22 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 1155/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1155/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţele Bacău şi Braşov

 • Hotărârea nr. 1156/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1156/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 768/2006 privind acordarea în anul 2006 a sprijinului financiar pentru înfiinţarea de plantaţii viticole, pomicole şi de arbuşti fructiferi

 • Hotărârea nr. 1157/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1157/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 600/2006 privind sprijinul direct al statului acordat producătorilor de legume de seră şi ciuperci de cultură în anul 2006

 • Hotărârea nr. 1158/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1158/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii şi alunecări de teren

 • Hotărârea nr. 1159/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1159/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii şi alunecări de teren în anul 2006

 • Hotărârea nr. 116/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 116/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

 • Hotărârea nr. 1160/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1160/2006 privind aprobarea unor documente necesare încheierii procesului de privatizare a Băncii Comerciale Române – S.A.

 • Hotărârea nr. 1161/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1161/2006 privind aprobarea listei operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (10), (101) şi (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

 • Hotărârea nr. 1162/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1162/2006 privind suplimentarea numărului de posturi din serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1163/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1163/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Alba şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 1164/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1164/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1165/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1165/2006 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1166/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1166/2006 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nădab

 • Hotărârea nr. 1167/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1167/2006 pentru aprobarea organizării Forumului de dialog şi parteneriat româno-german

 • Hotărârea nr. 1168/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1168/2006 pentru completarea anexei nr. 39 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1169/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1169/2006 pentru completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 117/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 117/2006 privind organizarea Conferinţei regionale Provocări de mediu în contextul actual

 • Hotărârea nr. 1170/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1170/2006 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1171/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1171/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului WATMAN – Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor

 • Hotărârea nr. 1172/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1172/2006 pentru aprobarea contribuţiei voluntare anuale a României la bugetul Centrului Regional de Protecţia Mediului pentru Europa Centrală şi de Est (REC) pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1173/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1173/2006 privind reglementarea aspectelor financiare ale contractului RO 0101.05 – Centru Expoziţional Constanţa, finanţat din Programul PHARE 2001 SIF

 • Hotărârea nr. 1174/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1174/2006 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică, către operatorii economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004

 • Hotărârea nr. 1175/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora

 • Hotărârea nr. 1176/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1176/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 • Hotărârea nr. 1177/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1177/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Caraş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 1178/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1178/2006 privind darea în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi a unui imobil, proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 1179/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1179/2006 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Braşov

 • Hotărârea nr. 118/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 118/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Prahova şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova

 • Hotărârea nr. 1180/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1180/2006 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Unitatea de Combatere a Spălării Banilor (MOKAS) a Republicii Cipru şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, Memorandumului de înţelegere dintre autorităţile competente ale României şi Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului şi Acordului de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi procurorul de stat de pe lângă Tribunalul Teritorial al Luxemburgului din Marele Ducat de Luxemburg privind cooperarea şi schimbul de informaţii financiare în domeniul combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului, semnate la Limassol – Republica Cipru la 15 iunie 2006

 • Hotărârea nr. 1181/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1181/2006 privind schimbarea denumirii Muzeului Militar Naţional în Muzeul Militar Naţional Regele Ferdinand I

 • Hotărârea nr. 1182/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1182/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Borăneşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Borăneşti, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 1183/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1183/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Şoarş şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Şoarş, judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1184/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1184/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

 • Hotărârea nr. 1185/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1185/2006 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Podari, judeţul Dolj, şi în administrarea consiliului local al acesteia

 • Hotărârea nr. 1186/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1186/2006 privind transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Alba

 • Hotărârea nr. 1187/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1187/2006 privind transmiterea unor părţi din două imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 • Hotărârea nr. 1188/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1188/2006 privind desfiinţarea Comitetului Naţional pentru Dezvoltare Culturală

 • Hotărârea nr. 1188(r1)/2001, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat

 • Hotărârea nr. 1189/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1189/2006 privind transmiterea unor terenuri şi construcţii neterminate din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia, urmată de transmiterea terenurilor din proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în proprietatea privată a municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti în care sunt amplasate, precum şi transmiterea construcţiilor neterminate din proprietatea privată a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în proprietatea privată a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 119/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 119/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Aiud şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Aiud, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1190/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1190/2006 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, precum şi unele măsuri pentru amenajarea Memorialului Eroilor Neamului

 • Hotărârea nr. 1191/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1191/2006 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui activ social din patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica – S.A. în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Olteniei

 • Hotărârea nr. 1192/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1192/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Măguri-Răcătău şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1193/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1193/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Sânpaul şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânpaul, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1194/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1194/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Negreni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Negreni, judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 1195/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1195/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Telciu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 1196/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1196/2006 privind preluarea unui sector de drum local din domeniul public al municipiului Alba Iulia şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, judeţul Alba, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1197/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1197/2006 privind transmiterea unor sectoare de drumuri naţionale, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, judeţul Timiş, în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 1198/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1198/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Saschiz şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1199/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1199/2006 privind preluarea unor sectoare de drum judeţean din domeniul public al municipiului Bistriţa şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., precum şi încadrarea acestora în categoria drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 12/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 12/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul de dezvoltare forestieră – Componenta B.2. – Reabilitarea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere, etapa I

 • Hotărârea nr. 12/2006, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 12/2006 pentru alegerea unui vicepreşedinte şi a unui secretar ai Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 12/2006, Senatul României

  Hotărârea nr. 12/2006 privind demisia unui secretar al Biroului permanent al Senatului

 • Hotărârea nr. 12/2006, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 12/2006 pentru înfiinţarea Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărârea nr. 120/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 120/2006 privind transmiterea unor construcţii şi a terenului aferent acestora din domeniul public şi privat al statului în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1200/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1200/2006 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Administraţia Finanţelor Publice Botoşani în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Instituţia Prefectului Judeţului Botoşani

 • Hotărârea nr. 1201/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1201/2006 privind trecerea unei părţi dintr-o construcţie aflată în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1202/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1202/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 1203/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1203/2006 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1204/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1204/2006 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a două imobile situate în comunele Tomeşti şi Bivolari, judeţul Iaşi, aflate în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1205/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1205/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor – Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

 • Hotărârea nr. 1206/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1206/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Gheorgheni şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1207/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1207/2006 privind realizarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

 • Hotărârea nr. 1208/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1208/2006 pentru aprobarea Programului de redimensionare ecologică şi economică în sectorul românesc al Luncii Dunării şi a finanţării acestuia

 • Hotărârea nr. 121/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 121/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 • Hotărârea nr. 1210/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1210/2006 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.580/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Parc tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova

 • Hotărârea nr. 1210(r1)/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Hotărârea nr. 1211/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1211/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 793/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă antifraudă pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România

 • Hotărârea nr. 1211(r1)/2001, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN

 • Hotărârea nr. 1212/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1212/2006 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 200/2006 privind exceptarea şi reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2006

 • Hotărârea nr. 1213/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private

 • Hotărârea nr. 1214/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1214/2006 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului Român de Informaţii în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 1215/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1215/2006 privind aprobarea Aranjamentului pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Austria în domeniul securităţii sociale, semnate la Bucureşti la 28 octombrie 2005

 • Hotărârea nr. 1216/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1216/2006 privind denunţarea unor tratate internaţionale

 • Hotărârea nr. 1217/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România

 • Hotărârea nr. 1218/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

 • Hotărârea nr. 1219/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1219/2006 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 122/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 122/2006 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

 • Hotărârea nr. 1220/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1220/2006 privind unele măsuri organizatorice şi cheltuielile ocazionate de acestea în vederea organizării de către România a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de şefi de stat şi de guvern a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, la Bucureşti, în perioada 25-29 septembrie 2006

 • Hotărârea nr. 1221/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1221/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru desfăşurarea, în bune condiţii, a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de şefi de stat şi de guvern a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 1222/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1222/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1223/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1223/2006 privind suplimentarea numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Justiţiei pentru activitatea de protecţie a victimelor şi probaţiune

 • Hotărârea nr. 1224/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1224/2006 privind eliberarea domnului Ciobotea Ionel din funcţia publică de subprefect al judeţului Dolj

 • Hotărârea nr. 1225/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1225/2006 privind eliberarea domnului Marin Silviu din funcţia publică de subprefect al judeţului Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 1226/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1226/2006 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă medico-sociale

 • Hotărârea nr. 1227/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1227/2006 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru construcţia, reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 1228/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1228/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 1229/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1229/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 123/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 123/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1998 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Constanţa – S.A.

 • Hotărârea nr. 1230/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1230/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 1231/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1231/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1232/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1232/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 1233/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1233/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1234/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1234/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1235/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1235/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1236/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1236/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1237/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1237/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 1238/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1238/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1239/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1239/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 124/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 124/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa