25 Martie, 2019
 • Hotărârea nr. 1418/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

 • Hotărârea nr. 1419/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1419/2006 pentru modificarea structurii sumelor alocate din credite externe Ministerului Justiţiei pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 142/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 142/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă de Transport Craiova

 • Hotărârea nr. 1420/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1420/2006 privind aprobarea înfiinţării şi finanţării parţiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a reprezentanţei comerciale a Societăţii Comerciale ROMÂNOEXPORT – S.A. la Moscova – Federaţia Rusă

 • Hotărârea nr. 1421/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1421/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul privat al comunei Alexeni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 1422/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1422/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

 • Hotărârea nr. 1423/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1423/2006 pentru aprobarea amendamentelor nr. 1 şi 2, convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucureşti la 5 iunie şi la 4 iulie 2006 şi, respectiv, la Paris la 19 iunie şi la 20 iulie 2006, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 • Hotărârea nr. 1424/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1424/2006 pentru aprobarea metodologiei-cadru de organizare a programelor de studii integrate, oferite de două sau mai multe universităţi, care conduc la obţinerea de diplome comune

 • Hotărârea nr. 1425/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

 • Hotărârea nr. 1426/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1426/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1427/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1427/2006 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1428/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1428/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1429/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1429/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 143/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 143/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială LOCTRANS – S.A. Slatina

 • Hotărârea nr. 1430/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1430/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1431/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1431/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1432/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1432/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1433/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1433/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 1434/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1434/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 1435/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1435/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1436/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1436/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1437/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1437/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 1438/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1438/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1439/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1439/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 144/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 144/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Drumuri şi Poduri Mureş – S.A.

 • Hotărârea nr. 1440/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1440/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 1441/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1441/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1442/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1442/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1443/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1443/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada septembrie 2005 – iunie 2006

 • Hotărârea nr. 1444/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1444/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1445/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1445/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1446/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1446/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1447/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1447/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1448/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1448/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 1449/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1449/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 145/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 145/2006 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

 • Hotărârea nr. 1450/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1450/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Uzina Termica Comăneşti – S.A., judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 1451/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1451/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Civitas – S.A. Breaza, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1452/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1452/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1453/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1453/2006 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor credite externe în valoare de 144,067 milioane euro şi maximum 92,35 milioane dolari S.U.A., destinate asigurării parţiale a necesarului de finanţat pentru patru proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 1454/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1454/2006 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.845/2005 privind aprobarea concesionării unor activităţi din domeniul ameliorării şi reproducţiei animalelor

 • Hotărârea nr. 1455/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1455/2006 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1456/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1456/2006 privind organizarea în România a celei de-a 8-a Reuniuni a miniştrilor apărării din statele membre ale Iniţiativei regionale Cooperarea Naţiunilor Central-Europene în Sprijinul Păcii (CENCOOP)

 • Hotărârea nr. 1457/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1457/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Satu Mare şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Satu Mare, judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1458/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1458/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 1459/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1459/2006 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 146/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 146/2006 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor Româniafilm, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Hotărârea nr. 1460/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1460/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp

 • Hotărârea nr. 1461/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1461/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani

 • Hotărârea nr. 1462/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1462/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Comerţului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1463/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1463/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei şi Comerţului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1464/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1464/2006 pentru aprobarea Normelor privind întocmirea, emiterea şi utilizarea dovezilor de onorabilitate şi moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentişti şi ale farmaciştilor

 • Hotărârea nr. 1465/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1465/2006 privind utilizarea sumelor încasate din privatizare pentru transmiterea cu plată a imobilului Palatul CEC, cu terenul aferent, din patrimoniul Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1466/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1466/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 513/2006 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii pentru infrastructura de transport, care se vor executa în perioada 2006-2008

 • Hotărârea nr. 1467/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1467/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 14 iunie 2006 şi la Zagreb la 23 iunie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999

 • Hotărârea nr. 1468/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1468/2006 privind preluarea unui sector de drum local din domeniul public al municipiului Bucureşti şi din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1469/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1469/2006 privind aprobarea Strategiei de restructurare şi privatizare a Societăţii Naţionale Plafar – S.A. şi a mandatului instituţiei publice implicate

 • Hotărârea nr. 147/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 147/2006 pentru completarea anexei nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1470/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1470/2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1471/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1471/2006 pentru aprobarea Listei cu denumirile comune internaţionale ale medicamentelor specifice în vederea realizării subprogramelor din cadrul programului naţional de sănătate cu scop curativ

 • Hotărârea nr. 1472/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1472/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului Cultural Sala Palatului

 • Hotărârea nr. 1473/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1473/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 1474/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1474/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, în vederea asigurării unor cheltuieli cu caracter obligatoriu

 • Hotărârea nr. 1475/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1475/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agenţia Naţională Anti-Doping, în vederea organizării Conferinţei Nu Dopajului şi pentru obţinerea acreditării internaţionale a Laboratorului de Control Doping

 • Hotărârea nr. 1476/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1476/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele judeţe

 • Hotărârea nr. 1477/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1477/2006 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1478/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1478/2006 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 1479/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1479/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru Mănăstirea Locurele, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 148/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 148/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1480/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1480/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1481/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1481/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1482/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1482/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1483/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1483/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1484/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1484/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1485/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1485/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1486/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1486/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1486/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 • Hotărârea nr. 1487/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1487/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1488/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1488/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1489/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1489/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 149/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 149/2006 pentru modificarea art. 9 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2005

 • Hotărârea nr. 1490/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1490/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 1491/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1491/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 1492/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1492/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 1493/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1493/2006 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 1494/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1494/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor alunecărilor de teren produse în judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1495/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1495/2006 privind aprobarea organizării la Bucureşti, în perioada 13-15 noiembrie 2006, a Seminarului regional cu tema Cooperarea internaţională în combaterea terorismului şi lupta împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, precum şi a cheltuielilor aferente acestuia

 • Hotărârea nr. 1496/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1496/2006 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie

 • Hotărârea nr. 1497/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1497/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică organizate la misiunile României în vederea sărbătoririi Zilei Naţionale

 • Hotărârea nr. 1498/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1498/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte

 • Hotărârea nr. 1499/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1499/2006 pentru aprobarea atribuţiilor, componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Interdepartamentale pentru Asistenţă Medicală Comunitară

 • Hotărârea nr. 15/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei

 • Hotărârea nr. 15/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 15/2006 pentru alegerea unui chestor al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 15/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 15/2006 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 15/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 15/2006 privind numirea unui membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Hotărârea nr. 15/2006, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 15/2006 pentru aprobarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 150/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 150/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi

 • Hotărârea nr. 1500/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1500/2006 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Dolj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1501/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1501/2006 privind stabilirea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor aflate în dotarea parchetelor din cadrul Ministerului Public, cu excepţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie

 • Hotărârea nr. 1502/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1502/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere