25 Aprilie, 2019
 • Hotărârea nr. 954/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 954/2006 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 30 august – 1 septembrie 2006, a Reuniunii anuale a diplomaţiei române

 • Hotărârea nr. 955/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 955/2006 pentru aprobarea domeniilor prioritare care pot beneficia de operaţiuni compensatorii şi a modului de ierarhizare a acestora prin multiplicatori de compensare şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2006

 • Hotărârea nr. 956/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 956/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru finanţarea lucrărilor de amenajare a albiei şi refacerea apărării de mal, aferente podului rutier pe drumul judeţean DJ 109 la km 46 + 623, pe Valea Almaşului, în comuna Hida, judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 957/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 957/2006 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 958/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 958/2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 959/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 959/2006 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 96/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 96/2006 privind numirea domnului Todor Albert în funcţia publică de subprefect al judeţului Bihor

 • Hotărârea nr. 960/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 960/2006 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la obiectivul de investiţii Biblioteca Naţională

 • Hotărârea nr. 961/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 961/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 • Hotărârea nr. 962/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 962/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 963/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 963/2006 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 964/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 964/2006 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui sector de drum comunal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Gradiştea, judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 965/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 965/2006 privind sprijinul direct al statului sub formă de primă de producţie, acordat producătorilor de tutun pentru anul 2006, în scopul creşterii producţiei şi a calităţii tutunului

 • Hotărârea nr. 966/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 966/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 968/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 968/2006 pentru aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 969/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 969/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. – Sucursala de Transport Bucureşti

 • Hotărârea nr. 97/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 97/2006 privind numirea doamnei Donţu Adriana în funcţia publică de subprefect al judeţului Braşov

 • Hotărârea nr. 970/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 970/2006 privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul ocupării PNAO – 2006

 • Hotărârea nr. 971/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă

 • Hotărârea nr. 972/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Hotărârea nr. 973/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

 • Hotărârea nr. 974/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 974/2006 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii Publice în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 • Hotărârea nr. 975/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 975/2006 privind aprobarea stemelor comunelor Târnova şi Văliug, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 976/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 976/2006 privind aprobarea stemei comunei Cornu, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 977/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 977/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 978/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 978/2006 pentru modificarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006

 • Hotărârea nr. 979/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 979/2006 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 98/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 98/2006 privind numirea doamnei Ciurezu Elena-Veronica în funcţia publică de subprefect al Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 980/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 980/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)

 • Hotărârea nr. 981/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 981/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la programele comunitare Program comunitar referitor la strategia comunitară cadru privind egalitatea între femei şi bărbaţi (2001-2006) şi Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării forţei de muncă pentru anul 2006

 • Hotărârea nr. 982/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 982/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 983/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 983/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Termon – S.R.L. Oneşti

 • Hotărârea nr. 984/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 984/2006 pentru aprobarea concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Edil Therma – S.A. Vulcan, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 985/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 985/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Aqua Calor – S.A. Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 986/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 986/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în perioada septembrie 2005-iunie 2006

 • Hotărârea nr. 987/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 987/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 988/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 988/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

 • Hotărârea nr. 989/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 989/2006 pentru completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 99/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 99/2006 privind numirea domnului Clăbescu Doru-Eduard în funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi

 • Hotărârea nr. 990/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 990/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 991/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 991/2006 privind modificarea alin. (2) al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare

 • Hotărârea nr. 992/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 992/2006 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor comune din judeţul Gorj şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 993/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 993/2006 privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării a unui obiectiv de investiţii şi a terenului aferent

 • Hotărârea nr. 994/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 994/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 995/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 995/2006 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 996/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2006 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 997/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 997/2006 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 998/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 998/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti

 • Hotărârea nr. 999/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 999/2006 privind preluarea unui sector de drum judeţean din domeniul public al municipiului Făgăraş şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, judeţul Braşov, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale