25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 133/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 133/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Hotărârea nr. 1330/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1330/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1331/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1331/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 1332/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1332/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1333/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1333/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 1334/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1334/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1335/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1335/2006 privind numirea domnului Bălu Marius în funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 1336/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1336/2006 privind numirea doamnei Coruţ Cristina-Ecaterina în funcţia publică de subprefect al municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1337/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotărârea nr. 1338/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1338/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1339/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1339/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii

 • Hotărârea nr. 134/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 134/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 1340/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1340/2006 privind organizarea unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică pentru promovarea imaginii României în ţările membre ale Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 1341/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1341/2006 pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Seminarului de pregătire a experţilor Comitetului pentru Planificarea Alimentaţiei şi Agriculturii 2007 FAPC Vital Resources Seminar şi a Reuniunii reprezentanţilor FAPC din cadrul NATO

 • Hotărârea nr. 1342/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1342/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Giurgiu în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1343/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1343/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1344/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1344/2006 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 479/2006 privind transmiterea unor bunuri, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1345/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1345/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1346/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1346/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 1347/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1347/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1348/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1348/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1349/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1349/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 135/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 135/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Hotărârea nr. 1350/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1350/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare

 • Hotărârea nr. 1351/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1351/2006 privind nivelul dobânzii aferente sumelor de recuperat cu titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis

 • Hotărârea nr. 1352/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1352/2006 privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti

 • Hotărârea nr. 1353/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1353/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2003

 • Hotărârea nr. 1354/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1354/2006 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România şi Corporaţia pentru Mici Afaceri din Republica Coreea, semnat la Seul la 19 octombrie 2005

 • Hotărârea nr. 1355/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1355/2006 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului Român de Informaţii în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 1356/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1356/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului faţă de Societatea de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A.

 • Hotărârea nr. 1357/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1357/2006 pentru modificarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 • Hotărârea nr. 1358/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1358/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003

 • Hotărârea nr. 1359/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1359/2006 privind înfiinţarea unor posturi în serviciul extern al Ministerului Apărării

 • Hotărârea nr. 136/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 136/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

 • Hotărârea nr. 1360/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1360/2006 privind organizarea şi funcţionarea recrutării şi selecţiei cetăţenilor pentru efectuarea serviciului militar pe bază de voluntariat

 • Hotărârea nr. 1361/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului

 • Hotărârea nr. 1362/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1362/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale

 • Hotărârea nr. 1363/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1363/2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 508/2006 pentru aprobarea finanţării proiectului cu tema Organizarea unei expoziţii tematice despre România la Bruxelles în cadrul Direcţiei Generale Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şanse a Comisiei Europene în mai 2006

 • Hotărârea nr. 1364/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge

 • Hotărârea nr. 1365/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1365/2006 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1366/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1366/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în administrarea Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 1367/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1367/2006 privind aprobarea stemei judeţului Ilfov

 • Hotărârea nr. 1368/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1368/2006 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

 • Hotărârea nr. 1369/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1369/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 536/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul nr. 3 – Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi în municipiul Ploieşti din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Hotărârea nr. 137/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 137/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1370/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1370/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1371/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1371/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1372/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1372/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă pe amplasamentele stabilite, în vederea strămutării gospodăriilor afectate de calamităţile naturale produse în judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1373/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1373/2006 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 247/2006 pentru numirea membrilor Comisiei privind determinarea oportunităţilor proiectelor

 • Hotărârea nr. 1374/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1374/2006 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală – A.N.R.S.C.

 • Hotărârea nr. 1375/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

 • Hotărârea nr. 1376/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1376/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1377/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1377/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1378/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1378/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1379/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1379/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 138/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 138/2006 privind modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1380/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1380/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1381/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1381/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 1382/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1382/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1383/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1383/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1384/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1384/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1385/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1385/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1386/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1386/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1387/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1387/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1388/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1388/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 1389/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1389/2006 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 • Hotărârea nr. 139/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 139/2006 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1390/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1390/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Băiculeşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Băiculeşti, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1391/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Hotărârea nr. 1392/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1392/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.

 • Hotărârea nr. 1393/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1393/2006 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

 • Hotărârea nr. 1394/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1394/2006 privind acordarea unui ajutor Guvernului Republicii Bulgaria în vederea eliminării efectelor fenomenului de poluare accidentală a fluviului Dunărea din luna octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 1395/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1395/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1396/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1396/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 1397/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1397/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1398/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1398/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 1399/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1399/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele judeţe

 • Hotărârea nr. 14/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 14/2006 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor

 • Hotărârea nr. 14/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 14/2006 privind demisia din funcţie a unui chestor al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 14/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2006 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiinţarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmaţiilor cu privire la existenţa unor centre de detenţie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 14/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 14/2006 pentru numirea Avocatului Poporului

 • Hotărârea nr. 14/2006, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 14/2006 pentru aprobarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 140/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 140/2006 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1400/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1400/2006 privind acordarea unor premii pentru obţinerea de către echipa naţională de polo a României a locului IV la Campionatul European de Polo Masculin, Serbia 2006

 • Hotărârea nr. 1401/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1401/2006 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Culturii şi Cultelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru finanţarea cheltuielilor aferente acţiunilor de diplomaţie culturală care se vor desfăşura cu ocazia Zilei naţionale a României în anul 2006

 • Hotărârea nr. 1402/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1402/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată în oraşele Deva şi Hunedoara, cuprins în Programul ISPA

 • Hotărârea nr. 1403/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1403/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2005 privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru încheierea unor contracte comerciale de achiziţii publice şi a Ministerului Finanţelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achiziţii, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 302/2006 privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru încheierea unor contracte de achiziţii publice şi a Ministerului Finanţelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achiziţii

 • Hotărârea nr. 1406/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1406/2006 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1407/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1407/2006 privind înfiinţarea unui post de ofiţer de legătură între Ministerul Apărării şi Agenţia NATO pentru Întreţinere şi Aprovizionare (NAMSA)

 • Hotărârea nr. 1408/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1408/2006 privind aprobarea contribuţiei voluntare a României la bugetul Oficiului Regional pentru Europa al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru perioada 2004-2006

 • Hotărârea nr. 1409/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1409/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Pasaj denivelat pe DN 19 km 108+746 la Moftin, judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 141/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 141/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2005 privind înfiinţarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii

 • Hotărârea nr. 1410/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1410/2006 privind mandatarea ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru a comunica intenţia Guvernului României de a contribui cu echivalentul în lei al sumei de 100.000 dolari SUA la cea de-a 7-a reconstituire a resurselor financiare ale Fondului Internaţional de Dezvoltare Agricolă (FIDA)

 • Hotărârea nr. 1411/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1411/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări

 • Hotărârea nr. 1412/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1412/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1413/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1413/2006 pentru completarea anexei nr. 39 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1414/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1414/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unei străzi situate în comuna Şona, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1415/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1415/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor publice comunale a unor drumuri de interes local situate în judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 1416/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1416/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului Judeţean Bihor

 • Hotărârea nr. 1417/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1417/2006 privind transmiterea unui drum forestier şi a terenului aferent din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Lupeni şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Lupeni, judeţul Hunedoara