19 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1240/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1240/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1241/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1241/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1242/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1242/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 1243/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1243/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1244/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1244/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1245/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1245/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 1246/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1246/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1247/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1247/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului Apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României

 • Hotărârea nr. 1248/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1248/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii propuse a fi finanţate în continuarea proiectului F/P 1529/2005 Lucrări de refacere în zona Banat

 • Hotărârea nr. 1249/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1249/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.173/2005 privind nominalizarea reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării în cadrul Comitetului director pentru educaţia pentru dezvoltarea durabilă şi al Grupului de experţi – elaborare indicatori pentru educaţia pentru dezvoltare durabilă

 • Hotărârea nr. 125/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 125/2006 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2006 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare cuprinzând clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Hotărârea nr. 1250/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1250/2006 privind regimul juridic al unor bunuri aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină Grigore Antipa Constanţa sau realizate din venituri proprii ale acestuia

 • Hotărârea nr. 1251/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Hotărârea nr. 1252/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1252/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public şi privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al comunei Borş şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Borş, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1253/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1253/2006 privind indexarea indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 • Hotărârea nr. 1254/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1254/2006 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005

 • Hotărârea nr. 1255/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1255/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

 • Hotărârea nr. 1256/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1256/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui sector de drum comunal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Corunca, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1257/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1257/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Coloneşti, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1258/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1258/2006 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de siguranţă legarea-dezlegarea navelor maritime şi remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia

 • Hotărârea nr. 1259/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1259/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2000 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizarea străzilor urbane în Bucureşti – reabilitare străzi

 • Hotărârea nr. 126/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 126/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nădab, cuprins în proiectul PHARE-RO 2004/016-772.03.10.04 Construcţia liniei de înaltă tensiune 400 kV Arad-Nădab, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1260/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1260/2006 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de colante de viză

 • Hotărârea nr. 1261/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1261/2006 privind plata contribuţiei României pe anul 2006 la Fondul comun al Conferinţei miniştrilor tineretului şi sportului din ţările având franceza în comun

 • Hotărârea nr. 1262/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1262/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1264/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1264/2006 privind aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat a unei cantităţi de cărbune energetic pentru Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni – S.A.

 • Hotărârea nr. 1265/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1265/2006 privind suplimentarea bugetului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, în vederea finanţării unor manifestări culturale în cadrul proiectului Expoziţie comemorativă itinerantă

 • Hotărârea nr. 1266/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1266/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

 • Hotărârea nr. 1267/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1267/2006 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu ale unităţilor administrativ-teritoriale care se vor executa în perioada 2006-2009

 • Hotărârea nr. 1268/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1268/2006 privind sprijinul financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2006 pentru anumite cantităţi de legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale, cuantumul sprijinului financiar, sumele alocate pentru fiecare produs, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.205/2004 privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli pentru unele legume şi fructe proaspete destinate prelucrării industriale

 • Hotărârea nr. 1269/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1269/2006 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern în valoare de 33.202.571,70 euro, destinat asigurării necesarului de finanţare pentru derularea unor proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 127/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 127/2006 privind desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1270/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1270/2006 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 26 iunie 2006 şi la Zagreb la 7 iulie 2006, la Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială – faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002

 • Hotărârea nr. 1271/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1271/2006 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Filipine de colaborare în domeniile culturii şi educaţiei, semnat la Bucureşti la 28 aprilie 2006

 • Hotărârea nr. 1272/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1272/2006 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lubrifianţi

 • Hotărârea nr. 1273/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1273/2006 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Arhivele Naţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 3 iulie 2006

 • Hotărârea nr. 1274/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1274/2006 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 1275/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1275/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.233/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – URBANPROIECT Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1276/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1276/2006 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

 • Hotărârea nr. 1277/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1277/2006 privind mandatarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru încheierea unor acte adiţionale la Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni în Banca Comercială Română – S.A. şi la documentele contractuale încheiate în cadrul procesului de privatizare a acestei societăţi bancare

 • Hotărârea nr. 1278/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1278/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1279/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1279/2006 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 128/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 128/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale

 • Hotărârea nr. 1280/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1280/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar constând în materiale de construcţii şi reparat case, pentru populaţia din judeţele Alba, Bacău, Buzău, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Satu Mare, Vâlcea şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 1281/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1281/2006 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi transmiterea lui din administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Institutul Naţional de Administraţie

 • Hotărârea nr. 1282/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1282/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 1283/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1283/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1284/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1284/2006 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore

 • Hotărârea nr. 1285/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1285/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Compania Română de Aviaţie Romavia – R.A.

 • Hotărârea nr. 1286/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1286/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1287/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1287/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1288/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1288/2006 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 785/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea asociaţiilor crescătorilor de animale pentru lapte, înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a producătorilor agricoli care deţin în exploataţie animale pentru lapte, pentru achiziţionarea de dotări şi instalaţii de muls şi de răcire a laptelui noi, cu finanţare de la bugetul de stat

 • Hotărârea nr. 1289/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1289/2006 privind acordarea indemnizaţiei compensatorii pentru handicap natural producătorilor agricoli din zona montană care deţin în proprietate vaci şi/sau bivoliţe de lapte

 • Hotărârea nr. 129/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 129/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1290/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1290/2006 privind desemnarea domnului Păduraru Nicuşor pentru a exercita atribuţiile funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi, pe durata suspendării din funcţie a titularului postului

 • Hotărârea nr. 1291/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1291/2006 privind aprobarea concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială GOSCOMLOC – S.A. Uricani

 • Hotărârea nr. 1292/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1292/2006 privind premierea colectivelor care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, în anul 2006

 • Hotărârea nr. 1293/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1293/2006 pentru modificarea anexelor nr. 6 şi 7 la Hotărârea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe

 • Hotărârea nr. 1294/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1294/2006 privind stabilirea sediului Teatrului Naţional de Operetă Ion Dacian din Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1295/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1295/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1296/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1296/2006 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea unor consilii locale

 • Hotărârea nr. 1297/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1297/2006 privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti

 • Hotărârea nr. 1298/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1298/2006 privind normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi la Ministerul Economiei şi Comerţului pentru Biroul consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate

 • Hotărârea nr. 1299/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1299/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 968/2004 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor persoanelor propuse pentru expropriere în vederea realizării investiţiei de interes naţional Amenajarea hidroenergetică a râului Strei pe sectorul Subcetate-Simeria

 • Hotărârea nr. 13/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Suceava şi în administrarea Consiliului Judeţean Suceava

 • Hotărârea nr. 13/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 13/2006 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 13/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 13/2006 pentru aprobarea reglementărilor specifice de acordare a Semnului onorific Vulturul României şi a condiţiilor de organizare a sărbătoririi Zilei Semnului onorific Vulturul României

 • Hotărârea nr. 13/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 13/2006 pentru alegerea unui secretar al Senatului

 • Hotărârea nr. 13/2006, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 13/2006 pentru aprobarea Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii

 • Hotărârea nr. 130/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 1300/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1300/2006 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Buzău din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1301/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1301/2006 privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile şi instituţiile subordonate acestuia

 • Hotărârea nr. 1302/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1302/2006 privind aprobarea stemei judeţului Botoşani

 • Hotărârea nr. 1303/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1303/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1304/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1304/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al comunei Măgherani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Măgherani, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1305/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1305/2006 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2006 – martie 2007

 • Hotărârea nr. 1306/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1306/2006 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală

 • Hotărârea nr. 1307/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1307/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea Naţională pentru Tineret, în scopul susţinerii activităţii Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor

 • Hotărârea nr. 1308/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1308/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1309/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1309/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Direcţia pentru Sport a Judeţului Ialomiţa, în domeniul public al municipiului Slobozia şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 131/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului

 • Hotărârea nr. 1312/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1312/2006 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 2 iunie 2006 şi la Bucureşti la 26 iunie 2006, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind infrastructura urbană în Bucureşti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 19 decembrie 2000

 • Hotărârea nr. 1313/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1313/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz

 • Hotărârea nr. 1314/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1314/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1315/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1315/2006 pentru aprobarea Acordului tehnic dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Italiană privind cooperarea în domeniile geografiei militare, hidrografiei şi a schimbului de date şi materiale, semnat la Bucureşti la 12 iulie 2006

 • Hotărârea nr. 1316/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1316/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.585/2005 privind aprobarea proiectului final al contractului de vânzare-cumpărare a pachetului de acţiuni deţinut de stat la Banca Comercială Română – S.A. şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2005 pentru aprobarea preţului de vânzare al acţiunilor deţinute de stat la Banca Comercială Română – S.A. şi a unor documente contractuale necesare încheierii procesului de privatizare a acestei bănci

 • Hotărârea nr. 1317/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă

 • Hotărârea nr. 1318/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1318/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru Episcopia Ortodoxă Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1319/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1319/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele judeţe

 • Hotărârea nr. 132/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 132/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

 • Hotărârea nr. 1320/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1320/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1321/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1321/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1322/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1322/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1323/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1323/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1324/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1324/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1325/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1325/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1326/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1326/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1327/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1327/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1328/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1328/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1329/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1329/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bihor