bucureşti, la 14 iulie şi la 13 septembrie 2006, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003

 • Hotărârea nr. 1558/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1558/2006 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii şi Cooperativelor din Regatul Thailandei privind cooperarea în agricultură, semnat la Bucureşti la 20 iunie 2006

 • Hotărârea nr. 1559/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1559/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 156/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 156/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar populaţiei sinistrate din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1560/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1560/2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru implementarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind cooperarea în domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate pentru anul 2007

 • Hotărârea nr. 1561/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1561/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – AFER

 • Hotărârea nr. 1562/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1562/2006 privind aprobarea contractului de consultanţă şi servicii financiare pentru privatizarea Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A.

 • Hotărârea nr. 1563/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1563/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză şi a Hotărârii Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convenţional din România cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean

 • Hotărârea nr. 1564/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1564/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, a Hotărârii Guvernului nr. 1.170/2004 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, precum şi pentru atestarea domeniului public al unor comune nou-înfiinţate în judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1565/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1565/2006 pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională, prin Scrisoarea semnată la Tokyo la 20 aprilie 2006, la Acordul de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţională – Japonia privind Proiectul de reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998

 • Hotărârea nr. 1566/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1566/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1567/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1567/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1568/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1568/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1569/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1569/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 157/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 157/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Hotărârea nr. 157(r1)/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 157/2005 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 1570/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1570/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1571/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1571/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1572/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1572/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al Regiei Autonome Monitorul Oficial pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1573/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1573/2006 pentru organizarea de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România, în cooperare cu Organizaţia pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică – OCDE (Programul LEED), a seminarului Construirea Parteneriatului pentru Dezvoltare Economică, Socială şi a Ocupării la Bucureşti, în data de 8 noiembrie 2006

 • Hotărârea nr. 1574/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1574/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1575/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1575/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1576/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1576/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1577/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1577/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 1578/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1578/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 1579/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1579/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 1579/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare